Συνέντευξη Τύπου ΥΠΟΙΑΝ για ΣΔΙΤ

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης τύπου, που παρέθεσε σήμερα η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους με θέμα τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στην οποία συμμετείχε και Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, Ν. Ματζούφας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε, ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας είναι η στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να βάλουμε στέρεες βάσεις για τις επενδύσεις για μια καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας.

Όταν λέμε ανάπτυξη, μιλάμε για ενίσχυση της ποιοτικής και ανταγωνιστικής παραγωγής στην Ελλάδα. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες και τη σημερινή συγκυρία, αυτό προϋποθέτει ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους από 20 χώρες της Μεσογείου, στο πλαίσιο ενός Φόρουμ το οποίο διοργανώσαμε από κοινού με το Ινστιτούτο της Διεθνούς Τράπεζας, διότι η χώρα μας έχει γίνει κέντρο για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ημερίδα συνεχίζεται στο Ζάππειο, και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι είναι χρήσιμο σήμερα να ανακοινώσουμε και τα βασικά αποτελέσματα των δυο συναντήσεων που είχαμε με τη Διυπουργική Επιτροπή, την οποία επανασυστήσαμε, για τις εντάξεις και τις απεντάξεις έργων και την επανααξιολόγηση της συνολικής πολιτικής για τις ΣΔΙΤ.

Πριν αναφερθώ στα συγκεκριμένα αποτελέσματα των διυπουργικών, να πούμε κάποια χαρακτηριστικά για τις ΣΔΙΤ, έτσι ώστε να μην υπάρχει παρεξήγηση και να αποσαφηνιστεί το θεσμικό πλαίσιο, κάτω από το οποίο λειτουργούμε.

Οι ΣΔΙΤ είναι συμβάσεις κατά κανόνα μακροχρόνιες, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα, με σκοπό την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών. Οι ρόλοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι σαφώς καθορισμένοι.

Ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει να καθορίσει το γενικό πλαίσιο, να αξιολογήσει τις προτάσεις του ιδιωτικού φορέα, να υποστηρίξει την εκτέλεση του έργου, να παρακολουθήσει την υλοποίηση και την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ιδιώτη.

Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την κατασκευή του έργου, την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του έργου και την επιστροφή του έργου στο δημόσιο μετά τη λήξη της σύμβασης.

Τώρα, ανάλογα με το είδος και το αντικείμενο της σύμπραξης, καθώς και το είδος και το μέγεθος της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα, έχουμε δυο μεγάλες κατηγορίες έργων ΣΔΙΤ. Έχουμε έργα ανταποδοτικά, δηλαδή έργα ή υπηρεσίες για τη χρήση των οποίων μπορεί να καταβληθεί σχετικό αντίτιμο άμεσα από τον καταναλωτή – χρήστη, όπως είναι αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, μαρίνες, διαχείριση απορριμμάτων, logistics centers κ.ο.κ.

Και έχουμε έργα που αποπληρώνονται από το δημόσιο, δηλαδή έργα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους πολίτες, αλλά το κόστος λειτουργίας επιβαρύνει το ίδιο το δημόσιο. Παραδείγματος χάριν αυτά είναι τα έργα κοινωνικών υποδομών, όπως έργα σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιας στέγασης κλπ.

Τα έργα ΣΔΙΤ δεν συνιστούν ιδιωτικοποίηση. Ο δημόσιος τομέας διατηρεί ένα ισχυρό εποπτικό και ρυθμιστικό ρόλο, διασφαλίζει την αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση του έργου, αξιοποιεί τις συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και μέσω των ΣΔΙΤ γίνεται και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο ιδιωτικός τομέας έχει τη μακροχρόνια ευθύνη. Υπάρχει ενοποιημένη ευθύνη, και αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό των ΣΔΙΤ, για τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του έργου. Υπάρχει αμοιβή ή προβλέπεται αμοιβή αντίστοιχη της διαθεσιμότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και έτσι δημιουργούνται κίνητρα για την υλοποίηση ποιοτικά αναβαθμισμένων έργων, αλλά και τη διατήρησή τους στο ίδιο επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους προς όφελος του πολίτη – χρήστη και του φορολογούμενου.

Επίσης, προβλέπονται επιβαρύνσεις για ενδεχόμενες υπερβάσεις κόστους και ζημίες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Ακόμη και για έργα κοινωνικών υποδομών, όπως υγείας, παιδείας κλπ, είναι κρίσιμο να τονίσουμε ότι δεν εκχωρείται στον ιδιώτη επενδυτή η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή υγείας. Δεν γίνονται ξαφνικά οι ιδιώτες γιατροί ή πάροχοι υπηρεσιών. Αυτό που εκχωρείται είναι το αντικείμενο της κατασκευής και της τεχνικής διαχείρισης, που μπορεί να είναι η συντήρηση, η φύλαξη, η καθαριότητα και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Ένα ακόμη τεχνικό σημείο. Βλέπετε στη διαφάνεια τις διαφορές συμβάσεων ΣΔΙΤ έναντι των παραδοσιακών δημόσιων συμβάσεων ως προς το χρόνο και το κόστος. Ουσιαστικά βλέπετε ότι στις συμβάσεις ΣΔΙΤ δεν γίνεται καταβολή πληρωμών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, αλλά και μετά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης, προβλέπονται πληρωμές είτε για τη χρήση από τον καταναλωτή είτε για τη διαθεσιμότητα, έτσι όπως προανέφερα. Αυτή είναι και η βασική διαφορά.

Ας δούμε τώρα τι έχει γίνει με την εφαρμογή του νόμου.

Κατ' αρχήν, να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ένα καλό θεσμικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ. Ο Νόμος 3389/2005 υπήρξε ένας καλός νόμος και είναι ένας νόμος, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί από πολλά κράτη - μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών, ως ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο και αποτελεσματικό για την προώθηση των ΣΔΙΤ.

Τα προβλήματα υπήρξαν στην εφαρμογή αυτού του νόμου, με συνέπεια σήμερα, 5 χρόνια μετά, να μην έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έπρεπε να έχουμε.

Ποια ήταν τα βασικά προβλήματα τα οποία εντόπισε η Διυπουργική Επιτροπή και η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που εκπροσωπείται από τον Ειδικό Γραμματέα τον κ. Νίκο Μαντζούφα.

Πρώτα – πρώτα, η απουσία αναπτυξιακής στόχευσης στην ένταξη των έργων. Οι ΣΔΙΤ είναι ένα εργαλείο. Το μεγάλο ζήτημα είναι ποια έργα εντάσσεις να υλοποιηθούν και να προχωρήσουν με αυτό το θεσμικό εργαλείο. Και εκεί πρέπει να υπάρξουν σαφή αναπτυξιακά κριτήρια, κριτήρια κοινωνικής ωφελιμότητας, έτσι ώστε να μπορεί αυτό το εργαλείο να είναι αποτελεσματικό.

Το δεύτερο πρόβλημα που εντοπίστηκε ήταν η απουσία και η πλήρης έλλειψη συνέργιας και συντονισμού ανάμεσα στα δυο κυρίως τότε Υπουργεία, το πρώην Υπουργείο Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Οικονομίας. Εξ ου και υπήρξαν ουσιαστικά δυο Υπουργεία τα οποία κινούντο με τελείως διαφορετικά εργαλεία και τα έργα ΣΔΙΤ τα οποία εντάχθηκαν στο Νόμο 3389 να αφορούν αποκλειστικά και μόνο έργα κοινωνικών υποδομών ή έργα κατασκευαστικά, που ήταν εκτός του πεδίου δράσης του Υπουργείου Υποδομών.

Το τρίτο πρόβλημα ήταν οι ομαδοποιήσεις μικρότερων έργων σε μεγάλα, και αυτό το είδαμε και το αντιμετωπίσαμε, όπως θα δείτε, στο πλαίσιο παραδείγματος χάριν της προκήρυξης των σχολείων, όπου κάτω από μια ομπρέλα ως ένα έργο ΣΔΙΤ μπήκαν πολλά σχολεία, με αποτέλεσμα όταν εμφανίζεται πρόβλημα σε ένα οικόπεδο ή σε ένα σχολείο, να μην μπορεί να υλοποιηθεί το σύνολο του έργου ΣΔΙΤ.

Το τέταρτο βασικό πρόβλημα, το οποίο εμφανίστηκε, ήταν η τεχνική και νομική ανωριμότητα των έργων. Υπήρχε από την προηγούμενη Κυβέρνηση μια τρομακτική πίεση να εντάξει στις ΣΔΙΤ έργα, τα οποία ήταν παντελώς ανώριμα, χωρίς τεχνική και νομική επεξεργασία, με αποτέλεσμα τα έργα αυτά να μην μπορούν να υλοποιηθούν τα έργα.

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτών των τεσσάρων βασικών προβλημάτων; Ότι μετά από 5 χρόνια, και αφού ακούγαμε κάθε χρόνο ότι υλοποιούνται έργα ΣΔΙΤ 5,7 δις, σήμερα, μόνο 1 από αυτά τα έργα (7 πυροσβεστικοί σταθμοί) βρίσκεται σε φάση υλοποίησης προϋπολογισμού 25 εκατ. Και αυτό είναι το πρώτο βασικό μήνυμα του τι παραλάβαμε. Διότι, ειδικά για τις ΣΔΙΤ, θέλαμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση κάθε έργου, προκειμένου να προβούμε και σε μια δημόσια τοποθέτηση.

Με βάση αυτή την κατάσταση, ποια είναι η νέα πολιτική ΣΔΙΤ και τι αποφάσισε η Διυπουργική Επιτροπή. Η νέα πολιτική ΣΔΙΤ, που χαράξαμε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει 6 βασικούς στόχους και 6 βασικές δράσεις:

  1. Την ανασύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ.
  2. Την εξασφάλιση χρηματοδότησης των έργων.
  3. Τη δημοπράτηση των ώριμων έργων από αυτά που είχαν ενταχθεί.
  4. Την αξιολόγηση και επιλογή νέων έργων.
  5. Την εξασφάλιση διαδικασιών αποτελεσματικής παρακολούθησης των έργων.
  6. Τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Διότι, πραγματικά οι ΣΔΙΤ μπορούν να αποτελέσουν, όπως είπα και στην αρχή, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τη στήριξη των επενδύσεων μέσα στην Ελλάδα, αλλά και για επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή.

Ανασύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ. Όπως ίσως γνωρίζετε, στο Νόμο 3840/2010, που αφορούσε στο ΕΣΠΑ, υπήρχε άρθρο με το οποίο ανασυστήθηκε η Διυπουργική Επιτροπή έργων των ΣΔΙΤ, η οποία και απαρτίζεται από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως τακτικά μέλη και τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό, κάθε φορά που συζητείται θέμα αρμοδιότητάς του.

Για τη χρηματοδότηση είχαμε μια στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτή τη στιγμή έχουμε εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να γίνει ο κεντρικός χρηματοδότησης των έργων ΣΔΙΤ, με τους ευνοϊκούς όρους που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει.

Επίσης, ενεργοποιούμε ένα πλαίσιο αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων σε έργα ΣΔΙΤ, κυρίως για τις αναπλάσεις μέσω του Προγράμματος «JESSICA» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τρίτον, έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδοτική συμβολή του δημοσίου κατά την περίοδο κατασκευής για τα ανταποδοτικά αναπτυξιακά έργα, στα οποία απαιτείται και μερική, πέρα των ιδιωτικών κεφαλαίων, ενίσχυση από πλευράς δημοσίου, και αυτό μέσα είτε από τους πόρους τους ΕΣΠΑ είτε από τους εθνικούς πόρους.

Επομένως, έχουμε πια μια πραγματικά στέρεη χρηματοδοτική βάση όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΔΙΤ.

Η δημοπράτηση ώριμων και αποδοτικών έργων. Επανεξετάσαμε όλα τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί σε σχέση με την αναπτυξιακή τους σκοπιμότητα και την τεχνική τους ωριμότητα και τα έργα τα οποία δημοπρατούνται άμεσα έχουν εξασφαλίσει αυτή την αναπτυξιακή στόχευση και την τεχνική ωριμότητα.

Επαναξιολογήσαμε και ξεκινήσαμε τις διαδικασίες απένταξης για τα έργα τα οποία θεωρήθηκαν είτε ότι στερούνται ωριμότητας είτε ότι στερούνται σκοπιμότητας.

Να πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για έργα, παραδείγματος χάρη, τα οποία είναι για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Μεγάλα έργα, που θα στεγάσουν Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και που με τον Καλλικράτη ουσιαστικά χάνουν τη σκοπιμότητά τους και, επομένως, δεν προωθούνται.

Τροποποιούμε τον τρόπο δημοπράτησης και αυτό έχει σημασία, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία, όπου υπάρχει μια κρίση στον κατασκευαστικό χώρο, και δίνουμε το δικαίωμα σε μεγαλύτερο αριθμό ικανών υποψηφίων να διεκδικήσουν τα έργα.

Δηλαδή, μέσα από έργα ΣΔΙΤ δεν βάζουμε μαζί πολλά μικρά έργα σε ένα μεγάλο, αλλά κάνουμε μικρότερες ενότητες έργων, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους υποψήφιους να τα διεκδικήσουν.

Τέταρτον, μειώνεται ο χρόνος δημοπράτησης των έργων, κάνοντας πολύ πιο προσεκτική την προετοιμασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες επιλογής και ανάδειξης αναδόχων, με αντικειμενικό και πλήρως διαφανή τρόπο. Γενικά όλη η διαδικασία διασφαλίζει τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.

Το δεύτερο βασικό μήνυμα είναι ότι είμαστε σήμερα σε θέση να δημοπρατήσουμε άμεσα έργα συνολικού προϋπολογισμού 2 δις, για την ακρίβεια 2 δις 90 εκατομμυρίων. Ήδη βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών δύο έργα ΣΔΙΤ σχολικών υποδομών για την Αττική. Και, όπως φαίνεται στον πίνακα που μοιράσαμε, θα δίνουμε κάθε έργο. Πρόκειται για 22 έργα ΣΔΙΤ συνολικού ύψους 2.090 εκατ. ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους σε όλες τις φάσεις, από την επιλογή Συμβούλου μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται ουσιαστικά για τα 14 σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, 2 έργα ΣΔΙΤ για τα σχολικά κτίρια στην Αττική, 16 σχολεία στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και άλλα δύο πακέτα σχολείων σε όλη την Ελλάδα, φοιτητικές εστίες, υλοποίηση δικαστικών μεγάρων, υποδομές αστικών συγκοινωνιών, υποδομές Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υποδομές της ΕΛ.ΑΣ., έργα διαχείρισης απορριμμάτων.

Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ένα πρότυπο κέντρο εξομοιωτών πτήσεων, έργο πολύ σημαντικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις, και θα υπάρχουν και άλλα έργα προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα, από τα παλιά έργα ουσιαστικά αυτά τα έργα τώρα κρίνονται και ώριμα και απολύτως απαραίτητα και προωθούμε αμέσως τη δημοπράτησή τους.

Ταυτόχρονα, η Ειδική Γραμματεία συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία για την επιλογή νέων έργων, με στροφή στην ανάπτυξη ανταποδοτικών έργων, σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ένταξη έργων υψηλής αναπτυξιακής προτεραιότητας και κοινωνικής ωφελιμότητας, κυρίως στο χώρο της πράσινης ανάπτυξης.

Υπάρχουν ήδη πολλές προτάσεις έργων, οι οποίες αυτή τη στιγμή αξιολογούνται από την Ειδική Γραμματεία σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, στο χώρο του περιβάλλοντος, του τουρισμού, του πολιτισμού, έργα υποδομών και δικτύων, ανάπτυξη λιμενικών υποδομών και για το θαλάσσιο τουρισμό, πληροφορική, εκπαίδευση, υγεία και γενικά στον τομέα της αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας.

Ο κ. Ματζούφας μπορεί να δώσει ίσως και περισσότερες πληροφορίες για κάποια από αυτά, ενώ θα έχουμε σύντομα, όταν θα ωριμάσουν οι προτάσεις, συνεχείς ανακοινώσεις των νέων έργων που εντάσσουμε.

Για να προχωρήσουμε μπροστά με νέα ανταποδοτικά έργα, αποφασίσαμε και ανοίξαμε τη διαδικασία πρόσκλησης φορέων του δημοσίου για την υποβολή δυνητικών έργων ΣΔΙΤ. Θέλουμε πραγματικά να κινητοποιήσουμε όλα τα Υπουργεία, όλους τους φορείς του δημοσίου, αλλά γιατί όχι και τους ιδιωτικούς, να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη στο εργαλείο αυτό και στη χρήση αυτού του εργαλείου

Ήδη εξετάζουμε, όπως είπαμε, συγκεκριμένα έργα. Ενδεικτικά αναφέρομαι σε βιολογικούς καθαρισμούς, μονάδες αφαλάτωσης, έργα μαρινών, αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας για έργα φωτοβολταϊκών, θεματικών πάρκων, τουριστικών υποδομών - και αυτό αφορά όχι μόνο Έλληνες επενδυτές, αλλά και ξένους - , εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης, έργα πληροφορικής, έργα νοσοκομείων και νέα έργα σχολείων.

Συνεργαζόμαστε πολύ στενά, αντίθετα από ότι συνέβαινε στο παρελθόν, με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και έχουμε καταλήξει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, με βάση το οποίο το Υπουργείο, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποστηρίζει μέσω μίας τεχνικής ομάδας τα τεχνικά ζητήματα των έργων.

Επίσης, η Ειδική Γραμματεία υποστηρίζει τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Έργων στην όλη χρηματοοικονομική διαχείριση των ζητημάτων. Και ενεργοποιήσαμε ως Διυπουργική μια επιτελική ομάδα από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, έτσι ώστε να συνεπικουρεί το αρμόδιο όργανο στο έργο του.

Τέλος, θέλω να κλείσω με τις διεθνείς συνεργασίες. Όπως είπα, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση των έργων ΣΔΙΤ. Υπάρχει μία στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με στόχο την ανάπτυξη αυτού του δικτύου συνεργασίας και διάχυσης τεχνογνωσίας για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, και αυτή είναι η πρώτη συνάντηση που έχουμε σήμερα και αύριο με εκπροσώπους από τα είκοσι κράτη της περιοχής.

Υποστηρίζουμε τις κεντρικές μονάδες ΣΔΙΤ στην ευρύτερη περιοχή για την ανάπτυξη έργων ΣΔΙΤ. Ουσιαστικά εξάγουμε υπηρεσίες στις χώρες της περιοχής. Ήδη είχαμε μία πολύ γόνιμη συνεργασία με την Κροατία, ενώ συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς οργανισμούς για την εξειδίκευση, τελειοποίηση και εμπλουτισμό των εργαλείων που έχουμε όσον αφορά τις ΣΔΙΤ.

Πιστεύω ειλικρινά ότι, δεδομένης της μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτείται να γίνει στη χώρα μας, η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, όπως είπα και στην αρχή, είναι η μεγάλη προτεραιότητα. Για να γίνει αυτό, και μπορεί να γίνει, το βλέπουμε καθημερινά, απαιτούνται μεγάλα βήματα, μεγάλες τομές.

Οι ρυθμιστικές τομές που κάνουμε, με την απλούστευση όλων των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων, το άνοιγμα των κλειστών αγορών και επαγγελμάτων, η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον ανταγωνισμό, ο καινούριος αναπτυξιακός νόμος και η ενεργοποίηση των ΣΔΙΤ, αποτελούν εργαλεία πολύ σημαντικά, που θα μας επιτρέψουν να αλλάξουμε το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα μας, να ενεργοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις και να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάκαμψης και της ανάπτυξης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω το εξής, αν μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα και για τα έργα που απεντάσσονται, δηλαδή, ποια είναι, σε ποιες κατηγορίες και αν έχουν και κάτι συγκεκριμένο.

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Επεξεργαζόμαστε ήδη τη διαδικασία της απένταξης στα έργα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα. Η τελική απένταξη είναι και μία νομική διαδικασία, σίγουρα σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία τα έργα τα οποία κρίνονται μη σκόπιμα και παντελώς ανώριμα θα οδηγηθούν προς απένταξη.

Ήδη ανέφερε η Υπουργός ότι εξετάζονται προς πιθανή απένταξη τα έργα - και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών -  που πιθανώς κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Το επόμενο καιρό θα υπάρξει και η επίσημη σταδιακή απένταξη, η οποία είναι και μια νομική διαδικασία των έργων τα οποία κρίνονται σε αυτό το επίπεδο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Άμεσα προχωράμε αυτά τα έργα. Όλα τα υπόλοιπα έργα είναι υπό αξιολόγηση και υπό δυνητική απένταξη. Εξαρτάται κάθε ένα από τα έργα σε ποιο στάδιο ακριβώς θα βρίσκεται και ποια θα είναι η σκοπιμότητά του. Ήδη έχουν εγκριθεί, αλλά δεν μπορεί να γίνει μια επίσημη ανακοίνωση για απένταξη ενός συγκεκριμένου έργου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα προχωρήσουν τα έργα; Γιατί, εντάξει, είναι πολλά έργα που απεντάσσονται, αλλά είναι και πολλά έργα που ήδη ουσιαστικά είχε προκηρύξει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν προχωρήσανε πέντε χρόνια. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή τώρα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να δώσω πρώτα εγώ μια γενική απάντηση και μετά πιο τεχνική απάντηση ο κ. Ματζούφας. Όπως είπα, υπήρχαν δυο βασικά προβλήματα που δεν προχώρησαν έργα. Και μένα θα ήταν το ερώτημα μου γιατί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τα έργα.

Ουσιαστικά ήταν πλήρως ανώριμα, πάρα πολλά ανώριμα έργα ή έργα τα οποία είχαν συγκεκριμένα προβλήματα. Με το οικόπεδο, με τις απαλλοτριώσεις, νομικά ζητήματα. Και αυτό που έκανε τους προηγούμενους μήνες η Επιτροπή και η Ειδική Γραμματεία ήταν ουσιαστικά να ξεμπλοκάρει έργο –έργο.

Τα έργα τα οποία σήμερα λέμε ότι δημοπρατούνται αμέσως, είναι έργα στα οποία ουσιαστικά έχουν άρει όλες τις εμπλοκές οι οποίες είχαν εμφανιστεί στο παρελθόν. Και ταυτόχρονα είναι έργα στα οποία δεν υπάρχει αμφιβολία από τα συναρμόδια Υπουργεία όσον αφορά τη σκοπιμότητα τους και την ανάγκη, την πραγματική ανάγκη που υπάρχει.

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Να προσθέσω το εξής. Κατ' αρχάς θα υπάρξει μια πλήρης επικέντρωση στα έργα που πραγματικά δύναται να υλοποιηθούν. Έχοντας κανείς ένα χαρτοφυλάκιο έργων, στα οποία η ένταξη και η συνεχή παρακολούθηση τους βρίθει προβλημάτων σε πολλά από αυτά, διασπά την προσοχή στην πραγματική υλοποίηση έργων που μπορεί να γίνουν.

Ένα πολύ σημαντικό όμως το οποίο ανέφερε η Υπουργός και είναι συνολικότερο, δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα χωρίς συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων. Υπάρχει μια Διϋπουργική Επιτροπή η οποία λειτουργεί και θα λειτουργεί σε πραγματικό επίπεδο και θα συνεργάζεται ώστε τα έργα αυτά να προχωρούν.

Αποσπασματικές δράσεις των Υπουργείων οδηγούσαν σε τελμάτωση και σε προβλήματα τα οποία παραμένανε άλυτα. Άρα λύνουμε τα βασικά, επικέντρωση πραγματικά στα έργα τα οποία έχουν τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα άμεσης υλοποίησης και συστηματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων, ώστε τα έργα αυτά να προχωρήσουν.

Υπάρχουν χαρακτηριστικά έργα τα οποία αποδεικνύεται τελικά ότι το οικόπεδο στο οποίο είναι να υλοποιηθεί, μπορεί καν να μην έχει τίτλους ιδιοκτησίας ή να είναι εντελώς ακατάλληλο για τη χρήση την οποία προοριζόταν.

Είναι μια εικόνα να λέει κανείς ότι όλο αυτό μπορεί να αλλάξει και πιθανώς να μπορεί και να είναι πολύ μακροπρόθεσμο και είναι κάτι διαφορετικό να επικεντρωθεί κανείς πραγματικά σε έργα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και με γνώση και συστηματικά προσπάθεια να το προωθήσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω δυο πράγματα. Κατ’ αρχήν, είπατε ότι είσαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση. Αν μπορούσατε, να γίνετε λίγο πιο αναλυτική για το ζήτημα της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων έργων που προωθείτε.

Και, δεύτερον, να ρωτήσω, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση, πιστεύετε ότι στις δημοπρατήσεις θα υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά των επιχειρήσεων, όταν η ρευστότητα και οι Τράπεζες τέλος πάντων δεν δανειοδοτούν; Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό;

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ουσιαστικά δουλεύουμε συστηματικά μαζί της ώστε σε κάθε ένα από τα έργα τα οποία προκηρύσσονται να υπάρχει προέγκριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναφορικά με την χρηματοδότηση του έργου. Σημείο το οποίο σημαίνει ότι θα δύνανται όλοι οι υποψήφιοι χρηματοδότες να λάβουν ουσιαστικά όρους χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, διότι και οι επενδυτές αλλά και οι εμπορικές Τράπεζες - η Ευρωπαίκή Τράπεζα δεν χρηματοδοτεί κατά 100% τα έργα - και οι επενδυτές σε κάθε ένα από αυτά τα έργα θα νιώθουμε κατά περίπτωση την ασφάλεια ενός επιπλέον χρηματοδότη με ευνοϊκούς όρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μια Τράπεζα η οποία δεν λειτουργεί με τραπεζικά κριτήρια. Άρα κάθε ένα από αυτά τα έργα στα οποία θα λαμβάνει προέγκριση και θα δίνει προέγκριση, ουσιαστικά δουλεύουμε πάρα πολύ συστηματικά ώστε το έργο να έχει όλα αυτά τα κατάλληλα στοιχεία που πραγματικά και η ίδια η Τράπεζα να πειστεί ότι είναι ένα έργο προς υλοποίηση και δυνητική άμεση χρηματοδότηση.

Ιδιωτικό ενδιαφέρον και τραπεζικό ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα και είναι συνεχές στοίχημα η άντληση και η αξιοπιστία των ιδιωτικών πόρων και σε αυτού του είδους τα έργα και όχι μόνο σε αυτά, σε πάσης φύσεως ιδιωτικά έργα. Ειδικά ο ελληνικός τραπεζικός χώρος στηρίζει αυτά τα έργα και πιστεύουμε ότι θα έχει ενεργό συμμετοχή και θα συνεχίσει να δείχνει έμπρακτα τη στήριξη του στους υποψηφίους.

Επιπλέον το επίπεδο του ενδιαφέροντος είναι πολύ μεγάλο και δεν αφορά μόνο τους μεγάλους κατασκευαστικούς ή τους μεγάλους Ομίλους. Υπάρχει ενδιαφέρον και από μικρότερους, υπάρχει γενικότερα ενδιαφέρον από την υγιή επιχειρηματικότητα. Και αυτού τους είδους τα έργα ουσιαστικά βάζουν ένα συνολικό πλαίσιο ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας. Και για τους μικρότερους και για τους μεγαλύτερους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, στη μείωση αμέσως του προγράμματος από τα 5,7 δις σε 2 δις αναφέρατε κάποιους λόγους για το οποίο αυτό έγινε.

Κάποιοι άλλοι λόγοι τους οποίους ανέφεραν κάποιοι συνάδελφοι, όπως η καινούρια πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως κρίνεται από τους οίκους αξιολόγησης, το κόστος δανεισμού από τις Τράπεζες κλπ, ενημερώσανε καθόλου την απόφαση σας;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα από όλα δεν έγινε απομείωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό υπήρχε. ήταν ένα πρόγραμμα ανενεργό, δηλαδή είχε ξεκινήσει αλλά είχε μπλοκαριστεί. Επομένως ουσιαστικά προωθούμε ένα πακέτο ώριμων έργων αυτή τη στιγμή 2 δις, 2090 εκ. ευρώ για την ακρίβεια.

Ταυτόχρονα εντάσσουμε και καινούρια έργα και, στην επόμενη  συνέντευξη που θα δώσουμε, θα ανακοινώσουμε τα νέα έργα τα οποία προκύπτουν με τα κριτήρια τα καινούρια τα οποία θα έχουμε εντάξει σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Έργα, τα οποία είναι πολύ πιο ανταποδοτικά και δεν είναι μόνο έργα ή κατασκευές ή έργα τα οποία αφορούν τον κοινωνικό τομέα, παιδεία κλπ. Επομένως δεν υπάρχει απομείωση, υπάρχει ενεργοποίηση ενός πακέτου που ήταν ανενεργό.

Το δεύτερο είναι ότι δεν υπήρξε μέχρι τώρα καμία ένδειξη ότι υπάρχει ανεπάρκεια χρηματοδοτικών πόρων για την προώθηση επενδύσεων. Και αυτό που θα σας το έλεγα, είναι γενική παρατήρηση. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Πέρα και από τις συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα υπάρχει διάθεση για ιδιωτικές επενδύσεις και ιδιωτικά κεφάλαια.

Αυτό που ζητούν συνήθως είναι γρήγορη αδειοδότηση. Εκεί που μπλοκάρουν τα πράγματα είναι στις διαδικασίες αδειοδότησης, στις χρήσεις γης. Και πολλά από τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε στο σύνολο των ιδιωτικών επενδύσεων και τα οποία αποτελούν εμπλοκές για τις ιδιωτικές επενδύσεις υπήρξαν και λειτούργησαν ως εμπλοκές και για την υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ

Επομένως η απάντηση στο ερώτημα σας είναι όχι, δεν είχαμε περιορισμούς ή εμπλοκές από το χρηματοδοτικό σκέλος, αλλά εμείς επιλέξαμε να έχουμε και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έτσι ώστε πραγματικά να γίνει το όλο πακέτο λιγότερο ακριβό και να δοθούν κίνητρα και στις Τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα, να έχουν έναν εταίρο σε αυτή τη συνεργασία και η οποία θα εγγυάται μια χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους από ότι μια εμπορική Τράπεζα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο) Δεν είναι καινούριο. Ούτε το «JESSICA» είναι καινούριο.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι. Το «JESSICA» ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Τώρα ενεργοποιείται. Ούτε οι ΣΔΙΤ ήταν καινούριες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο) … δεν γίνεται κάθε έργο.

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Να πω ποιο είναι το διαφορετικό, γιατί όντως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανά περίπτωση κοιτάει τα έργα. Το ουσιαστικό το οποίο σε κάθε έργο πλέον κοιτάει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι να υπάρχει προέγκριση του κάθε ενός έργου και ουσιαστικά να δύναται ακόμα και στο επίπεδο του διαγωνισμού να δώσει όρους χρηματοδότησης στους υποψηφίους.

Άρα και το επίπεδο ακόμα της διαγωνιστικής διαδικασίας να έχουμε τους όρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που σημαίνει χαμηλότερο κόστος για τον ιδιώτη, χαμηλότερο κόστος για το Δημόσιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (μιλάει μακριά από το μικρόφωνο)  δηλαδή προεγκρίνει ……

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Ναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γεια σας. Από ότι κατάλαβα, κάποια από τα 57 έργα θα απενταχθούν και κάποια άλλα θα μπουν στη θέση τους, έτσι; Έχετε μια εικόνα του κόστους των νέων έργων που θα εντάξετε; Υπάρχει κάποια οροφή στον προϋπολογισμό αυτόν; Ευχαριστώ πολύ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Από τα υπόλοιπα έργα αυτή τη στιγμή επαναξιολογούνται και ένας μικρός αριθμός έργων θα απενταχθούν μέσα από τις διαδικασίες για τις οποίες μίλησε ο κ. Μαντζούφας.

Τα νέα έργα αυτή τη στιγμή δεν έχουν συνολικό πλαφόν προϋπολογισμού, αλλά θα υπάρξει οποιοσδήποτε μια κατανομή ετήσια έτσι ώστε στο χρόνο μέσα να υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων το οποίο να μη δημιουργεί προβλήματα και πιέσεις στα επόμενα χρόνια στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ορισμένα ανταποδοτικά αναπτυξιακά έργα θα χρειαστούν και εθνικοί πόροι και πόροι από το ΕΣΠΑ. Εδώ έχει καθοριστεί συγκεκριμένο ποσό που θα διατεθεί στην περίπτωση αυτή;

Και ένα δεύτερο ερώτημα. Είπατε ότι έγινε άρση των διαφόρων εμπλοκών, εμποδίων που υπήρχαν για τα έργα αυτά τα παλιά που τελικά θα προχωρήσουν. Τι θα εμποδίσει ώστε σε ένα έργα να υπάρξουν πάλι τέτοιου είδους εμπλοκές; Πώς θα αποτραπεί αυτό;

Ν. ΜΑΤΖΟΥΦΑΣ: Μόνο η συστηματική δουλειά, προσπάθεια και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων του Υπουργείου. Και αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό θα διασφαλίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος ο οποίος να το διασφαλίζει αυτό. Συστηματική δουλειά, έγκαιρη γνώση όλων των προβλημάτων και αντιμετώπισή τους. Όχι ένταξη έργων, τα οποία έχουν απλώς και μόνο ένα επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Αναφορικά με το ποσό, είναι ένα ποσό το οποίο στο πλαίσιο και του Αναπτυξιακού Νόμου θα καθοριστεί, ώστε να υπάρχει ένα ποσό, το οποίο θα μπορεί να δοθεί σε δημόσιους φορείς, ώστε να δημοπρατήσουν και με –αν χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις- δημόσια ενίσχυση κάποια αναπτυξιακά έργα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απλώς να προσθέσω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται η επεξεργασία ενός πενταετούς προγράμματος, για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έτσι ώστε να έχουμε σε βάθος μιας πενταετίας ένα προγραμματισμό,. Και αυτό θα είναι κάθε χρόνο, θα προστίθεται ένας χρόνος έτσι ώστε να βλέπουμε μπροστά και να έχουμε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για το οποίο γνωρίζουμε τις βασικές παραμέτρους τους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αναφέρατε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, φεύγω λίγο από τις ΣΔΙΤ. Πριν από κάποιους μήνες είχατε πει για προβλήματα που υπάρχουν σε 25 επενδυτικές προτάσεις άνω των 20 δισ. ευρώ. Που βρίσκονται τώρα, γιατί μας είχατε πει ότι θα μας ενημερώσετε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως γνωρίζετε υπάρχει η Διυπουργική Επιτροπή υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Πάγκαλο, όπου όλοι μαζί προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε τις επενδύσεις ή και επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν κολλήσει.

Από τη δική μας τη μεριά το «INVEST in GREECE», το παλαιό ΕΛΚΕ, είναι ο κύριος φορέας, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή τη δουλειά, μαζί με τη στήριξη των επενδυτών για νέα έργα.

Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου σύντομα που θα παρουσιάσουμε το έργο του συνολικά, αλλά μπορώ να σας πω ότι ήδη έχει γίνει απεμπλοκή έργων 2 δις και αυτή τη στιγμή ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και την απεμπλοκή έργων άλλων 2 δις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε τι τομείς;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τομείς κυρίως της ενέργειας και του τουρισμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να σας ρωτήσω δυο πράγματα. Το πρώτο. βρίσκεστε, κα Υπουργέ, το τελευταίο διάστημα στο κέντρο μιας κριτικής ότι καθυστερούν πάρα πολλά αναπτυξιακά, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, όπως φέρ' ειπείν πρόσφατα το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο είπε ότι τα δυο προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ δεν τα τρέχουν οι Τράπεζες, όπως ακούγεται μια κριτική για το ΕΣΠΑ ότι δεν υπάρχει η επαρκής απορρόφηση των κονδυλίων και, επίσης, και για τον Αναπτυξιακό Νόμο ότι καθυστέρησε και, ενώ έχει ανάγκη η οικονομία από επενδύσεις, δεν γίνονται και υπάρχει μια επίρριψη ευθύνης σε εσάς. Το ένα ερώτημά μου είναι αυτό.

Και το δεύτερο είναι το εξής. Στη χώρα μας είναι πρωτοφανές ότι, ενώ έχουμε ύφεση, ο πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5% και, ενώ θα έπρεπε το κράτος να δείξει με το δικό του τρόπο εν πάση περιπτώσει, να παγώσει τα τιμολόγια στις ΔΕΚΟ ή τα εισιτήρια ή τα διόδια, έχουμε μια ανακοίνωση από την Υπουργό Περιβάλλοντος ότι ναι μεν παγώνει τα τιμολόγια ρεύματος σε όλους τους καταναλωτές, εντούτοις όμως αυξάνει το ειδικό τέλος υπέρ ΑΠΕ κατά 1.756% για τις επιχειρήσεις. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση; Τελικά πάλι το Υπουργείο Οικονομίας φταίει ή υπάρχει μια συλλογική ευθύνη της Κυβέρνησης ως προς αυτό τον τομέα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και οι δυο σας ερωτήσεις δεν αφορούν τις ΣΔΙΤ, αλλά παρ' όλα αυτά ευχαρίστως να τις απαντήσω.

Όσον αφορά το πρώτο, αναφερθήκατε σε δήθεν καθυστερήσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν υπάρχουν σε κανένα από τα θέματα. Στο ΤΕΜΠΜΕ ειδικά, γιατί είναι το μόνο που υπήρχε καθυστέρηση, αυτή οφείλεται στον εξής λόγο: μετά την ανακοίνωση των μέτρων, είδαμε ότι υπήρχε ένα νομικό κώλυμα που έπρεπε να ρυθμιστεί στη Βουλή όσον αφορά τη δυνατότητα μιας Τράπεζας να δανείσει σε κάποιον ο οποίος δεν είχε φορολογική ενημερότητα. Και επομένως χρειάστηκε μια τροποποίηση μέσω τροπολογίας στη Βουλή, προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, όσον αφορά το ΤΕΜΠΜΕ, στην προώθηση του έργου.

Υπάρχει επίσης μια –μου λένε- λογική καθυστέρηση, εγώ πιέζω και πιέζει το ΤΕΜΠΜΕ προς τις Τράπεζες να βγουν όλες οι εγκύκλιοι σε όλα τα υποκαταστήματα. Στην ιστοσελίδα του ΤΕΜΠΜΕ υπάρχει ενημέρωση για το ποιες Τράπεζες έχουν ενεργοποιήσει το πρόγραμμα. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.

Ζητάμε από όλες τις Τράπεζες πραγματικά να στηρίξουν αυτά τα δυο προγράμματα και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνουν και ταυτόχρονα δώσαμε παράταση για την πιθανή χρήση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη ρύθμιση επαγγελματικών δανείων. Προεκτείναμε την ημερομηνία από το τέλος Μαΐου που ήταν, για 2 μήνες, μέχρι τέλος Ιουλίου έτσι ώστε πραγματικά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα για να κάνουν χρήση του Νόμου, να μην αποκλειστούν λόγω αυτών των καθυστερήσεων εβδομάδων που έγιναν.

Στο ΕΣΠΑ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Το ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή η απορρόφησή του έχει φτάσει στο 6,7 ο στόχος μας είναι να φτάσουμε το 8% στο τέλος Ιουνίου. Η απορρόφηση του ΕΣΠΑ πάλι είναι θέμα ενεργοποίησης όλων των Υπουργείων. Υπάρχουν κάποια Υπουργεία κάποια επιχειρησιακά προγράμματα που τρέχουν μπροστά, άλλα λιγότερο, κάποια περιφερειακά προγράμματα τα οποία πραγματικά πάνε πάρα πολύ καλά, άλλα λιγότερο.

Τόσο ο Υφυπουργός ο κ. Αρναουτάκης όσο ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων όσο και εγώ η ίδια, βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο στόχος που έχουμε θέσει να ξεπεράσει η απορροφητικότητα το 15% ετησίως από 3% που το παραλάβαμε, να ξεπεραστεί και να γίνει πραγματικότητα. Άρα εκεί δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση.

Όσον αφορά τον Αναπτυξιακό Νόμο, εδώ υπάρχει μια σύγχυση την οποία για άλλη μια φορά θέλω να την ξεκαθαρίσω προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ελπίζοντας ότι θα την ξεκαθαρίσετε κι εσείς προς τους αναγνώστες σας.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις από το 2011 και μετά. Είναι σημαντικό ο κόσμος να το καταλάβει. Θα βγει ο Αναπτυξιακός Νόμος τώρα, προκειμένου να σηματοδοτήσουμε στην αγορά τι σκοπεύει η Κυβέρνηση να ενισχύσει μελλοντικά. Αλλά δεν καθυστερούν επενδύσεις λόγω του Αναπτυξιακού Νόμου.

Όλο το 2010 χρηματοδοτούμε με 1,2 δις αναπτυξιακά επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά από τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο και θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε επενδυτικά σχέδια από τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο και για τα επόμενα 3 χρόνια. Αλλά με φθίνοντες ρυθμούς.

Από το ’11 θα αρχίσει η χρηματοδότηση με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και θα αυξάνει τα επόμενα 4-5 χρόνια. Επομένως δεν καθυστερεί καμία επένδυση λόγω του Αναπτυξιακού Νόμου, το επενδυτικό πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω Αναπτυξιακού Νόμου εκτελείται ικανοποιητικά.

Χρηματοδοτούνται, πληρώνουμε τις οφειλές για έργα που έχουν  ολοκληρωθεί και δεν έχουν πληρωθεί, καθώς και έργα που βρίσκονται σε 50% υλοποίησης ή ακόμη και σε μικρότερο στάδιο 25% υλοποίησης. Αξιολογούνται καινούργια έργα τα οποία είχαν ενταχθεί και αυτό είναι το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται το ’10 και θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται και το ’11 και το ’12 και το ’13.

Για τον πληθωρισμό. Δεν θα ήθελα να κάνω τώρα μια συνέντευξη Τύπου για την ακρίβεια και για τον πληθωρισμό. Να πω ότι χτες στη Βουλή είχαμε μια πάρα πολύ ουσιαστική συζήτηση με όλους τους φορείς και τους βουλευτές της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου γύρω από το θέμα του πληθωρισμού και των μέτρων που παίρνουμε για την άρση των στρεβλώσεων στην αγορά και την προσπάθεια μείωσης των τιμών, εκεί που μπορούμε να τις μειώσουμε. Διότι όταν έχεις μια φορολογική επιβάρυνση είναι φυσικό να υπάρχει προσαρμογή προς τα πάνω των τιμών, το οποίο περιμένουμε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο αρχές Ιουλίου με την εισαγωγή του ΦΠΑ.

Επομένως στόχος μας είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτά που δεν επιβαρύνονται. Όπως είπα, εάν εξαιρέσουμε το 39% του τιμαρίθμου το οποίο αυξήθηκε προς 12% λόγω των ειδικών φόρων κατανάλωσης της αύξησης των φόρων  στα αλκοολούχα ποτά και τα λοιπά, το υπόλοιπο 61% του τιμαρίθμου αυξήθηκε μόνο 1%.

Το 1% προσπαθούμε να το κάνουμε αρνητικό. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πέσει, έτσι ώστε να αντισταθμίσει τη συνολική επιβάρυνση στον πληθωρισμό και αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και γι' αυτό όλα τα μέτρα που πήραμε, παίρνουμε και θα πάρουμε, ουσιαστικά εντείνουν τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αύξηση των τελών των ΔΕΚΟ γενικά επιβαρύνει, είναι επιπρόσθετη επιβάρυνση. Συζητάμε με όλους τους Υπουργούς, κατανοώ απόλυτα ότι υπάρχουν ανάγκες σε κάθε Υπουργείο, χτες μίλησα και με την Υπουργό Ενέργειας να δούμε πως μπορεί και χρονικά να εφαρμοστεί η αναγκαία αύξηση του ειδικού τέλους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνει, να μη δημιουργήσει πρόσθετη επιβάρυνση φέτος για τα νοικοκυριά.

Είμαστε σε στενή συνεργασία και θα υπάρξουν αποφάσεις από κοινού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι μια αύξηση 1.750%, αφορά βιοτεχνίες, αφορά τα εμπορικά καταστήματα, μεγάλα και μικρά, αφορά τις βιομηχανίες. Δεν αφορά τους οικιακούς καταναλωτές άμεσα, αλλά εμμέσως. Μέσω των τιμών των προϊόντων θα περάσει και στην κατανάλωση. Και ξεκινάει τέλος του μήνα αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έλεγε. Χθες λέγατε στη Βουλή ότι θα προσπαθήσετε να πείσετε και τους συναδέλφους σας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα υπάρξει ανακοίνωση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλώσατε ότι δεν είναι καλή εποχή για να προχωρήσουμε σε αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ. Προφανώς δεν σας ακούν στην κυβέρνηση, έτσι δεν είναι;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εγώ θέλω να συμπληρώσω, εάν μου επιτρέπετε, κα Υπουργέ, ο κ. Παπακωνσταντίνου χθες έκανε λόγο για κερδοσκοπία, ότι η φορολογία μπορεί να αυξάνεται μία φορά, η κερδοσκοπία όμως είναι συνεχής. Τι απαντάτε σε αυτό;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αθέμιτες χρεώσεις, οι στρεβλώσεις στην αγορά, υπήρχαν, υπάρχουν και πρέπει να σταματήσουν. Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Παπακωνσταντίνου σε αυτό.