Σχέδιο νόμου «Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις»

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Αναρτήθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου «Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις» στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoian, προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010.