Σημεία ομιλίας της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκας Τ. Κατσέλη στο Mediterranean Oil and Gas Conference

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Τις επενδυτικές προοπτικές και ευκαιρίες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα παρουσίασε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, κατά την ομιλία της στο Mediterranean Oil and Gas Conference , που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η Υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις κορυφαίες προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας:

  1. Μείωση γραφειοκρατίας και διοικητικού κόστους ίδρυσης επιχειρήσεων, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί με την ψήφιση του σχετικού νόμου. Παράλληλα, επιχειρείται το άνοιγμα των αγορών στον υγιή ανταγωνισμό με την αναμόρφωση του αντιμονοπωλιακού νόμου.
  2. Διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά και κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις α) μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ από τα οποία θα διατεθούν το 2010 4,5 δις. € για την ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και β) μέσω της παροχής κεφαλαιακών ενισχύσεων και κρατικών εγγυήσεων δανεισμού με στόχευση στις μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες.
  3. Ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του δημοσίου με την αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε 9.2 δις. € για το 2010.
  4. Κινητοποίηση της επενδυτικής ζήτησης, η οποία θα ενισχυθεί και με την πλήρη αποπληρωμή οφειλών του δημοσίου στις επιχειρήσεις με την επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, που θα υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο.
  5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με πολιτικές αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης και προώθηση νέων μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με προτεραιότητα στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τουρισμό και τον πολιτισμό, την περιβαλλοντική διαχείριση, στους τομείς της υψηλής τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας καθώς και των μεγάλων σχεδίων στις υποδομές και σε άλλες δραστηριότητες παροχής επιχειρήσεων προς τις επιχειρήσεις (logistics κ.λ.π).

Η ΥΠΟΙΑΝ τόνισε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε αυτούς και άλλους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας θα είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες. Προανήγγειλε δε την ενθάρρυνση τέτοιων πρωτοβουλιών από ξένους επενδυτές με την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το φθινόπωρο καθώς και με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Επιπλέον, τη χρηματοδότηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων θα διευκολύνει το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης.

Τέλος, η κ. Κατσέλη παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδιασμού για τον τομέα της ενέργειας, τονίζοντας ότι σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς ενεργειακής αγοράς τόσο με τη συμμετοχή της στα ενεργειακά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και με νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, όπως ήταν η πρόσφατη πράσινη επένδυση στην περιοχή του Αστακού, που θα δημιουργήσει 1500 θέσεις εργασίας.

Η ΥΠΟΙΑΝ τόνισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν σημαντικό τομέα ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και επεσήμανε ότι στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον , η ελληνική επενδυτική πρόταση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια πρόταση χαμηλού κινδύνου για τους επενδυτές, η οποία θα προσφέρει εγγυημένες αποδόσεις. «Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα είναι “καταδικασμένες” να πετύχουν», τόνισε χαρακτηριστικά η ΥΠΟΙΑΝ.