Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

Ανακοινώνεται ότι σήμερα, Τετάρτη 21 Απριλίου 2010, ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010. Οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoian.