Προκηρύξεις και Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

To Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δημοσιεύει τις Προκηρύξεις και Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Επιλέξτε τους τίτλους παρακάτω για να δείτε τα σχετικά αρχεία

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ