Δήλωση Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Τ. Κατσέλη μετά από συνάντηση που είχε με αρμόδιους φορείς για τη στήριξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ)

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Είχαμε μια σημαντική συνάντηση για τη στήριξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ) και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, με εργαζόμενους, εργοδότες, φορείς των Επιμελητηρίων και φορείς που εμπλέκονται στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, παρόντος επίσης και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ, κ. Γ. Ανωμερίτη.

Αναφερθήκαμε στους 4 μεγάλους πυλώνες του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ζώνη:

Πρώτον, την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της ζώνης και ό,τι αφορά στη σύσταση διοικητικής επιχείρησης, η οποία θα αναλάβει το συντονισμό των ενεργειών, τη στήριξη και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ζώνης, με τίτλο «Ναυπηγοεπισκευαστικές Υπηρεσίες ΑΕ».

Δεύτερον, αναφερθήκαμε στις υποδομές που πρέπει να υπάρξουν για τη στήριξη της ζώνης και κυρίως για την πλωτή δεξαμενή, τύπου PANAMAX, όπου πάλι ο ΟΛΠ παίρνει την πρωτοβουλία να την προωθήσει.

Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με τα αναπτυξιακά κίνητρα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται μέσα στη Ζώνη. Στον αναπτυξιακό νόμο θα υπάρχουν ειδικά κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ζήτησα, λοιπόν, από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν, τις επόμενες εβδομάδες, συγκεκριμένες προτάσεις.

Επίσης, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του Μητρώου, το οποίο η Νομαρχία Πειραιώς προωθεί και το οποίο πρέπει να έχει τις αυστηρές προδιαγραφές που σήμερα έχει, ώστε να υπάρχει και εξυγίανση του χώρου. Και τέλος, το μεγάλο ζήτημα των εργαζόμενων που σε συνεργασία τα δύο Υπουργεία, το δικό μας και το Υπουργείο Εργασίας, θα αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδίου για τη ΝΕΖ.

Σήμερα, μπορέσαμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση διότι έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για τον Σκαραμαγκά. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι παρεμβάσεις στο Σκαραμαγκά, στον ΟΛΠ και στον Πειραιά καθώς και στην ΝΕΖ με το αναπτυξιακό σχέδιο για τον Πειραιά είναι αλληλένδετες.

Η πρόκληση για μας είναι πραγματικά η στήριξη της Ζώνης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της. Μόνο τότε θα κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης.