Παρέμβαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το σ/ν του Υπουργείου Οικονομίας «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Π

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, πρέπει να αποφασίσουμε: ή τα αλλάζουμε όλα, όπως είπατε τώρα, ή αλλάζουμε μόνο το 80%, που είπε ο κ. Χατζηδάκης. Πρέπει να αποφασίσουμε. Ωραία, ακόμη καλύτερα για το επιχείρημα που θέλω να κάνω. Άρα ή κρατάμε το 80% ή τα αλλάζουμε όλα. Ένα από τα δυο μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δυο μαζί. Γιατί ο κ. Μαρκόπουλος είπε ότι τα αλλάζουμε όλα. Ένα είναι αυτό.

Δεύτερον. Η επιχειρηματολογία σας δείχνει ότι η προτροπή του Προέδρου, του κ. Κακλαμάνη, ήταν πάρα πολύ σωστή, γιατί επαναφέρατε το επιχείρημα με το οποίο ο κ. Μπούρας μας έλεγε ότι πραγματικά δεν καταλαβαίνει γιατί τόνισα όσο έπρεπε στην ομιλία μου.

Μέσα στο 2010 υλοποιούνται επενδυτικά προγράμματα. Άρα δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Δεν σταματούμε χρηματοδοτήσεις. Είναι και εγκεκριμένα, τα οποία υλοποιούνται, ή και καινούργια, τα οποία ήταν με τον προϋπάρχοντα Αναπτυξιακό Νόμο -μα αυτό σας εξήγησα στην ομιλία μου. Το β’ εξάμηνο, θα υλοποιηθούν χρηματοδοτικά προγράμματα που αξιολογούνται τώρα και είναι στον Αναπτυξιακό Νόμο που καταργήθηκε. Γι' αυτό είχε σημασία να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Άρα, δεν σταματούμε καμία χρηματοδότηση.

Το Παρατηρητήριο Τιμών ήταν κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει 10 χρόνια και είχε επιταχυνθεί επί κ. Χατζηδάκη. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε σε πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά ουσιαστικά, όταν το παραλάβαμε, είχε σχεδιαστεί μόνο για 100 προϊόντα, και τελικά το λειτουργήσαμε το Δεκέμβριο του 2009. Τώρα περιλαμβάνει άνω των πάνω από 1.000 προϊόντα σε περισσότερα από 800 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μια αναπτυξιακή τομή.

Το Παρατηρητήριο Τιμών καυσίμων λειτουργούσε πριν από 4 μήνες με 200 περίπου πρατηριούχους. Σήμερα, έχουμε πάνω από 1.600, και αυτό είναι θετικό. Κοιτάξτε, ας μην υποτιμούμε θετικά βήματα που γίνονται.

Οι προτεραιότητες που είπατε για τον «Καλλικράτη» και για τις επιχειρησιακές συμφωνίες υλοποίησης. Η αναθεώρηση, κ. Μαρκόπουλε, θα γίνει το 2011 με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς. Ακριβώς με το επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης προετοιμάζουμε την Περιφέρεια για να μπορεί να ασκήσει το προγραμματικό της έργο και εάν θέλουν οι καινούργιες Αυτοδιοικήσεις να αναθεωρήσουν κάποιο κομμάτι του προγραμματικού πλαισίου, θα μπορέσουν να το κάνουν.

Τελειώνω με ένα σημείο για τις ιδιωτικές εταιρείες, που είπατε. Εγώ δεν τις ονόμασα ποτέ «κερδοσκοπικές» εταιρείες. Στον προϋπάρχοντα νόμο, προβλεπόταν οι Τράπεζες να είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης. Εμείς λέμε ότι με κριτήρια και προϋποθέσεις θα μπορούσαν κι άλλα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως παραδείγματος χάριν μια αναπτυξιακή εταιρεία ενός ΟΤΑ, να παίξουν αυτό το ρόλο. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί θέλετε να μπορούν μόνο οι Τράπεζες να ορίζονται ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης.

Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μου το καινούργιο που εισάγετε. Διότι εδώ εισάγεται κάτι καινούργιο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μα, κ. Μαρκόπουλε, σας απαντώ.

Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε το δικό σας, το δικό μας το ξέρουμε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Μαρκόπουλε, σας απαντώ ότι επεκτείνουμε σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, όπως μια αναπτυξιακή εταιρεία ενός ΟΤΑ, να μπορούν κι εκείνα να αναλάβουν το ρόλο ενός ενδιάμεσου φορέα.

Όλοι οι μεγάλοι Δήμοι είναι πιστοποιημένοι και, αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει μια τέτοια πιστοποίηση, μπορεί βεβαίως να κάνει σύμβαση με άλλο φορέα που έχει διαχειριστική επάρκεια.

Ευχαριστώ πολύ.