Σημεία από την ομιλία της Λούκας Τ. Κατσέλη στην επετειακή εκδήλωση του Ε.Β.Ε.Α. για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του.

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να συμμετέχω στην επετειακή εκδήλωση του ΕΒΕΑ και να ευχηθώ τη συνέχιση του έργου του, την οποία υπηρετεί πιστά εδώ και 90 χρόνια. Έχουμε διανύσει τις πρώτες 57 ημέρες από τη στιγμή που αναλάβαμε να δημιουργήσουμε μια νέα πορεία για την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη, στο νέο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Παραλάβαμε μία οικονομία σε ύφεση. Μια οικονομία με υψηλά ελλείμματα και χρέος. Μία οικονομία με σοβαρό παραγωγικό έλλειμμα και κρίση ανταγωνιστικότητας. Μια αγορά που έχει παγώσει. Όπου χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να επιβιώσουν.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρία ή αδράνεια . Το στοίχημα δεν είναι κυβερνητικό αλλά εθνικό . Οφείλουμε σε ελάχιστο χρόνο να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές. Να προχωρήσουμε στην απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας. Να υλοποιήσουμε ένα αποτελεσματικό αλλά τολμηρό  σχέδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την  αναδιάρθρωση της παραγωγικής μας βάσης με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη και  την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και των κοινωνικών μας υπηρεσιών.

Η πρόκληση επομένως για όλους μας είναι  να δουλέψουμε όλοι μαζί , δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Να συντονίσουμε τις ενέργειες μας για να κερδίσουμε το τριπλό στοίχημα της  αναθέρμανσης της οικονομίας, της δημοσιονομικής εξυγίανσης και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα. Αυτή ήταν και παραμένει η δέσμευσή μας.

………………………………………………………………………………………

Η πολιτική του Υπουργείου μας, τους αμέσως επόμενους μήνες, υλοποιείται με την προώθηση τεσσάρων (4) προτεραιοτήτων:

Η πρώτη μεγάλη προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι να διοχετεύσουμε ρευστότητα στην αγορά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. . Με το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα δίνεται   η δυνατότητα  σε επιχειρήσεις που έχουν περιέλθει σε δυσχερή θέση να αναστείλουν  την εξυπηρέτηση  χρεολυτικών δόσεων  για δύο χρόνια , να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες οφειλές καθώς και να βγούν άμεσα από τον Τειρεσία εφόσον πληρώσουν τις οφειλές τους.  Πιο συγκεκριμένα με  τις  νέες ρυθμίσεις παρέχεται γενικευμένη «αμνηστία» για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ, που έχουν καταχωρηθεί από 1.1.2008 και αφορούν οφειλές που είτε έχουν εξοφληθεί ή θα εξοφληθούν μέσα σε 3 μήνες από την ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της «αμνηστίας» αυτής θα αρθεί και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών. Η παραμονή δυσμενών καταχωρήσεων στον Τειρεσία συντομεύεται κατά ένα χρόνο, ενώ  δυσμενής καταχώρηση προβλέπεται μόνο για ανεξόφλητες οφειλές  άνω των 1000 ευρώ και για καθυστερούμενες οφειλές που εξοφλήθηκαν άνω των 5000 ευρώ. Οι ρυθμίσεις αυτές  θα συμπληρωθούν με αύξηση του κεφαλαίου και αλλαγές στα κριτήρια και στους όρους λειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ με στόχο  την παροχή εγγυήσεων του δημοσίου σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη στήριξης και άμεσης δανειοδότησης αλλά και επιχειρήσεις που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση.

Δεύτερη προτεραιότητα η στήριξη  της επενδυτικής ζήτησης . Για το 2010, προωθούμε  έργα συνολικού ύψους 10,3 δις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα έργα αυτά  υλοποιούν τη δέσμευσή μας για αύξηση  των δημοσίων επενδύσεων  στο  4,2% του ΑΕΠ  από 3,9% που ήταν το 2009. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί  η βελτίωση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων που παραμένει στο χαμηλό επίπεδο του 3% τρία χρόνια μετά την έναρξη του Προγράμματος αλλά και η σωστή αξιοποίησή τους. Γι’ αυτό απαιτείται η άμεση περιφερειοποίηση και η ριζική απλούστευση διαδικασιών στη διαχείριση του Προγράμματος .  Παράλληλα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, προωθείται η εξόφληση, μέχρι τον Μάρτιο του 2010, των οφειλομένων επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί  στον Επενδυτικό Νόμο ή/ και  σε  επιμέρους Προγράμματα του Υπουργείου καθώς και η αξιολόγηση  προτάσεων που εκκρεμούν.

Βρισκόμαστε στη φάση επεξεργασίας Ν/Σ για την απλοποίηση διαδικασιών  ίδρυσης,  αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, το οποίο στηρίζεται στη λογική της δημιουργίας υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop), μέσα από τη χρήση  ειδικού λογισμικού και υποδομών που έχουν αναπτυχθεί και εγκατασταθεί στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και στα Επιμελητήρια Ελλάδος (ΓΕΜΗ). Σύμφωνα με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία την οποία στις επόμενες εβδομάδες θα θέσουμε προς διαβούλευση, θα είναι πλέον εφικτή η σύσταση επιχειρήσεων μέσα, από τις ειδικές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων, χωρίς την γραφειοκρατική εμπλοκή άλλων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με το Σ/Ν το σύνολο των διαδικασιών για την ίδρυση και έναρξη δραστηριότητας μιας επιχείρησης, μειώνεται από 18  σε 3 ή 4 ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η πρωτοβουλία μας αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του χρόνου ίδρυσης μιας επιχείρησης από 30 και πλέον ημέρες, σε λιγότερες από 15 που είναι και ο ευρωπαϊκός Μ.Ο, ενώ σημαντική θα είναι και η επίδραση στον δείκτη starting a business του συνολικού δείκτη Doing Business της World Bank, όπου από την 152 θέση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας το 2008, θα βρεθεί σε  θέση κάτω από  40.

Η τρίτη προτεραιότητά μας αφορά στην προστασία του καταναλωτή. Από το δικό μας το Υπουργείο προωθούμε δράσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας, την προώθηση του ανταγωνισμού, την εποπτεία και τον έλεγχο των αγορών.

Δουλεύουμε εντατικά για την  στενή  παρακολούθηση της αγοράς με αποτελεσματικές διαδικασίες κοστολόγησης, προληπτικούς ελέγχους και επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε περιπτώσεις αισχροκέρδειας και καταχρηστικών  πρακτικών. Στόχος μας είναι να μπει φραγμός στις αδικαιολόγητες  ανατιμήσεις και τις εναρμονισμένες πρακτικές και να εκσυγχρονιστεί  το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον  ανταγωνισμό και τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1977. Να προωθήσουμε τις ηλεκτρονικές προμήθειες.  Να θέσουμε την αγορά στην υπηρεσία του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Μετά από 11 χρόνια παραδίδεται επιτέλους εντός του Δεκεμβρίου το Παρατηρητήριο Τιμών που θα επιτρέψει τη αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας και των καρτέλ.

Τέταρτη προτεραιότητα αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας και η  πρόταξη ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου με αιχμή την Πράσινη επιχειρηματικότητα, τις πράσινες υποδομές  και τις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις.

Το ΕΣΠΑ 2007-2013 αποτελεί βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.   Το μεγάλο στοίχημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τόσο να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για την απορρόφηση πόρων, όσο και να διοχετεύσουμε τους πόρους αυτούς, μέσα από αναθεωρημένα αλλά και  νέα προγράμματα, σε δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αιχμή του δόρατος την Ελληνική Περιφέρεια. Αποτελεί δέσμευση μεταξύ άλλων η επένδυση στην παιδεία και κατάρτιση , η  δημιουργία δικτύων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη   στήριξη των  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ορθολογική  διαχείριση των υδάτινων πόρων και των αποβλήτων , η επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  και των ευρυζωνικών δικτύων αλλά και η στήριξη των  πολιτιστικών και  τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται και η υλοποίηση  ενός μακρόπνοου προγράμματος ανάπτυξης των λιμανιών της χώρας   με αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης και σύγχρονες υποδομές που θα εγγυώνται τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, προχωράμε στην αναμόρφωση του Επενδυτικού Νόμου, που θα είναι έτοιμος τους πρώτους μήνες τους 2010 έτσι ώστε να τον αναδείξουμε σε κορυφαίο αναπτυξιακό εργαλείο. Για το σκοπό αυτό, έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι αιτήσεις με τον ισχύοντα επενδυτικό νόμο θα μπορούν να κατατίθενται μέχρι το τέλος του 2009.  Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος θα στηρίζει την καινοτομία, την εξαγωγική δραστηριότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Θα προβλέπεται η επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο και καταβολής της ενίσχυσης. Προς την ίδια αναπτυξιακή στοχοθέτηση θα χρησιμοποιηθούν οι ΣΔΙΤ και οι κρατικές προμήθειες ενώ προωθείται στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ , για  ειδικά προγράμματα προαγωγής της καινοτομίας, των αστικών αναπλάσεων και  της κοινωνικής εργασίας μέσω μικροπιστώσεων.

………………………………………………………………………………………………………

Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Το έργο που έχουμε μπροστά μας δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό.

Η υλοποίηση του έργου αυτού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την συναίνεση και τη σύμπραξη του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της χώρας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία μας  με το ΕΒΕΑ και τα επιμελητήρια της Χώρας προκειμένου μέσα από τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας ,να εκφραστούν οι ανάγκες και να προστατευθεί η δραστηριότητα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.