Συνέντευξη της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη στο Alter την Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010 για την κατάθεση του Νομοσχεδίου για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2010

(μέρος 1ο)

(μέρος 2ο)