Συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις για ΔΕΘ, HELEXPO και ΟΛΘ

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Συναντήσεις εργασίας με το Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένος θεσσαλονίκης και των HELEXPO και ΔΕΘ  πραγματοποίησε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη,  κατά τη σημερινή επίσκεψή της στη Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, κοινή συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ανάπτυξης υπό την Προεδρία της.

Αμέσως μετά η ΥΠΟΙΑΝ παραχώρησε συνέντευξη τύπου, παρουσία του ΥφΟΙΑΝ, κ. Μάρκου Μπόλαρη, στους εκπροσώπους των ΜΜΕ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, τονίζοντας πως η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του εθνικού αναπτυξιακού στόχου, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μιας παραγωγικής, εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας.  Το στοίχημα μας: Ποιοτική και ανταγωνιστική παραγωγή. Από αυτή την οικονομία θα επωφεληθεί και ο επιχειρηματίας και ο καταναλωτής της περιοχής.

Γι' αυτό το λόγο, υπενθύμισε τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας, που ονομάζεται «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αρμόδια για την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του ΥΠΟΙΑΝ στη Βόρειο Ελλάδα, την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης,  καθώς και την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση και την εποπτεία μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων και καινοτομικών αναπτυξιακών σχεδίων. Ανακοίνωσε, μάλιστα, πως στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπεται η λειτουργία Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υποβολή και την έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων για τη Βόρειο Ελλάδα,  ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Οι πρώτες δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κ. Κατσέλη, είναι:

 • Η επέκταση του 6ου προβλήτα, η οποία κρίνεται ως ένα από τα κομβικής σημασίας έργα που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα, γεγονός που τόνισε η ΥΠΟΙΑΝ κατά την επίσκεψη της στον ΟΛΘ. Έχει ήδη αποφασισθεί η επέκταση του δυτικού τμήματος του προβλήτα για την αύξηση της χωρητικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων σε 1,2 εκατ. TEU έναντι των 300.000 TEU που εξυπηρετεί σήμερα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: Η Φάση Α περιλαμβάνει την κατασκευή του κρηπιδώματος και την επιχωμάτωση και την επίστρωση ζώνης πλάτους 70 μ. Η Φάση Β την κατασκευή επιχωμάτωσης πλάτους 300 μ. Και η Φάση Γ την κατασκευή ανωδομής. Η διοίκηση θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τις Φάσεις Α και Β, προβλεπόμενου κόστους 140 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2010. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης.
 • α) Η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου διαχείρισης εμπορευμάτων, που να εξυπηρετεί τόσο το λιμάνι με συνεργασία παρόχου, όσο και την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανή συνεργασία με τη ΓΑΙΑΣΕ. β) Η μελέτη για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΛΘ με προοπτική δημιουργίας μαρίνας και για τη γενικότερη επέκταση των δραστηριοτήτων του.
 • Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλο καινοτομίας και εξωστρέφειας, με τη θεσμική αναβάθμιση των δύο οντοτήτων ―της ΔΕΘ και της HELEXPO― που εμπλέκονται στη διοργάνωση της Γενικής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των ΔΕΘ και HELEXPO, το Υπουργείο προχωρά με ταχύ ρυθμό στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που κληροδοτήθηκαν. Ταυτόχρονα, προωθούνται: 1) Η προκήρυξη, τον Οκτώβρη, μελέτης από την HELEXPO  για την επιχειρηματική της ταυτότητα και ένταξη σε διεθνή δίκτυα, την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου και στην επιλογή του βέλτιστου για όλες τις πλευρές μελλοντικού επενδυτικού σχήματος, με συμμετοχή του στρατηγικού εταίρου. 2) Η προκήρυξη, τον Οκτώβριο, από τη ΔΕΘ ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση και την ανάπτυξη των συνεδριακών και εκθεσιακών υποδομών και την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών.

Η ΥΠΟΙΑΝ δήλωσε πως σφραγίζεται η πολιτική βούληση για μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου της Έκθεσης στο αγρόκτημα ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, με τριμερές μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΘ ΑΕ, του Δήμου Εχεδώρου και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,  προκειμένου να εξεταστούν διεξοδικά και σε βάθος με σχετική μελέτη όλες οι τεχνικές, νομικές και οικονομικές παράμετροι αυτού του εγχειρήματος. Ενώ, ανακοίνωσε ότι το κεντρικό μήνυμα της 75ης Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι: «Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη». «Σχεδιάζουμε δραστηριότητες, οι οποίες θα προσελκύσουν καινοτόμες και πράσινες επιχειρήσεις. Διοργανώνουμε παρεμβάσεις στο χώρο της Έκθεσης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως εκδηλώσεις, τοποθέτηση κατασκευών με έμφαση τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, διαδραστικά περίπτερα και σημεία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού. Στην πλειονότητά τους οι παρεμβάσεις θα λειτουργούν με αιολική και ηλιακή ενέργεια. Επίσης, διοργανώνεται ημερίδα με το ίδιο θέμα ― «Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη» με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους ομιλητές και παρουσιάσεις σημαντικών καινοτομικών πρωτοβουλιών» τόνισε.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας

Κυρίες και Κύριοι καλησπέρα σας,

Χαίρομαι ειλικρινά που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω στον Τύπο, για πρώτη φορά αφότου ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ,τους αναπτυξιακούς στόχους  και τη στρατηγική της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΟΙΑΝ για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αλλά και για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ευρύτερα.

Πρώτα από όλα να διευκρινίσω ότι η σημερινή επίσκεψη είναι επίσκεψη εργασίας κυρίως και όχι ενημέρωσης. Όμως, επειδή, αφενός, πιστεύω στο βασικό ρόλο που έχει ο Τύπος στην ενημέρωση της κοινωνίας και, αφετέρου, επειδή αποτελεί πεποίθησή μου ότι η κοινωνία πρέπει να είναι ενήμερη για τις δράσεις και τα σχέδια της Πολιτείας, ζήτησα να έχουμε αυτή τη συνάντηση. Και επίσης θέλω να βάλουμε τα θεμέλια για μια αμφίδρομη ενημέρωση και έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Όπως, λοιπόν, προείπα, ο λόγος της σημερινής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη ήταν η συνάντηση με τα Δ.Σ. δύο από τους σημαντικούς αναπτυξιακούς φορείς, δηλαδή τον ΟΛΘ και τη ΔΕΘ- HELEXPO για να δρομολογήσουμε συγκεκριμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις.  Δύο είναι οι στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα:

 • Πρώτος Στόχος: Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλο καινοτομίας και εξωστρέφειας.
 • Δεύτερος στόχος: Η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας σε πύλη θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικό κόμβο με ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εδώ θέλω με πλήρη συναίσθηση ευθύνης να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε οι στόχοι που έχουμε θέσει θα παραμείνουν στόχοι, ούτε τα οράματα θα αποτελέσουν πλέον ασκήσεις επί χάρτου, ούτε οι εξαγγελίες θα μείνουν στα λόγια. Στον αναπτυξιακό χάρτη της Ελλάδας, η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί κομβική περιοχή ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και επενδύσεων. Η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής στη Βόρεια Ελλάδα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του εθνικού αναπτυξιακού στόχου, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μιας παραγωγικής, εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας.  Το στοίχημα μας: Ποιοτική και ανταγωνιστική παραγωγή. Από αυτή την οικονομία θα επωφεληθεί και ο επιχειρηματίας και ο καταναλωτής της περιοχής.

Για την υλοποίηση της αναπτυξιακής μας πολιτικής, προχωρήσαμε στην εξειδίκευση των μέχρι σήμερα αποσπασματικών και ασύνδετων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε όλη την επικράτεια με τα ολοκληρωμένα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα. Έχουμε ήδη ανακοινώσει το νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τον Πειραιά και τη Δυτική Αθήνα. Σειρά τώρα έχει η Θεσσαλονίκη.

Γι’ αυτό τον λόγο αποφασίσαμε πριν από όλα και για καλύτερη διευθέτηση των οποιωνδήποτε θεμάτων τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας που ονομάζεται «Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος» με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η σχετική διαδικασία είναι σε φάση ολοκλήρωσης καθώς ήδη εξεδόθη ΠΔ και προχωράμε στη σύσταση της υπηρεσίας. Αυτή η Υπηρεσία θα εποπτεύεται από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ. Μάρκο Μπόλαρη, ο οποίος και κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα. Στο έργο του θα επικουρείται από την Ειδική Γραμματέα, κ. Μαρία Παπαγεωργίου.  Είμαι σίγουρη ότι και οι δύο θα δουν τα ζητήματα της περιοχής με την αγωνιστικότητα, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζουν τη μέχρι τώρα πορεία τους.

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης θα είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Βόρειο Ελλάδα, τον σχεδιασμό, την εποπτεία και την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, την αξιολόγηση, τη χρηματοδότηση και την εποπτεία μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και την προώθηση καινοτομικών αναπτυξιακών σχεδίων.  Και μάλιστα θέλω να τονίσω ότι στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, που παρουσιάζεται εντός του Ιουλίου και αμέσως μετά κατατίθεται στη Βουλή, προβλέπεται η λειτουργία Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την υποβολή και την έγκριση επιχειρηματικών σχεδίων για την Βόρειο Ελλάδα,  ύψους άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Οι σημερινές συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς υποστήριξαν ακόμη περισσότερο αυτή την απόφασή μας, καθώς στόχος μας δεν είναι  η ποδηγέτηση της ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας από την Αθήνα, αλλά η απεμπλοκή της από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που η απόσταση τις κάνει ακόμη πιο χρονοβόρες. Με δυο λόγια, ο επιχειρηματίας, ο επενδυτής αλλά και ο καταναλωτής της Βόρειας Ελλάδας πρέπει να νιώθει σίγουρος ότι υπάρχει υπηρεσία, που μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόβλημά του, να δώσει λύσεις, να διεκπεραιώσει ζητήματα και να τον υποστηρίξει.

Ας δούμε τώρα εν συντομία ποιες είναι οι πρώτες δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Πρώτον, για την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας σε πύλη θαλάσσιων μεταφορών και διαμετακομιστικό κόμβο με ηγετική θέση στη ΝΑ Ευρώπη, κεντρικός πυλώνας δράσης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης. Πριν έρθω εδώ, επισκέφθηκα τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, όπου εγκρίθηκε ο επιχειρησιακός του σχεδιασμό. Μετά από συζήτηση με τους αρμόδιους, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πράγματι η επέκταση του 6ου προβλήτα είναι από τα κομβικής σημασίας έργα που πρέπει να γίνουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του λιμένα. Έχει ήδη αποφασισθεί η επέκταση του δυτικού τμήματος του προβλήτα για την αύξηση της χωρητικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων σε 1,2 εκατ. TEU έναντι των 300.000 TEU που εξυπηρετεί σήμερα. Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: Η Φάση Α περιλαμβάνει την κατασκευή του κρηπιδώματος και την επιχωμάτωση και την επίστρωση ζώνης πλάτους 70 μ. Η Φάση Β την κατασκευή επιχωμάτωσης πλάτους 300 μ. και η Φάση Γ την κατασκευή ανωδομής. Η διοίκηση θα προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για τις Φάσεις Α και Β, προβλεπόμενου κόστους 140 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο του 2010. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τον Οργανισμό.

Φυσικά, καμιά επένδυση δεν πιάνει τόπο, όπως λέμε, εάν δεν εκμεταλλευθούμε και αναλόγως οικονομικά τις νέες δυνατότητες, Και στόχος μας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του λιμένα, η προσέλκυση επιπλέον πελατών και η ανάδειξή του σε διαμετακομιστικό λιμένα της ευρύτερης περιοχής. Για τούτο προχωράμε: α) Σε εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία σύγχρονου κέντρου διαχείρισης εμπορευμάτων, που να εξυπηρετεί τόσο το λιμάνι με συνεργασία παρόχου, όσο και την ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η πιθανή συνεργασία με τη ΓΑΙΑΣΕ. β) Σε μελέτη για την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΛΘ με προοπτική δημιουργίας μαρίνας και για τη γενικότερη επέκταση των δραστηριοτήτων του, όπως προανέφερα.

Για το δεύτερο στρατηγικό μας στόχο, την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πόλο καινοτομίας και εξωστρέφειας, πρέπει επίσης να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Πρώτον, η πολιτική βούληση
 • Δεύτερον, η ενεργοποίηση της επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Τρίτον, η συναίνεση των τοπικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών
 • Τέταρτον, τα κεφάλαια που αποτελούν την κινητήρια δύναμη κάθε έργου.

Όσον αφορά την πολιτική βούληση, θεωρώ ότι όχι μόνον υπάρχει αλλά και ότι έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Και αυτό φαίνεται από όσα ήδη ανέφερα για την Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος, αλλά και από τις δράσεις που στη συνέχεια θα αναφέρω.

Έχουμε ήδη αναπτύξει σχέσεις στενής συνεργασίας με τους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τους τεχνολογικούς φορείς και μελετάμε τις συγκεκριμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις με στόχο την ανάδειξη της πόλης σε διεθνή εκθεσιακό, συνεδριακό και διαμετακομιστικό κόμβο.  Πιστεύω ακράδαντα, ότι η Θεσσαλονίκη έχει όλες τις προϋποθέσεις να αναδειχθεί σε πόλο καινοτομικών δραστηριοτήτων, όπως και σε εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο πανελλήνιας αλλά και διεθνούς εμβέλειας.

Το εύλογο ερώτημα φυσικά είναι: Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Καταρχάς, απαιτείται θεσμική αναβάθμιση των δύο οντοτήτων ―της ΔΕΘ και της HELEXPO― που εμπλέκονται στη διοργάνωση της έκθεσης και που στο μέλλον θα επιδιώξουμε να αναλαμβάνουν κι άλλου είδους διοργανώσεις. Είναι σε όλους γνωστό ότι αυτή τη στιγμή κληρονομήσαμε εκκρεμότητες της ΔΕΘ και της HELEXPO. Όμως, σε συνεργασία με τις διοικήσεις τους, προχωρούμε με ταχύ ρυθμό στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που κληροδοτήθηκαν.  Συγκεκριμένα, η ΔΕΘ και η HELEXPO έχουν ήδη συστήσει έξι κοινές επιτροπές. Οι δύο αφορούν τον εντοπισμό των μεταξύ τους οικονομικών απαιτήσεων και τη διόρθωση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη διαφορά ερμηνείας του συμβολαίου παραχώρησης. Οι άλλες τέσσερις είναι για την ανάπτυξη κοινών δράσεων. Θέλω να εξάρω τη συνεργασία των δύο εταιρειών και όσο το νωρίτερα πλέον καταθέσουν τα κοινά τους πορίσματα, τόσο γρηγορότερα θα έχουμε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο, η κατάσταση θα έχει πλήρως εξομαλυνθεί και το νέο συμβόλαιο παραχώρησης θα έχει εγκριθεί.

Προχωράμε ταυτόχρονα:

 • Στην προκήρυξη, τον Οκτώβρη, μελέτης από την HELEXPO  για την επιχειρηματική της ταυτότητα και ένταξη σε διεθνή δίκτυα, την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου και στην επιλογή του βέλτιστου για όλες τις πλευρές μελλοντικού επενδυτικού σχήματος, με συμμετοχή του στρατηγικού εταίρου
 • Στην προκήρυξη τον Οκτώβριο από τη ΔΕΘ ειδικής μελέτης για τη χωροθέτηση και την ανάπτυξη των συνεδριακών και εκθεσιακών υποδομών και την αξιοποίηση των υπαρχόντων υποδομών.

Και ποιό θα είναι το υπόδειγμα που θα αποτελέσει τον καλύτερο διαφημιστή μας για την προσέλκυση άλλων διοργανώσεων;

Ασφαλώς, η Γενική Έκθεση Θεσσαλονίκης που διοργανώνεται με επιτυχία για 75 χρόνια τώρα. Η φετινή διοργάνωση, όμως, αλλάζει ταυτότητα. Η 75η Γενική Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί το ξεκίνημα για την υλοποίηση του φιλόδοξου ,αλλά και συγχρόνως εφικτού οράματος, να αποκτήσει η πόλη της Θεσσαλονίκης εκθεσιακή και συνεδριακή ταυτότητα όχι μόνον για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.

Είχα την ευκαιρία καθόλη τη διάρκεια της καριέρας μου να επισκεφθώ πολλές εκθέσεις και πιο πρόσφατα με την ιδιότητα της υπουργού τη διεθνή έκθεση EXPO 2010 στη Σαγκάη. Σας διαβεβαιώ ότι η Γενική Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορεί να αναδειχθεί σε κορυφαία εκθεσιακή διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, αρκεί να αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τα κριτήρια της νέας οικονομίας και να αναδειχθεί, καθώς στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η διάχυση της ενημέρωσης είναι βασική προϋπόθεση της προώθησης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Αρχικά, απαιτείται η αναβάθμιση της συνεδριακής και εκθεσιακής υποδομής της. Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πολλές πολιτικές εξαγγελίες για μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου της Έκθεσης στο αγρόκτημα ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Για πρώτη φορά, όμως, σφραγίζεται αυτή η πολιτική βούληση με τριμερές μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΕΘ ΑΕ, του Δήμου Εχεδώρου και του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,  προκειμένου να εξεταστούν διεξοδικά και σε βάθος με σχετική μελέτη όλες οι τεχνικές, νομικές και οικονομικές παράμετροι αυτού του εγχειρήματος.

Αφετέρου, απαιτείται, όπως προανέφερα, και μια βελτίωση της ταυτότητας της Έκθεσης, ή μάλλον για να είμαι αντικειμενική η ταυτότητα της Έκθεσης πρέπει να αλλάξει αρκετά. Σήμερα, η ΔΕΘ χαρακτηρίζεται ως μικτή, δηλαδή εμπορική και καταναλωτική, έκθεση που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό. Μπορεί, βέβαια, να είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση που διοργανώνεται στην Ελλάδα, με τους περισσότερους εκθέτες και επισκέπτες και πλήθος άλλων παράπλευρων εκδηλώσεων. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι αυτά δεν είναι αρκετά για να την κάνουν εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας.

Για να γίνει αυτό απαιτείται η Έκθεση Θεσσαλονίκης:

 • Να αποκτήσει περισσότερη εξωστρέφεια εμφανίζοντας διεθνές πρόσωπο με διεθνείς συνέργειες.
 • Να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου.
 • Να προβάλει το νέο της πρόσωπο με κατάλληλες δράσεις όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
 • Να αποκτήσει τη δική της ταυτότητα με κύρια χαρακτηριστικά την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη.

Αρχίζοντας από το τελευταίο, επιλέξαμε το κεντρικό μήνυμα της 75ης Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης να είναι ακριβώς αυτό: «Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη». Σχεδιάζουμε δραστηριότητες, οι οποίες θα προσελκύσουν καινοτόμες και πράσινες επιχειρήσεις,  Διοργανώνουμε παρεμβάσεις στον χώρο της Έκθεσης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως εκδηλώσεις, τοποθέτηση κατασκευών με έμφαση τη φιλικότητα προς το περιβάλλον, διαδραστικά περίπτερα και σημεία ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού. Στην πλειονότητά τους οι παρεμβάσεις θα λειτουργούν με αιολική και ηλιακή ενέργεια. Επίσης, διοργανώνεται ημερίδα με το ίδιο θέμα ― «Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη» με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους ομιλητές και παρουσιάσεις σημαντικών καινοτομικών πρωτοβουλιών.

Δεν θα πω, όμως, άλλα, γιατί στη Συνέντευξη Τύπου που θα διοργανωθεί αποκλειστικά για την Έκθεση θα υπάρξουν όλες οι σχετικές ανακοινώσεις.  Αλλά ούτε και θα κλέψω άλλο από τον χρόνο των δικών σας ερωτήσεων. Θέλω μόνο πριν κλείσω να απαντήσω σε ένα ερώτημα, που είναι φυσικό να έχουν όλοι όσοι άκουσαν αυτά που ανέφερα.

Πώς θα υλοποιηθούν και πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις;

Όσον αφορά το πρώτο, και επειδή τα έργα είναι στην αρμοδιότητα πολλών υπουργείων, για τον καλύτερο συντονισμό έχει ήδη συσταθεί μια ειδική Επιτροπή, υπό τον συντονισμό του ΥφΥΠΟΙΑΝ κ. Μπόλαρη, με εκπροσώπους από τα συναρμόδια υπουργεία  (α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, (β) Οικονομικών, (γ) Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, (δ) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, (ε) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, (στ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και(στ) Πολιτισμού και Τουρισμού. Ήδη, από αυτή την αίθουσα οι συνάδελφοί μου, η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Ρέππας,  λίγες ημέρες πριν, έκαναν συγκεκριμένες εξαγγελίες για τη Θεσσαλονίκη.  Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε πλήρη συντονισμό και πρόκειται άμεσα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των έργων.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, έχουμε ήδη προνοήσει για τους πόρους και θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Δηλαδή,  πόρους από τις Δημόσιες Επενδύσεις, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Στήριξης 2007-1013 και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, για τις αναπλάσεις πρόκειται να αξιοποιηθεί το εργαλείο JESSICA. Ειδικότερα για το JESSICA, υπογράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Σύμβαση Χρηματοδότησης για τη σύσταση ειδικού Ταμείου Χαρτοφυλακίου και με στόχο τη στήριξη ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και αμιγώς εθνικούς πόρους για το Νομό Θεσσαλονίκης, έργα συνολικού ύψους προϋπολογισμού περίπου 3,3 δισεκ. ευρώ. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλονίκη, ύψους 100 εκ. Ευρώ, υπό την εποπτεία του κ. Μπόλαρη.

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, παρά την ύφεση και τα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος και πολλά νοικοκυριά, είμαι αισιόδοξη για την πορεία των έργων αλλά και για τις προοπτικές ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Το έρεισμα γι’ αυτή την αισιοδοξία βρίσκεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λιμένα της Θεσσαλονίκης, της πόλης της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας. Παίρνω, επίσης, αισιόδοξα μηνύματα από το επιχειρηματικό δυναμικό της Βορείου Ελλάδας, που συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Πολιτείας. Και μην ξεχνάμε ότι, παρά τα όποια προβλήματα, ο κόσμος γύρω μας προχωράει, κάνει σχέδια για το μέλλον, προσπαθεί να είναι αισιόδοξος για το αύριο. Τα προβλήματα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη. Ενισχύουν την αποφασιστικότητα όλων μας για νέες, εποικοδομητικές λύσεις.

Για μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη χώρα.