Επιβολή Ανώτατων Τιμών Πώλησης Πετρελαιοειδών Προϊόντων στον Καταναλωτή, σε ορισμένους Νομούς της Χώρας

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Με κοινή Υπουργική απόφαση, που υπεγράφη σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, την Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από αύριο Τετάρτη 24/03/10, ορίζεται ανώτατη τιμή πώλησης στους καταναλωτές (Α.Τ.Κ) για ορισμένα πετρελαιοειδή προϊόντα, σε συνολικά οκτώ (8) Νομούς της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’ αρ. 610/19.03.2010 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Επιβολή Ανώτατων Τιμών Πώλησης Πετρελαιοειδών Προϊόντων στον Καταναλωτή, σε ορισμένους Νομούς της Χώρας