Διευκρινήσεις - απαντήσεις για τον οδηγό προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010"

Δείτε εδω το αρχείο με τις διευκρινήσεις του προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση 2010"  του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - ΕΠΑΝ ΙΙ"

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ v3