Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2010

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΟΔΗΓΙΩΝ   ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ 2010

Αρχεία για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του ΠΔΕ 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟ 2010

ΔΕΚΟΕΓΚ 2010

ΓΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΟΡΙΑ ΘΗΣΕΑ 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  A και Β 2010

ΣΑΝΑ3,ΣΑΝΑ8 2010

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 2010  (1)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XXX

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΔ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XXXIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΧΧV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΠΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 2