Ημερίδα με θέμα τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Ημερίδα  με θέμα τις ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (e-procurement) θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή 19 Μαρτίου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του Υπουργείου (Μεσογείων 119 – Ισόγειο). Ώρα έναρξης 10 π.μ.

Η Ημερίδα  που υποστηρίζεται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου απευθύνεται στις εμπλεκόμενες με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσίες και αποσκοπεί:

  • στην ενημέρωση για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων,
  • στην παρουσίαση του έργου του ΕΣΗΔΠ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών) που ετοιμάζεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
  • στη γνωστοποίηση βέλτιστων πρακτικών (best practices) ή εφαρμογών από άλλες χώρες,
  • στη μεταρρύθμιση του αντίστοιχου εθνικού νομοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

e-SYMVASEISprogram