Συνέντευξη της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Τ. Κατσέλη στην εφημερίδα 'ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ' και στο δημοσιογράφο κ. Πλάτωνα Τσούλο, Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Συνέντευξη -  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ