Υψηλά πρόστιμα σε πρατήριο με παράνομους μηχανισμούς αλλοίωσης των ενδείξεων αντλιών καυσίμων για την εξαπάτηση καταναλωτών

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Άλλη μια σοβαρή περίπτωση αλλοίωσης των ενδείξεων στις αντλίες πρατηρίου καυσίμων, για τη συστηματική εξαπάτηση καταναλωτών, εντοπίσθηκε από ελεγκτικά συνεργεία της Διεύθυνσης Μετρολογίας του ΥΠΟΙΑΝ.

Ειδικότερα, σύνθετος ηλεκτρονικός μηχανισμός παρεμβολής στις ενδείξεις οκτώ αντλιών καυσίμων που διέθετε το πρατήριο εντοπίσθηκε από ελεγκτικό συνεργείο στη διάρκεια ελέγχου πρατηρίου υγρών καυσίμων στην οδό Πέτρου Ράλλη 105, στον Ρέντη, το οποίο έφερε σήματα της εταιρείας AVIN.

Κατόπιν του ελέγχου, σφραγίσθηκαν και οι οκτώ αντλίες του πρατηρίου και θα επαναλειτουργήσουν μόνο μετά την αφαίρεση των παράνομων μηχανισμών, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 2.000 ευρώ για καθεμιά από τις οκτώ αντλίες.

Επιπλέον, ο φάκελος διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο να επιβάλλουν πρόσθετα πρόστιμα, τα οποία μπορεί να ανέλθουν μέχρι και σε ποσοστό 2% του ετήσιου τζίρου του πρατηρίου για κάθε αντλία με εγκατεστημένο σύστημα αλλοίωσης ενδείξεων – συνολικό ποσοστό προστίμου έως 16% του ετήσιου τζίρου στην προκειμένη περίπτωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανεύρεση των παράνομων μηχανισμών απαιτήθηκε πολύωρος, εξονυχιστικός έλεγχος, από τον οποίο διαπιστώθηκε εγκατάσταση παράνομων μηχανισμών σε οκτώ από τις δέκα αντλίες του πρατηρίου.

Οι τέσσερις μηχανισμοί βρέθηκαν τοποθετημένοι σε εξωτερικό φρεάτιο του περιβάλλοντος χώρου του πρατηρίου, συνδεόμενοι με υπόγειες καλωδιώσεις με τις αντίστοιχες αντλίες. Οι υπόλοιποι τέσσερις βρέθηκαν στον εσωτερικό χώρο των γραφείων του πρατηρίου, συνδεόμενοι με τις αντίστοιχες αντλίες μέσω καλωδιώσεων, που όδευαν έντεχνα καλυμμένες από γυψοσανίδες κατά μήκος κολωνών και ψευδοροφών του πρατηρίου, απαιτώντας πολύωρη και σοβαρή προσπάθεια για την ανακάλυψή τους.

Οι μηχανισμοί αυτοί παρείχαν τη δυνατότητα αλλοίωσης των ενδείξεων των πωλούμενων ποσοτήτων στους καταναλωτές. Η Υπηρεσία θα μελετήσει με την βοήθεια του Πολυτεχνείου Πάτρας την κατασκευή και λειτουργία των κατασχεθέντων μηχανισμών για την ακριβέστερη διαπίστωση του τρόπου παρέμβασης στις ενδείξεις των αντλιών.