Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Πέμπτη, 6 Μαΐου  2010

Υπεγράφησαν σήμερα οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2010, ύψους 7.5 δις €, από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, και τους 13 Γενικούς Γραμματείς των περιφερειών της χώρας.

Μιλώντας στη 2Η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και των Εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του ΥφΟΙΑΝ, κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων, κ. Γιώργου Πετράκου, η ΥΠΟΙΑΝ επεσήμανε ότι:    «Η κρισιμότητα της στιγμής δε σηκώνει αναβολές για την προσπάθεια που όλοι πρέπει να καταβάλουμε, για να χτίσουμε μια αξιόπιστη, ανταγωνιστική Ελλάδα. Το στοίχημα για όλους μας, πολίτες, δημόσιους λειτουργούς, παραγωγικούς φορείς και κυβέρνηση, είναι να κάνουμε όλους αυτούς που μιλάνε σήμερα για το ελληνικό πρόβλημα, σε τρία χρόνια να μιλάνε για το ελληνικό θαύμα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε».

Η κ. Κατσέλη αναφέρθηκε στη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης που εδράζεται σε τέσσερις πυλώνες.

  • Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην ενίσχυση και τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη ριζική αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με απλούστευση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και άρση των εμποδίων και αντικινήτρων.
  • Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αποτελεσματική χρήση των δημοσίων επενδύσεων και των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε να δράσουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη, την περιφερειακή σύγκλιση και την ενεργοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
  • Ο τρίτος πυλώνας είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την τόνωση της αγοράς, την προώθηση των επενδύσεων, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
  • Ο τέταρτος πυλώνας είναι να κάνουμε την αγορά να λειτουργεί με όρους υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς εμπόδια εισόδου, χωρίς καταχρηστικές πρακτικές που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η ΥΠΟΙΑΝ υπογράμμισε ότι τα πρώτα αποτελέσματα υλοποίησης του ΕΣΠΑ είναι πολύ αισιόδοξα. Ήδη τους πρώτους έξι μήνες έχει διπλασιαστεί το ποσοστό απορρόφησης, που σήμερα κινείται πάνω από 6%. Για όλο το 2010, πρόσθεσε η Υπουργός, ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε το 15%

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στη Διάσκεψη ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: « Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα αποτελεί παράλληλα και την αφετηρία για μια νέα πορεία. Σ’ αυτή τη νέα πορεία δεν έχουν θέση οι συνηθισμένες πρακτικές που παρελθόντος. Δεν έχουν θέση οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δεν έχουν θέση οι πελατειακού τύπου διευθετήσεις σε «ημέτερους» και γνωστούς.

Με απλά και ξεκάθαρα λόγια, το πάρτι της διασπάθισης των εθνικών και κοινοτικών πόρων, τελειώνει εδώ, μια και καλή. Όσοι αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε αδιαφανείς υποθέσεις, θα λύσουν τους λογαριασμούς τους με τη Δικαιοσύνη. Αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται  να ανεχτεί καμία σκιά».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των ομιλιών της ΥΠΟΙΑΝ και του ΥφΟΙΑΝ:

Ομιλία της ΥΠΟΙΑΝ, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη

«H σημερινή 2η Συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ λαμβάνει χώρα σε μια χρονική συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα.

Η κρισιμότητα της στιγμής, όμως, δε σηκώνει αναβολές για την προσπάθεια που όλοι πρέπει να καταβάλουμε, για να χτίσουμε μια αξιόπιστη, ανταγωνιστική Ελλάδα. Το στοίχημα για όλους μας, πολίτες, δημόσιους λειτουργούς, παραγωγικούς φορείς και κυβέρνηση, είναι να κάνουμε όλους αυτούς που μιλάνε σήμερα για το ελληνικό πρόβλημα, σε τρία χρόνια να μιλάνε για το ελληνικό θαύμα. Μπορούμε να το κάνουμε; Πιστεύω ότι μπορούμε.

Εξασφαλίσαμε με πολύ αγώνα από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και το ΔΝΤ ένα πλαίσιο στήριξης ύψους 110 δις για τα επόμενα τρία χρόνια. Ένα δίχτυ ασφάλειας πρωτόγνωρο για την Ευρώπη, πρωτόγνωρο για τον κόσμο. Για κάλυψη των δανειοδοτικών αναγκών της χώρας μας, το οποίο μας δίνει τα περιθώρια να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα σκληρής δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά παράλληλα ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της Ελλάδας.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση, τη μεγάλη πρόκληση, έχουμε θέσει ήδη σε εφαρμογή και υλοποιούμε και πρέπει να υλοποιήσουμε τάχιστα, μία συνολική στρατηγική για μια ανταγωνιστική εξωστρεφή οικονομία, με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη.

Μια στρατηγική που έχει τέσσερις πυλώνες. Πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση και η τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων και η ριζική αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με απλούστευση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών και άρση των εμποδίων και αντικινήτρων που εμποδίζουν κάποιον να κάνει μια επένδυση στον τόπο μας.

Δεύτερος πυλώνας είναι η αποτελεσματική χρήση των δημοσίων επενδύσεων και των κοινοτικών κονδυλίων, ώστε να δράσουν ως καταλύτες για την ανάπτυξη, την περιφερειακή σύγκλιση και την ενεργοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτός είναι και ο ρόλος όλων υμών και ημών.

Τρίτος πυλώνας της πολιτικής μας είναι η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, για την τόνωση της αγοράς, την προώθηση των επενδύσεων, τη στήριξη των μικρομεσαίων μας επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση και υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Τέταρτος πυλώνας είναι να κάνουμε την αγορά να λειτουργεί με όρους υγιούς ανταγωνισμού, με ανοιχτές αγορές, χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς εμπόδια εισόδου, χωρίς καταχρηστικές πρακτικές που επιβαρύνουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Με αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων εργαλείων ψηφιακής σύγκλισης και διακυβέρνησης για μεγάλες οριζόντιες δράσεις σε όλο το δημόσιο τομέα και αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων.

Αυτοί είναι οι τέσσερις μεγάλοι πυλώνες της στρατηγικής μας για μια ανταγωνιστική Ελλάδα.

Το μνημόνιο συνεννόησης, που συμφώνησε η ελληνική κυβέρνηση με τους εταίρους μας, προσδιορίζει λεπτομερή ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια επιδόσεων για συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Η πρόοδος υλοποίησης όλων των πολιτικών παρακολουθείται και αξιολογείται πλέον σε τριμηνιαία βάση και η αποδέσμευση των δόσεων της οικονομικής στήριξης προς τη χώρα μας θα βασίζεται στην τήρηση αυτών των δεσμεύσεων.

Με την υπογραφή σήμερα των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης με τις περιφέρειες, κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας να εκχωρηθούν οι πόροι των ΠΕΠ και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες διαχείρισης στις περιφέρειες. Η ευθύνη πια είναι κοινή και όλοι θα κριθούμε απ’ το αποτέλεσμα.

7,5 περίπου δις ευρώ εκχωρούνται στις 13 περιφέρειες της χώρας. Κάνουμε πράξη έτσι την αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, όσο και την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υλοποίησης των προγραμμάτων, καθώς καταργούνται οι αποσπασματικές αποφάσεις εκχώρησης, οι οποίες δημιούργησαν τεράστια γραφειοκρατία, εμπλοκές και καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων, αλλά κυρίως κατακερματισμό του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Για να φτάσουμε εδώ σήμερα, όπως ξέρετε, προηγήθηκε μια γόνιμη συστηματική συνεργασία μεταξύ Υπουργείων και κάθε περιφέρειας, ώστε να εξειδικευτούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις ανά τομέα πολιτικής, να προσδιοριστούν οι αναγκαίες συνέργιες μεταξύ εθνικών και περιφερειακών παρεμβάσεων και να εξασφαλιστεί η μέγιστη συμπληρωματικότητά τους.

Η προσπάθεια δεν έκλεισε εδώ. Τώρα αρχίζει. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία επιτρέψαμε στις περιφέρειες σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία να επαναπροσδιορίσουν τις επιμέρους αναπτυξιακές παρεμβάσεις και προτεραιότητές τους, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να είναι συμβατές με τις αναπτυξιακές προτεραιότητές μας.

Τώρα είναι η στιγμή να στηρίξουμε όλοι μαζί τους τελικούς δικαιούχους, αλλά και όλο το μηχανισμό υλοποίησης και εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών.

Η συνεργασία μας αποτυπώνεται στις επιχειρησιακές συμφωνίες και οι βασικές παρεμβάσεις, όπως γνωρίζετε, ομαδοποιούνται υπό μορφή αναπτυξιακών ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Εξειδικεύονται επομένως όχι μόνο οι άξονες προτεραιότητας, αλλά και οι επιμέρους τομείς πολιτικής, όπως ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η υγεία, που δεν έχουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ενώ επιτυγχάνουμε και εξειδίκευση σε επίπεδο μεγάλων έργων με οικονομικό και χρονικό προγραμματισμό.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που ασκεί ένα συντονιστικό ρόλο, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδο υλοποίησης των προγραμμάτων, τόσο όσον αφορά τις επιμέρους αναπτυξιακές υποενότητες, όσο και τη συνεπή δημοσιονομική τους εκτέλεση, σύμφωνα με τους εξαμηνιαίους στόχους, που τίθενται εφεξής με βάση τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει.

Ήδη έχουμε απτά αποτελέσματα που μας κάνουν αισιόδοξους. Έχουμε επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης του ΕΣΠΑ και μέσα σε μόλις 6 μήνες έχουμε διπλασιάσει το ποσοστό απορρόφησης που σήμερα κινείται πάνω από το 6% με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ.

Ο στόχος μας ήταν να πιάσουμε το 6% στο τέλος του μήνα. Το καταφέραμε να το κάνουμε στις αρχές του Μαΐου και για όλο το χρόνο ο στόχος είναι να ξεπεράσουμε το 15% και να το κάνουμε αυτό σε όλα τα προγράμματα αν είναι δυνατόν.

Με επιτυχία ολοκληρώνεται η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με την οποία θα χρηματοδοτηθεί ένα μεγάλο μέρος του εθνικού σκέλους του ΕΣΠΑ με ένα ποσό της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων με ευνοϊκούς όρους. Δημιουργούμε έτσι ένα μαξιλάρι ασφάλειας για τη χρηματοδότηση των έργων του ΕΣΠΑ σε μια περίοδο που αναγκαζόμαστε να περιορίσουμε τους πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον, ενεργοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το «JESSICA» και το «JEREMIE», τα οποία πρέπει και οι περιφέρειες να αξιοποιήσουν για τους πόρους που πλέον θα διαχειρίζονται για δράσεις αστικής ανάπλασης, διαχείρισης αποβλήτων και εν γένει περιβαλλοντικών έργων, και μιλάω ειδικότερα για το «JESSICA».

Με το εργαλείο αυτό πετυχαίνουμε τόσο την ταχύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση πόρων όσο και την επαναχρησιμοποίηση διαθέσιμων πόρων. Για το λόγο αυτό το ΥΠΟΙΑΝ έχει ήδη συστήσει μία ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα «JESSICA» και θα ξεκινήσει εντός του μηνός συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των περιφερειών έτσι ώστε και αυτό το εργαλείο να τεθεί στη διάθεση των περιφερειών μας, των Γενικών Γραμματέων, των Διαχειριστικών μας Αρχών ως ένα βασικό εργαλείο ανάπτυξης.

Με την υπογραφή σήμερα των ΕΣΥ σηματοδοτούμε την απόλυτη πλέον προσήλωση και δέσμευσή μας στην αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος και στην επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Δέσμευση που αποτελεί πλέον και βασικό στοιχείο του μνημονίου συνεννόησης. Δέσμευση για την οποία όλοι λογοδοτούμε με βάση συγκεκριμένους εξαμηνιαίους και ετήσιους στόχους που παρακολουθούνται.

Η καθυστέρηση, η κωλυσιεργία και η αναβλητικότητα στις αποφάσεις και την υλοποίηση δεν νοούνται και δεν επιτρέπονται για κανένα Υπουργείο, για καμία Περιφέρεια, για καμία Διαχειριστική Αρχή ή ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης. Σ' αυτή τη μεγάλη προσπάθεια είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Αξιολογούμεθα και λογοδοτούμε, αξιολογείστε και λογοδοτείτε.

Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ από την πλευρά του Υπουργείου μας εντείνεται σε καθημερινή πλέον βάση, με μοναδική επιδίωξη να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ και κάθε ευρώ να πιάσει τόπο. Αυστηρός έλεγχος και παρακολούθηση για κάθε υπόλογο της Διαχειριστικής Αρχής χωριστά, για κάθε Γραμματέα.

Σ' αυτή την προσπάθεια δεν επιδιώκουμε απλά τη συνεργασία σας, αυτή είναι αυτονόητη, αλλά σας καλούμε να ανεβάσετε και να ανεβάσουμε όλοι ταχύτητες. Επαναλαμβάνω και το τονίζω, καμία ανοχή δεν υπάρχει πλέον σε κανέναν μας για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Κανένας εφησυχασμός δεν γίνεται ανεκτός.

Η κρισιμότητα της κατάστασης επιβάλλει σε όλους μας, σε όλους σας να εργαστούμε σκληρά. Να υπερβείτε και να υπερβούμε τον εαυτό μας. Το Υπουργείο μας είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης με μία ξεκάθαρη, αυστηρή εντολή, να κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης, να κερδηθεί το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας. Το στοίχημα αυτό είναι μονόδρομος. Για το στοίχημα αυτό θα κρινόμαστε πλέον όλοι σε καθημερινή βάση. Αποκλίσεις και φυγομαχίες δεν επιτρέπονται και δεν συγχωρούνται.

Λαμβάνουμε μέριμνα ώστε να προχωρήσουμε και σε άλλες ενέργειες για την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, αλλά και για μεγαλύτερη διαφάνεια.

Δεσμευόμαστε να υποβάλλουμε δέκα μεγάλα έργα ετησίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ εντός του 2010 δημιουργούμε, όπως έχουμε δεσμευθεί, έναν ειδικό κεντρικό λογαριασμό για να διασφαλίσουμε ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό. Οι εθνικοί πόροι που πάνε για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κλειδώνουν εφεξής.

Μέχρι το τέλος του 2011 δεσμευόμαστε να έχουμε δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό ανοιχτό σύστημα παρακολούθησης υλοποίησης για όλα τα δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Επίσης, η διαχειριστική επάρκεια όλων των Διαχειριστικών Αρχών και ενδιάμεσων φορέων υλοποίησης πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ποιότητας διοίκησης.

Η συγκυρία είναι κρίσιμη και η ευθύνη όλων μας είναι εθνική. Το ΕΣΠΑ καλείται σήμερα να επιτελέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη, για την περιφερειακή σύγκλιση. Η σωστή και στοχευμένη λειτουργία του είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης για τη χώρα μας είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Για όλους μας αποτελεί προϋπόθεση για να βγάλουμε τη χώρα μας από την κρίση.

Η στήριξη της ανάπτυξης είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Συνεπώς όχι μόνο δεν εφησυχάζουμε, αλλά γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο γρήγοροι, πιο ουσιαστικοί για να κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα και επαναλαμβάνω και κλείνω μ' αυτό, να κάνουμε το ελληνικό πρόβλημα σε τρία χρόνια ελληνικό θαύμα».

Ομιλία του ΥφΟΙΑΝ, κ. Σταύρου Αρναουτάκη

«Η οικονομική κρίση που ζει η ελληνική κοινωνία είναι κρίση ιστορική. Είναι ταυτόχρονα κρίση κοινωνική, πολιτική, ηθική. Συνειδητοποιούμε όλοι ότι η εποχή που ζούμε, οι ημέρες που βιώνουμε, αποτελούν μια ιστορική τομή στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Μια τομή που αποτελεί παράλληλα και την αφετηρία για μια νέα πορεία.

Σ’ αυτή τη νέα πορεία όμως δεν έχουν θέση οι συνηθισμένες πρακτικές που παρελθόντος. Δεν έχουν θέση οι συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Δεν έχουν θέση οι πελατειακού τύπου διευθετήσεις σε «ημέτερους» και γνωστούς.

Με απλά και ξεκάθαρα λόγια, το πάρτι της διασπάθισης των εθνικών και κοινοτικών πόρων, τελειώνει εδώ, μια και καλή. Και όσοι δε μπορούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, δε θα βρίσκονται μαζί μας.

Όσοι αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε αδιαφανείς υποθέσεις, θα λύσουν τους λογαριασμούς τους με τη Δικαιοσύνη. Αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται  να ανεχτεί καμία σκιά.

Και ειδικά στη διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων  και Ευρωπαίων πολιτών θα ελέγχονται όλοι ανεξαιρέτως. Από εμάς, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, μέχρι τον κάθε Γενικό Γραμματέα, τον κάθε Περιφερειάρχη, τον κάθε Δήμαρχο, τον κάθε υπάλληλο.

Όμως, η νέα αυτή αρχή, εκτός από διαφάνεια, απαιτεί και αρκετή δουλειά. Απαιτεί εργατικότητα. Απαιτεί συναίσθηση της ευθύνης που έχουμε όλοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Απαιτεί τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα, αλλά κυρίως την αποτελεσματικότητά μας.

Από την άλλη μεριά, σε αυτούς που δεν έχουν αντιληφθεί την κρισιμότητα των περιστάσεων, σ’ αυτούς που αγνοούν ακόμα και σήμερα το μέγεθος της ευθύνης που τους αναλογεί, που δεν έχουν ξεπεράσει παλιές νοοτροπίες και συνήθειες, τους στέλνουμε σήμερα ένα ξεκάθαρο και βροντερό μήνυμα: Δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν τους υπολογίζουμε.

Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς Περιφερειάρχες και Γενικούς που τους τελευταίους μήνες συνεργαζόμαστε, ότι πραγματικά έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα. Θα πω με μεγάλη βεβαιότητα και σιγουριά, ότι η εργατικότητα κα το ήθος τους μας αισιοδοξεί ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλά.

Γνωρίζω ότι όλοι προσπαθείτε για το καλύτερο κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή όμως δε μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια απλά να προσπαθούμε. Πρέπει και να πετύχουμε.

Πρέπει να υπερβούμε άμεσα τις παθογένειες ενός πελατειακού και γραφειοκρατικού συστήματος ώστε να βάλουμε, να βάλετε τις βάσεις για ν’ αλλάξουμε σελίδα σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Ν’ αλλάξουμε την εικόνα σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός είπε ξεκάθαρα ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Κι εμείς κι εσείς, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, οφείλει να δώσει μάχες και να τις κερδίσει. Σ’ αυτή τη μάχη, στη μάχη για την αποτελεσματική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και κάτω από αυτές τις συνθήκες, δε χωρούν οι λέξεις «αποτυχία» και «ήττα». Γιατί πολύ απλά, για όλους όσους βρισκόμαστε εδώ σήμερα, είναι η μάχη της ζωής μας. Είναι η μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας, η μάχη για το μέλλον των παιδιών μας».