Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επίλυσης Ζητημάτων για το Καμποτάζ

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Με σκοπό την άμεση υλοποίηση της απόφασης του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου, για το καμποτάζ (cabotage), η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, συγκρότησε Ειδική Επιτροπή Επίλυσης Ζητημάτων που άπτονται του θέματος.

Στην Επιτροπή προεδρεύει ο κ. Γιώργος Ανωμερίτης (πρώην Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη σύζευξη Τουρισμού και Ναυτιλίας, τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τα πλοία κρουαζιέρας σημαίας τρίτων χωρών (μη κοινοτικών), καθώς και ειδικότερους στόχους:

(α) την άρση αντικινήτρων στον τουρισμό κρουαζιέρας

(β) την προστασία των θέσεων εργασίας ναυτικών γενικών καθηκόντων στα κρουαζιερόπλοια και

(γ) τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ναυτικών ξενοδοχειακών ειδικοτήτων

Η Επιτροπή, μετά τη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα παραδώσει μέχρι τις 15 Μαΐου 2010 το πόρισμά της στην Επιτροπή Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία εντός 10 ημερών θα καταθέσει τις τελικές εισηγήσεις για τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις.