Έκδοση τιμών 1551 φαρμακευτικών προϊόντων – ανακοίνωση στους ενδιαφερόμενους φορείς

Σάββατο 24 Απριλίου 2010

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου προχώρησε σήμερα Σάββατο 24 Απριλίου 2010 στον προσδιορισμό νέων τιμών για 1.551 φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν το 50% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης. Το ποσοστό μεσοσταθμικής μείωσης των τιμών κινείται στο 30%. Οι τιμές έχουν ήδη σταλεί στα μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, προκειμένου την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή να καταθέσει τη γνώμη της και οι υπηρεσίες να προχωρήσουν  στην έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων.