Έγκριση νέων επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Επενδυτικά σχέδια ύψους 341.213.172 ευρώ εγκρίθηκαν από  την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του αναπτυξιακού νόμου του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Τα νέα σχέδια αφορούν σε επενδύσεις στη μεταποίηση, στον τουρισμό,  στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στον πρωτογενή τομέα. Περιλαμβάνουν 30 ολοκληρώσεις επενδυτικών προγραμμάτων και 38 καινούριες υπαγωγές, που προβλέπεται να δημιουργήσουν 394 νέες θέσεις εργασίας. Το σύνολο της κρατικής επιχορήγησης θα ανέλθει στο ποσό των 152.923.689 ευρώ.

Τα ποσά αυτά έρχονται να προστεθούν στα ποσά που εκταμιεύονται για τη χρηματοδότηση έργων, που είχαν υπαχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο και έχουν ήδη εγκριθεί από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή.
Ήδη τους τελευταίους  πέντε μήνες έχουν διοχετευθεί  στην αγορά περίπου 500 εκ. ευρώ για  την αποπληρωμή οφειλών προς επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί στον προηγούμενο  αναπτυξιακό νόμο και είχαν ολοκληρώσει  τα επενδυτικά τους σχέδια. Μέχρι το τέλος  του 2010 θα αποπληρωθούν ακόμη 700 εκ. ευρώ.

Η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, με στόχο την  ταχύτερη προώθηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, έχει δώσει εντολή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή να συνεδριάζει  δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και έγκριση των υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων το γρηγορότερο δυνατό.

Ειδικότερα, στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  που έγιναν από τις 19 Μαΐου μέχρι τις 14 Ιουνίου,  αποφασίστηκαν τα εξής:

Συνεδρίαση  19/5/2010
* Εξετάστηκαν συνολικά 27 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:
* 7 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού 12.184.479€, εκ των οποίων 5.172.259€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές δημιούργησαν 75 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 2.571.307€ , Ενίσχυση 1.157.088€
o Μεταποίηση: Προϋπολογισμός 8.761.860€ , Ενίσχυση 3.589.515€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 851.312€ , Ενίσχυση 425.656€

* 12 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 42.996.165€, εκ των οποίων 22.088.318€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 90 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 24.279.850€ , Ενίσχυση 12.654.213€
o Μεταποίηση: Προϋπολογισμός 12.560.655€ , Ενίσχυση 6.527.375€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 1.711.000 € , Ενίσχυση 684.400€
o Πρωτογενής Τομέας: Προϋπολογισμός 4.444.660€ , Ενίσχυση 2.222.330€

Συνεδρίαση 25/5/2010
* Εξετάστηκαν συνολικά 11 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

* 6 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού 45.410.663€, εκ των οποίων 24.112.878€ κρατική επιχορήγηση.
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 38.452.915€ , Ενίσχυση 21.023.093€
o Μεταποίηση: Προϋπολογισμός 5.300.555€ , Ενίσχυση 2.385.250€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 284.151€ , Ενίσχυση 99.085€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 1.374.093€ , Ενίσχυση 605.450€
* 5 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 13.174.600€, των οποίων 6.037.530€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 13 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 5.063.000€ , Ενίσχυση 2.800.000€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 7.400.600 € , Ενίσχυση 2.960.240€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 711.000€ , Ενίσχυση 277.290€

Συνεδρίαση  5/6/2010
* Εξετάστηκαν συνολικά 18 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:
* 5 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού 4.651.898€, εκ των οποίων 1.913.118€ κρατική επιχορήγηση.
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 2.664.000€ , Ενίσχυση 1.065.600€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 1.754.898€ , Ενίσχυση 765.968€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 233.000€ , Ενίσχυση 81.550€
* 13 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 136.549.149€, εκ των οποίων 56.757.083€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 195 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 27.685.323€ , Ενίσχυση 12.865.022€
o Μεταποίηση: Προϋπολογισμός 3.741.525€ , Ενίσχυση 1.823.975€
o Πρωτογενής Τομέας: Προϋπολογισμός 38.725.177€ , Ενίσχυση 15.811.859€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 54.837.900 € , Ενίσχυση 22.210.498€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 11.559.224€ , Ενίσχυση 4.045.728€

Συνεδρίαση  14/6/2010
* Εξετάστηκαν συνολικά 20 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:
* 12 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού 36.059.957€, εκ των οποίων 15.960.879€ κρατική επιχορήγηση.
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 7.684.769€ , Ενίσχυση 3.470.552€
o Μεταποίηση: Προϋπολογισμός 14.887.159€ , Ενίσχυση 7.100.075€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 538.000€ , Ενίσχυση 215.200€
o Πρωτογενής Τομέας: Προϋπολογισμός 7.651.243€ , Ενίσχυση 3.376.494€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 5.298.786€ , Ενίσχυση 1.798.558€

* 8 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 49.186.261€, εκ των οποίων 20.881.624€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 86 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).
o Τουρισμός: Προϋπολογισμός 26.733.280€ , Ενίσχυση 11.138.930€
o ΑΠΕ: Προϋπολογισμός 16.127.000 € , Ενίσχυση 6.450.800€
o Λοιπά: Προϋπολογισμός 6.325.981€ , Ενίσχυση 3.291.894€