Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 2 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του εθνικού σκέλους του ΕΣΠΑ

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Tη Σύμβαση Χρηματοδότησης Εθνικής Συμμετοχής στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ύψους 2 δισ. ευρώ, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωσταντίνου, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλ. Σακελλάρης.

Παρόντες στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης ήταν ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Στ. Αρναουτάκης, ο γ.γ. ΥΠΟΙΑΝ, κ. Γ. Δρυμούσης, ο γ.γ. Επενδύσεων, κ. Γ. Πετράκος και ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ, κ. Ν. Ματζούφας.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις:

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση – τελετή υπογραφής δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Καλωσορίζουμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κ. Σακελλάρη.

Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή, η κυρία Κατσέλη θα μιλήσει περισσότερο για πιο συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη δανειακή σύμβαση και θα κλείσει ο κ. Σακελλάρης, προτού προβούμε στην επίσημη υπογραφή.

Σε μια δύσκολη στιγμή για την ελληνική οικονομία, σε μια στιγμή όπου η ελληνική Κυβέρνηση καλείται ταυτοχρόνως να κάνει μια πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και να ξαναβάλει τη χώρα σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις τόσο εγχώριες όσο και από το εξωτερικό, είναι εξαιρετικά θετική η σημερινή συμφωνία του δανεισμού των 2 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κάτι που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος των προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ.

Η σημερινή συμφωνία είναι στην πράξη μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις προσπάθειες που κάνει η ελληνική Κυβέρνηση, στη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα και είναι ένα σαφέστατο σήμα προς την ξένη επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα, ότι η Ελλάδα ξεπερνά τις δυσκολίες της, ότι στην Ελλάδα προχωράνε τα πράγματα, ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες επενδυτικές δυνατότητες, που θα προσφέρουν στην ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και βεβαίως θα είναι και σε όφελος των επενδυτών.

Καλωσορίζουμε τον κ. Σακελλάρη, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η σημερινή συμφωνία είναι μια απόρροια συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που κράτησαν αρκετό καιρό και θα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Θα δώσω τον λόγο στην κυρία Κατσέλη.

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ. Με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον κ. Σακελλάρη ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, η σημερινή μέρα είναι πραγματικά συμβολική, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στη δουλειά που έχει γίνει και στα αποτελέσματα, τα οποία θέλουμε να έχουμε στο μέλλον.

Όπως γνωρίζετε, παραλάβαμε το ΕΣΠΑ με ένα ρυθμό απορρόφησης της τάξεως του 3,5%. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από 8,4% και ο στόχος μας είναι η απορρόφηση στο ΕΣΠΑ να ξεπεράσει το 15% μέσα στο 2010. Οι δημόσιες επενδύσεις, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι μια πηγή ανάπτυξης, στήριξης της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα μας και παράλληλα στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καταλήξαμε στη σημερινή μέρα, υπογράφοντας μια συμφωνία δανεισμού της εθνικής συνδρομής, ύψους μέχρι 2 δις με ευνοϊκούς όρους, τόσο σε ό,τι αφορά το επιτόκιο όσο και σε ό,τι αφορά την περίοδο αποπληρωμής.

Η πρώτη εκταμίευση θα αφορά το 30% του συνολικού ποσού και θα πραγματοποιηθεί άμεσα, δηλαδή μέχρι 600 εκ. Κάθε επόμενη εκταμίευση θα γίνεται εφόσον το 50% του εκταμιευθέντος ποσού έχει πράγματι καταβληθεί στους δικαιούχους, ή το 80% αυτού έχει οδηγηθεί σε συγκεκριμένα ενισχυόμενα έργα.

Η περίοδος αποπληρωμής είναι 25ετής με κατά μέγιστο επταετή περίοδο χάριτος. Άρα είναι μια μεγάλη ανάσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, καθώς στηρίζεται η εθνική συνδρομή με συγκεκριμένους πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με πολύ χαμηλό και ευνοϊκό επιτόκιο και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Το επιτόκιο, το οποίο επιλέγεται κατά την αίτηση χορήγησης εκάστης δόσης, μπορεί να είναι σταθερό ή κυμαινόμενο. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι κυμαίνεται περίπου μεταξύ 2 και 4%. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι χορήγησης του δανείου είναι ευνοϊκοί για τη χώρα και πολύ ευνοϊκότεροι από αυτούς της σημερινής αγοράς.

Όλα τα στελέχη της ομάδας ολοκλήρωσαν μια σειρά από τεχνικές συναντήσεις με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με λεπτομερή ενημέρωση και συζητήσεις με τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς για τη χάραξη και την εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος, τα έργα του οποίου βρίσκονται σε αυτή τη σύμβαση.

Αποτυπώθηκε το σύνολο των παρεμβάσεων του ΕΣΠΑ, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν κατά το μέρος που αφορά στο εθνικό σκέλος από το εν λόγω δάνειο. Με βάση αυτή τη διαπραγμάτευση έγινε και η τελική έγκριση στις 15 Ιουνίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης χρηματοδότησης είναι μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, περιφερειακά έργα υποδομών, έργα πολιτισμού, έργα τουρισμού, δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, δράσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, ψηφιακής σύγκλισης, έρευνας καθώς και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE και JESSICA, που προφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επομένως, αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, στα οποία έχουμε καταλήξει. Από αυτό προκύπτει κι ένα άλλο όφελος, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό με το δημοσιονομικό όφελος: η πραγματική παρακολούθηση, η ουσιαστική παρακολούθηση της υλοποίησης μικρών και μεγάλων έργων στη χώρα μας. Μια παρακολούθηση, η οποία θα γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματική με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Έτσι θα μπορούμε εύκολα να διαγνώσουμε τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση των έργων, με αποτέλεσμα να υπάρχει έγκαιρη και ποιοτικότερη παραγωγή συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη συμφωνία σε συνδυασμό με σειρά πρωτοβουλιών που έχουμε λάβει και μέτρων που έχουμε εφαρμόσει, συμβάλλει στους δυο βασικούς στόχους που έχουμε θέσει.

Πρώτον, απορρόφηση μέχρι και του τελευταίου ευρώ, αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων που διαθέτουμε, ταυτόχρονα αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την ανάπτυξη, για την ποιοτική και ανταγωνιστική παραγωγή στον τόπο μας.

Θέλω και πάλι από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κ. Πλούταρχο Σακελλάρη, να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της τεχνικής ομάδας για τη συμβολή τους και τον Υφυπουργό, τον Σταύρο Αρναουτάκη, για τη βοήθειά του. Πραγματικά, προσβλέπουμε σε αυτή τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι με μεγάλη χαρά υπογράφω σήμερα το δάνειο – πλαίσιο ύψους 2 δις ευρώ προς την Ελληνική Δημοκρατία. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δάνειο που έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η ενίσχυση αυτή φτάνει την κατάλληλη στιγμή, για να στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, μετριάζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Το δάνειο, όπως προαναφέρθηκε, προορίζεται για επενδύσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει ορίσει ως καθοριστικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της και ανταποκρίνεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020.

Διανύουμε σήμερα κρίσιμη φάση μιας από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία. Για την αντιμετώπιση της κρίσης αυτής αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, ο καθοριστικός ρόλος των διεθνών χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Καθώς υπηρετούμε δημόσιες πολιτικές, κληθήκαμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία. Στο επίπεδο της Ευρώπης και όλου του κόσμου, εις ανταπόκριση αυτού που μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το 2009 ανεβάσαμε το συνολικό ύψος των χρηματοδοτήσεών μας σε 79 δις ευρώ από 58 δις ευρώ το 2008.

Πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενο αύξηση κατά περίπου 40%. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανέπτυξε, επίσης, νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και ενέτεινε τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και με άλλους μακροπρόθεσμους επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δραστηριότητα της Τράπεζάς μας αντικατοπτρίζει την προσπάθεια για ενίσχυση της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει τη στρατηγική «Ευρώπη 20-20, Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όλοι οι τομείς που περιλαμβάνονται σε αυτή τη στρατηγική, είναι οι βασικοί τομείς στους οποίους αφορά το δάνειο των 2 δις ευρώ, που χορηγείται σήμερα από την Τράπεζά μας στην Ελληνική Δημοκρατία.

Το δάνειο αυτό θα επιτρέψει την κάλυψη μακροπρόθεσμων αναγκών της ελληνικής οικονομίας. Θα στηρίξει, μαζί με τα διαρθρωτικά Ταμεία, την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα καθώς και τις επενδύσεις σε βιώσιμες υποδομές και σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών των Περιφερειών και στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα μακροοικονομική συγκυρία, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της Ελλάδας να διατηρήσει η χώρα την επενδυτική της ικανότητα στους τομείς, που στηρίζονται στα διαρθρωτικά Ταμεία.

Το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προσφέρει την κατάλληλη στιγμή μια αναγκαία στήριξη και αναμένεται να ενισχύσει το ρυθμό απορρόφησης των διαρθρωτικών Ταμείων. Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν επιλεγμένες προτεραιότητες, 11 ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι δράσεις, που προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα συμβάλλουν στην υλοποίηση 4 θεματικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για την ελληνική οικονομία.

Επενδύσεις στον παραγωγικό τομέα, οικονομία της γνώσης και την καινοτομία, απασχόληση και κοινωνική συνοχή και βέβαια ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών της, ως τόπων επενδύσεων εργασίας και κατοικίας.

Οι δράσεις αυτές αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, την ενέργεια και ειδικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ύδρευση, τα απόβλητα, την έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και τους τομείς που έχουν σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο.

Το μεγαλύτερο έργο που έχει δρομολογηθεί είναι ο σιδηροδρομικός Άξονας ΠΑΘΕ, για τον οποίο θα χορηγηθεί 1 δις ευρώ. Το έργο αυτό, το οποίο ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, περιλαμβάνει μια σειρά εργασιών εκσυγχρονισμού κατά μήκος της Γραμμής «Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη – Προμαχώνας», ένα σιδηροδρομικό κόμβο στις Αχαρνές, ένα εμπορευματικό κέντρο στο Θριάσιο και τη σιδηροδρομική σύνδεσή του με το σταθμό του Νέου Ικονίου, που είναι στο λιμάνι του Πειραιά.

Είμαι, επίσης, πολύ ευτυχής που θα υπογράψω σήμερα με την Υπουργό, κ. Κατσέλη, τη χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 258 εκ. ευρώ για τη σύσταση του Ταμείου JESSICA. Η δημιουργία του Ταμείου αυτού θα επιτρέψει τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη στήριξη ολοκληρωμένων και βιώσιμων έργων αστικής ανάπτυξης. Το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα εργαστούν από κοινού με τις ελληνικές δημοτικές Αρχές για τον προσδιορισμό τέτοιων έργων.

Τελειώνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριοι Υπουργοί, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοδοτικούς Οργανισμούς στον κόσμο, θα εξακολουθήσει στα ερχόμενα χρόνια να στηρίζει την Ελλάδα με το ευρύ φάσμα προϊόντων της και την τεχνογνωσία της. Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Θα προχωρήσουμε τώρα στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Υπογράφουμε εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εκ μέρους βεβαίως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ο Αντιπρόεδρός της κ. Πλούταρχος Σακελλάρης.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.