Σημεία ομιλίας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο συνέδριο της International Herald Tribune

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Τους άξονες της οικονομικής πολιτικής που προάγουν τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, ανακοίνωσε σήμερα η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, μιλώντας στο συνέδριο της International Herald Tribune.

«Καλούμεθα με τόλμη, σύνεση και αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε ένα πρωτόγνωρο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, να δημιουργήσουμε αναχώματα στην ύφεση και να θέσουμε στέρεες βάσεις για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Το εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά όχι ανέφικτο», επεσήμανε χαρακτηριστικά η Υπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κατσέλη αναφέρθηκε σε πέντε μεγάλες προτεραιότητες, οι οποίες συνίστανται:

  • Στην άμεση ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων (εθνικών και κοινοτικών), στην επιτάχυνση της απορροφητικότητας και τη διοχέτευση των πόρων σε τομείς με στρατηγικό πλεονέκτημα. Με το νόμο που ψηφίζεται μεθαύριο στη Βουλή, για το ΕΣΠΑ, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και η πλήρης αποκέντρωση των διαδικασιών. Αυτή τη στιγμή, η απορροφητικότητα βρίσκεται περίπου στο 6%, δηλαδή σε πέντε μήνες έχουν απορροφηθεί τόσα κονδύλια, όσα κατάφερε η προηγούμενη κυβέρνηση τα τελευταία τρία χρόνια. Στόχος είναι η απορρόφηση να φτάσει στο 15% στο τέλος του έτους.
  • Στην τόνωση των ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, με την αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή μέχρι τον Μάιο και θα διοχετεύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις σε τομείς εξωστρεφείς, σε τομείς υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, κατατίθεται το επόμενο διάστημα, το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, και από 39 ημέρες που απαιτούνται σήμερα θα χρειάζεται μια ημέρα.
  • Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακή σύγκλιση, με την προώθηση καινοτόμων εργαλείων που θα αποκαθιστούν τον υγιή ανταγωνισμό στη λειτουργία της αγοράς. Ειδικότερα, με το ηλεκτρονικό σύστημα επανατιμολόγησης περίπου 6.500 φαρμάκων, θα εξοικονομηθούν δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταμεία που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ ετησίως. Σε λειτουργία βρίσκεται επίσης το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Τιμών, μέσω του οποίου οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν και να επιλέγουν τα προϊόντα με τις χαμηλότερες τιμές.
  • Στην αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, ώστε να λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός και να προστατεύονται οι καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει από το 1977, ενώ προωθείται μηχανισμός για την πρόληψη και αντιμετώπιση  των καρτέλ. Σύντομα, κατατίθεται σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια στις τραπεζικές συναλλαγές και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες.
  • Στην αξιοποίηση και ενεργοποίηση σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων  για επενδύσεις και μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Εντός του έτους, υπογράφεται συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την προώθηση προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, ενώ με την ανασύσταση της Διϋπουργικής Επιτροπής, οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) χρησιμοποιούνται για έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, απόδοσης και επιχειρηματικού ρίσκου. Τέλος προχωρά η σύσταση του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, το οποίο θα λειτουργήσει ως χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις νέου τύπου, όπως η πράσινη ενέργεια, οι αστικές αναπλάσεις, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η βιοτεχνολογία και τα μεγάλα έργα υποδομής.