Συνέδριο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνει συνέδριο με θέμα ‘Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ): Το Δημόσιο πρωταγωνιστεί στην αλλαγή’ στις 30 Ιουνίου 2010.


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Συνεδρίου (Ελληνικό)

Πρόγραμμα Συνεδρίου (Αγγλικό)

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ