espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το σ/ν του Υπουργείου Οικονομίας «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαι

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να καταθέσω στο Σώμα κάποιες τροποποιήσεις και νομοτεχνικές βελτιώσεις που κάναμε μετά και από την πολύ εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε στην Επιτροπή μας.

Η πιο σημαντική, για την οποία θα ήθελα να μιλήσω, είναι ότι, μετά και από τη συζήτηση, καταργούμε και προχωρούμε σε λύση και εκκαθάριση και της εταιρείας «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.». Καταθέτω τις τροποποιήσεις …

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και παρακαλείστε μαζί με την κατάθεση των νομοτεχνικών αυτών βελτιώσεων στα πρακτικά, να μεριμνήσετε να διανεμηθεί και στους συναδέλφους.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την ενεργοποίηση των δημόσιων πόρων, που διαθέτουμε ως χώρα σε δράσεις που θα στηρίξουν την αγορά και θα συνδράμουν στην ανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητάς της, όσο και για την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων, που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση για τα φάρμακα στο άρθρο 14.

Το 2010 καλούμεθα να υλοποιήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο ένα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 9,8 δισ. ευρώ σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την οικονομία μας. Δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ και δεν θα χαθεί, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε ένα ευρώ. Γι' αυτό να είσαστε σίγουροι.

Αυτό όμως σημαίνει, όχι μόνο να απορροφήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά κυρίως να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Αυτά τα κονδύλια να πιάσουν τόπο. Να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την παραγωγή στον τόπο μας, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την εξωστρέφεια.

Να υλοποιήσουμε ώριμα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, την Πράσινη Ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση της προσπελασιμότητας, την πραγματική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής σύγκλισης μέσα από ένα αναμορφωμένο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων. Να ολοκληρώσουμε κοινωνικές υποδομές, με ιδιαίτερη σημασία στην υγεία. Τέλος, να επενδύσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα και, ναι, κ. Παυλόπουλε, που δεν είσαστε εδώ, πραγματικά να προωθήσουμε τη διοικητική μεταρρύθμιση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, το νομοσχέδιο που σήμερα συζητάμε, προωθεί ουσιαστικά δέκα βασικές αλλαγές, με τις οποίες κάνουμε τρία πράγματα: αποδεσμεύουμε τους πόρους στις Περιφέρειες, αποκεντρώνουμε δηλαδή πόρους προς την ελληνική περιφέρεια, η οποία πια μπορεί αποτελεσματικά να υλοποιήσει τον προγραμματισμό της, απλουστεύουμε διαδικασίες και αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Ποιες είναι αυτές οι δέκα βασικές ρυθμίσεις που προωθούνται μετά από μια εκτενή διαβούλευση, όπου είχαμε τις απόψεις 22 τουλάχιστον φορέων, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  1. Συνάπτονται επιχειρησιακές συμφωνίες υλοποίησης μεταξύ του Υπουργείου και όλων των Περιφερειών, αλλά και λοιπών Υπουργείων. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία σε σχέση με το «Καλλικράτης», με τη μεγάλη νομοθετική παρέμβαση και τη μεγάλη διοικητική μεταρρύθμιση. Ακριβώς αυτές οι επιχειρησιακές συμφωνίες υλοποίησης δίνουν κίνητρα στις Περιφέρειες να συντονίσουν από σήμερα το σχεδιαστικό τους ρόλο, να προωθήσουν τον προγραμματισμό των ενεργειών τους, να εντάξουν μεγάλα ώριμα έργα, που θα έχουν υψηλό αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Είναι μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία θα μας επιτρέψει και να αποδεσμεύσουμε πόρους και να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση αυτού του Προγράμματος.
  2. Καταργείται ο ασφυκτικός μέχρι σήμερα συντονισμός της κεντρικής Διοίκησης σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων.
  3. Απλοποιούνται οι προκηρύξεις και οι διαδικασίες ένταξης έργων. Διότι τα μικρά έργα μπορούν να είναι και πολύ αποτελεσματικά και αναπτυξιακά. Έτσι, όχι μόνο στηρίζουμε την ανάπτυξη, αλλά βασικά καταργούμε τις υπερκοστολογήσεις που γίνονταν, προκειμένου να ενταχθούν έργα στα πλαφόν που υπήρχαν.
  4. Διασφαλίζεται ότι οι δημόσιοι πόροι διατίθενται στοχευμένα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
  5. Καταργείται η υποχρεωτική διπλή επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ, που δυσκόλευαν όλες τις διαδικασίες.
  6. Προβλέπονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις διαδικασίες προληπτικών ελέγχων δημοσίων συμβάσεων.
  7. Καταργείται ο προληπτικός έλεγχος για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων.
  8. Επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης πορισμάτων ελέγχου από την αρμόδια Αρχή.
  9. Επιταχύνεται η επικαιροποίηση των μελετών δημοσίων έργων, καθώς θα μπορεί να γίνεται και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αναθέτουσας Αρχής.
  10. Καταργούνται όλοι οι περιττοί Οργανισμοί, που όπως είπατε κι εσείς αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, δεν λειτούργησαν, όπως είναι οι αναπτυξιακοί Οργανισμοί Περιφέρειας, η Ανώνυμη Εταιρεία «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.», η Επιτροπή εμπειρογνωμόνων και, με τις σημερινές μας τροποποιήσεις, η «ΔΗΜΟΣ Α.Ε.».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου, που αύριο πρόκειται να ψηφιστεί, αποτελεί μία μόνο από μια σειρά σημαντικών παρεμβάσεων που υλοποιεί το Υπουργείο απέναντι στη σοβαρή κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία, απέναντι στην απειλή της ύφεσης.

Έχουμε ήδη προχωρήσει και συνεχίζουμε με ακόμη γρηγορότερο ρυθμό αναπτυξιακά αντισταθμιστικά μέτρα και πολιτικές. Άκουσα και σε αυτή την αίθουσα, όπως συνήθως ακούω μονότονα, τους συναδέλφους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να επικρίνουν την Κυβέρνηση γιατί το ότι ΕΣΠΑ είναι στάσιμο, ότι ο αναπτυξιακός νόμος έχει σταματήσει, ότι υπάρχουν δήθεν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναπτυξιακών μέτρων.

Πρόκειται, δυστυχώς και για ανακρίβεια και για παραπλάνηση. Αυτό που αποκρύπτετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είναι ότι δυστυχώς παραλάβαμε το ΕΣΠΑ τον Οκτώβριο του 2009 με απορρόφηση περίπου 3,2%, μετά από 3 ολόκληρα χρόνια από την έναρξή του.

Και σήμερα, μέσα σε μόλις 5 μήνες, φτάσαμε το πραγματικό ποσοστό απορρόφησης να είναι σχεδόν στο 6%. Αυτή  είναι η πραγματικότητα.

Και επειδή, όταν μιλάμε, πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, θα καταθέσω στη Βουλή έναν πίνακα, που αποτυπώνει συγκριτικά την κατάσταση σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τους 5 μήνες διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Οι εντάξεις έργων το τελευταίο 5μηνο, σε σχέση με την περίοδο που ήταν Κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, έχουν κατά μέσο όρο οκταπλασιαστεί σε μηνιαία βάση.

Αντίστοιχα, οι νομικές δεσμεύσεις έχουν τετραπλασιαστεί και η απορρόφηση έχει τριπλασιαστεί. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ όχι μόνο δεν έχει βαλτώσει, αλλά επιταχύνεται καθημερινά.

Με το σχέδιο νόμου που σήμερα συζητάμε, θα επιταχύνουμε, και αυτό είναι που θέλουμε, ακόμα περισσότερο την υλοποίησή του. Κάνοντας πράξη ταυτόχρονα την αποκέντρωση των πόρων, την απλούστευση διαδικασιών και την αποτελεσματική χρήση των πόρων. Καταθέτω στα πρακτικά τον πίνακα.

Και επειδή επανέρχεστε και επαναλαμβάνετε συνεχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δήθεν απουσιάζουν από την οικονομία αναπτυξιακά μέτρα, ας τελειώνουμε μια για πάντα με αυτό το μύθο.

Πρώτον, τριπλασιάσαμε, όπως ανέφερα, σε 5 μόλις μήνες, την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Είναι ή δεν είναι αυτό αναπτυξιακό; Ψηφίσαμε τον Ιανουάριο το νόμο 3816/10, με τον οποίο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και βγαίνουν από τον ΤΗΡΕΣΙΑ, εφόσον αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Είναι ή όχι αυτή μια ανάσα ρευστότητας, σε μια αγορά που λόγω της πιστωτικής ασφυξίας βρίσκεται στο κόκκινο;

Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοφλήσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση σε πιστώσεις, μέσω προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ ύψους 1 δις ευρώ. Είναι κάτι που ζητούσαν όλοι οι παραγωγικοί φορείς και ανταποκριθήκαμε. Είναι αυτό ή όχι μια ουσιαστική ενίσχυση εν μέσω κρίσης;

Προχωρήσαμε και σε ένα ακόμα πρόγραμμα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, το οποίο καλύπτει δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών. Είναι μήπως και αυτό δείγμα της δήθεν ακινησίας της Κυβέρνησης;

Ανακοινώνουμε την άλλη βδομάδα δράσεις του ΕΣΠΑ, με τις οποίες διοχετεύονται στην αγορά 275 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη και ενίσχυση περισσότερων από 5.500 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρωτίστως στον κλάδο της μεταποίησης που έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα. Δε θα τονωθούν έτσι κλάδοι που σήμερα βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση;

Και να έρθω τώρα στον αναπτυξιακό νόμο, που αντί να απολογείστε στην επενδυτική και επιχειρηματική κοινότητα για την απραξία και τη συσσώρευση τεράστιων οφειλών, επιχειρείτε να βγείτε και από πάνω.

Σας διαφεύγει ότι αφήσατε πίσω σας περίπου 1 δις ευρώ οφειλές προς τις επιχειρήσεις; Θέλετε μήπως να σας απαριθμήσω συγκεκριμένες περιπτώσεις εγκεκριμένων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τα οποία είχαν ολοκληρωθεί, αλλά για άγνωστο λόγο βρίσκονταν στα συρτάρια των υπηρεσιών, χωρίς να δοθούν τα οφειλόμενα προς τους επενδυτές;

Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε στο Υπουργείο κατακλυστήκαμε από αιτήματα επενδυτών, οι οποίοι προσπαθούσαν εδώ και χρόνια να ξεμπλοκάρουν οφειλές για έργα που έχουν ολοκληρώσει;

Βάζουμε επιτέλους μια τάξη. Ξεκινήσαμε να αποπληρώνουμε οφειλές προς τις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που είχαν ολοκληρωθεί, καθώς και για ώριμα επενδυτικά σχέδια.

Από το Δεκέμβριο του 2009 μέχρι σήμερα, έχουμε καταβάλλει οφειλές ύψους 440 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, 440 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από 4 μήνες.

Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τι ποσά καταβάλατε για ολόκληρο το 2008; Περίπου 500 εκατομμύρια. Εμείς σε λιγότερο από 4 μήνες καταβάλαμε σχεδόν το 80% απ’ ότι εσείς σε 1 χρόνο. Και θα ξεπληρωθούν όλες οι οφειλές μέχρι το τέλος του Μαϊου.

Αφήσατε να εκκρεμούν προς αξιολόγηση πάνω από 3.000 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους πάνω από 10 δισ. ευρώ, με συνολικό ύψος ενίσχυσης σχεδόν 4 δισ. ευρώ.

Όταν σήμερα μιλάτε για αναπτυξιακά μέτρα, πείτε μας τι έγινε τα 5 τελευταία χρόνια; Γιατί αφήσατε να βαλτώνουν στα συρτάρια των υπηρεσιών παραγωγικές επενδύσεις 10 δισ. ευρώ;

Εμείς με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου επιταχύνουμε τις αξιολογήσεις των εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων και τα ομαδοποιούμε με βάση κριτήρια και όρια συνολικού ύψους κόστους επένδυσης, ακριβώς για να προχωρήσουμε γρήγορα στις αξιολογήσεις.

Όσο δε για τους αξιολογητές, κ. Καλογιάννη, να σας θυμίσω ότι υπήρχαν και με βάση το νόμο 3299/04. Προβλέπονταν τότε ότι υπάλληλοι και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, καθώς και εξωτερικοί αξιολογητές, μπορούν να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια.

Αυτό υπήρχε στο νόμο. Αυτά δεν τα αλλάξαμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης των εκτός αρμοδίας υπηρεσίας θα υποβάλλονται απευθείας στη γνωμοδοτική επιτροπή. Γιατί; Για να μη χρειάζεται μια ακόμα άσκοπη εμπλοκή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Απέναντι σε αυτή την επενδυτική μιζέρια που κληρονομήσαμε, προωθούμε μέχρι το Μάιο ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Και παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ας μην αναφερθούμε ξανά σε καθυστερήσεις του αναπτυξιακού νόμου.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το 2010, όλο το 2010, χρηματοδοτούμε επενδυτικά προγράμματα που έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, τις οφειλές για έργα που ήδη υλοποιούνται και τα θετικά αξιολογημένα προγράμματα που ελέγχονται αυτή την περίοδο και θα ενταχθούν στο δεύτερο ήμισυ.

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου) Να το επαναλάβετε, γιατί … θα αρχίσουν ότι το Υπουργείο σας δεν κάνει τίποτε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Γι' αυτό το επαναλαμβάνω κάθε φορά, ότι όλο το 2010 χρηματοδοτούνται αναπτυξιακά προγράμματα του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου. Ο καινούργιος αναπτυξιακός νόμος που θα κατατεθεί το Μάιο θα χρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα από το 2011 και μετά.

Α. ΜΠΟΥΡΑΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ωραία, άρα συμφωνείτε. Κύριε Μπούρα, εξηγώ κάτι το οποίο …

Α. ΜΠΟΥΡΑΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εντάξει, μην διακόπτετε. Ας συνεχίσει η κα Υπουργός.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστώ που συμφωνείτε και ξεκαθαρίστηκε αυτό το σημείο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.

Με τον καινούργιο αναπτυξιακό νόμο, θα διαφοροποιήσουμε τα παρεχόμενα κίνητρα, για να στηρίξουμε επιτέλους την εγχώρια προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας.

Όχι άλλα κίνητρα για εισαγωγές κλιματιστικών. Όχι κίνητρα για αυτοκίνητα υψηλού κυβισμού. Αντίθετα, λέμε «ναι» σε κίνητρα για προστιθέμενη αξία στον τόπο, για παραγωγή, παραδείγματος χάριν, εξοπλισμού για ανανεώσιμες πηγές, για τη στήριξη του αγροτοδιατροφικού μας τομέα, για μετεγκατάσταση σε αναβαθμισμένες ΒΙΠΕ, για τα λιμάνια μας και για τη μεταποίησή μας.

Αυτά σημαίνουν πρωτοβουλίες, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Αυτά σημαίνουν μέτρα για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας. Πρωτοβουλίες, όπως το Επενδυτικό Πρόγραμμα του ΟΛΠ, πρωτοβουλίες όπως το Ειδικό αναπτυξιακό του Πειραιά και του Δήμου Περάματος, της Δυτικής Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Η θετική έκβαση με τον Σκαραμαγκά, η συνεργασία με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η πρώτη μεγάλη επένδυση ύψους 900 εκ. ευρώ στην Κοζάνη και στη Φλώρινα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υποβολή μετά το Πάσχα σχεδίου νόμου για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων.

Πρωτοβουλίες, όπως το Παρατηρητήριο Τιμών, που λειτουργεί επιτέλους μετά από 10 χρόνια. Είναι μεγάλες αναπτυξιακές τομές. Πρέπει να γίνουν πολλές περισσότερες.

Και κλείνω με το Παρατηρητήριο για τις τιμές φαρμάκων, που έγινε σε ελάχιστο χρόνο, με ελάχιστο κόστος και μας επιτρέπει, επιτέλους, με τη ρύθμιση που φέρνουμε σήμερα και για την οποία θα μιλήσουμε αύριο εκτενώς, να μειώσουμε την τιμή των φαρμάκων πάνω από 20% σε μεσοσταθμική βάση και να εξοικονομήσουμε πάνω από 1 δις ευρώ για τους Έλληνες φορολογούμενους και για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Αυτή είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή και κοινωνική τομή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο τόπος χρειάζεται πραγματικά μεγάλες και τολμηρές τομές. Η Κυβέρνηση υλοποιεί χωρίς καθυστερήσεις πολιτικές και δράσεις, ώστε η χώρα όχι μόνο να επανέλθει σε τροχιά δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά κυρίως να μπορέσει να πετύχει βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Τις πολιτικές αυτές υπηρετεί το Υπουργείο μας. Στις πολιτικές αυτές ανταποκρίνεται και το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn