espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Εισήγηση ΥΠΟΙΑΝ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με θέμα τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Εκτέλεση Περιηγητικών Πλοών από Πλοία με Σημαίες Τρίτων Χωρών με Αφετηρία Ελληνικό Λιμένα»

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η νομοθετική ρύθμιση που σήμερα παρουσιάζουμε αποτελεί μια μεγάλη διαρθρωτική τομή, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, στο χώρο της θαλάσσιας κρουαζιέρας. Μια τομή από την οποία ωφελημένη θα είναι η εθνική μας οικονομία, καθώς αίρει περιορισμούς και εμπόδια, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για έναν τομέα στον οποίο διαθέτουμε ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ώστε η χώρα μας να γίνει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό κέντρο θαλάσσιας κρουαζιέρας για όλη τη Μεσόγειο. Κέντρο υποδοχής και διαχείρισης επιβατών, αλλά ακόμη και ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων.

Αλλαγές σαν αυτή που προωθούμε σήμερα, αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση επιθετικά, δημιουργώντας αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες που δεν περιορίζονται σε έναν μόνο κλάδο, αλλά διαπερνούν και διαχέονται σε ολόκληρη την οικονομία.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα

Η εμπειρία μέχρι σήμερα συνηγορεί απόλυτα στην αναγκαιότητα να αρθεί το καμποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα.  Η πλήρης απαγόρευση σε πλοία με σημαία άλλων χωρών να δραστηριοποιούνται στο χώρο της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, οδήγησε σε συρρίκνωση του κλάδου της κρουαζιέρας στη χώρα μας και είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της σχετικής δραστηριότητας σε άλλες χώρες.

Η χώρα μας, είναι η μόνη, σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία ισχύει η πλήρης απαγόρευση.

Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο κλάδος της κρουαζιέρας είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους στον τουριστικό τομέα, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξής του στην Ευρώπη να αγγίζει το 12%.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2009, χρονιά διεθνούς κρίσης, ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια σε όλο τον κόσμο 13 εκατ. τουρίστες, δηλαδή 440.000 περισσότεροι από το 2008.

Στη χώρα μας, το 2008 αποβιβάστηκε μόνο το 6,5% των επιβατών της κρουαζιέρας, λόγω του καμποτάζ, ενώ στην Ιταλία το 40%.  Στο σύνολο των άμεσων δαπανών κρουαζιέρας, η Ιταλία εισέπραξε το 30,4%, ενώ η Ελλάδα μόνο 3,3%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρόλο που η χώρα μας είναι η δεύτερη σε επισκεψιμότητα μεταξύ των Μεσογειακών χωρών, οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι τεράστιες. Αυτές τις δυνατότητες ερχόμαστε σήμερα να απελευθερώσουμε με τη νομοθετική διάταξη για την άρση του καμποτάζ.

Συστήσαμε, για το λόγο αυτό, ειδική επιτροπή, η οποία εξέδωσε πόρισμα για την άρση των απαγορεύσεων και τη θεσμοθέτηση νέου πλαισίου. Το πόρισμα αυτό έτυχε ευρύτατης αποδοχής από εκπροσώπους όλων των φορέων και έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας από την Επιτροπή για τον Θαλάσσιο Τουρισμό, με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων.

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Πρώτον, εξομοιώνονται τα πλοία με σημαία τρίτης χώρας, με ότι ισχύει για τα πλοία με σημαία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Δεύτερον, τα πλοία που θα εκτελούν κρουαζιέρες θα πρέπει να μεταφέρουν περισσότερους από 49 επιβάτες (αλλιώς αλλάζει η κατηγορία πλοίου).  Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες και η παραμονή στο αφετήριο ελληνικό λιμάνι τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες. Πρόκειται για τους μοναδικούς περιοριστικούς όρους που υπάρχουν στο νομοσχέδιο.

Τρίτον, οι  πλοιοκτήτριες εταιρίες υπογράφουν με το Ελληνικό Δημόσιο σύμβαση, μέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να παραταθεί, και με την οποία ρυθμίζονται τα εξής θέματα:

  • Η απασχόληση και ασφάλιση των Ελλήνων Ναυτικών που προσλαμβάνονται από τα πλοία αυτά, καθώς και η παροχή οικονομικών κινήτρων για την πρόσληψή τους,
  • Η βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς
  • Η διενέργεια επενδύσεων στη χώρα από τις πλοιοκτήτριες εταιρίες
  • Οι όροι παράτασης και πρόωρης λύσης της σύμβασης και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή του νόμου.

Τέταρτον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, θα καθοριστεί το ακριβές περιεχόμενο των συμβάσεων, ενώ εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή τους για όλα τα πλοία και προσδιορίζονται τα κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως η μεταφορική ικανότητα, η στελέχωση του πλοίου, ο αριθμός των δρομολογίων, η συχνότητα και η περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες, η τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Πέμπτον, οι συμβάσεις των Ελλήνων που προσλαμβάνονται, διέπονται από τις, εκάστοτε ισχύουσες στην Ελλάδα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας της ειδικότητάς τους. Οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισής τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με τους ίδιους όρους ασφάλισης.

Έκτον, επιβάλλεται ειδική εισφορά για κάθε επιβάτη, που επιβιβάζεται στον λιμένα αφετηρίας του ταξιδιού:

  • Η εισφορά θα εισπράττεται στο λιμάνι αφετηρίας του ταξιδιού.
  • Τα έσοδα από τις εισφορές θα διατεθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών  (Κ.Α.Α.Ν.).
  • Το ύψος της εισφοράς θα ορίζεται με απόφαση του ΥΠΟΙΑΝ.
  • Για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμάνι που θα περιλαμβάνεται στο ταξίδι, θα γίνεται μείωση του τέλους κατά 7%.

Έβδομον, προβλέπεται η λύση της σύμβασης, με καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο, για παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του σχεδίου νόμου. Η λύση της σύμβασης με πρωτοβουλία της πλοιοκτήτριας εταιρίας θα ρυθμίζεται με τους όρους της σύμβασης.

Όγδοον, εξομοιώνονται τα πλοία με σημαίες τρίτων χωρών με τα Ελληνικά και Κοινοτικά πλοία, ως προς τις πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, χωρίς εξαιρέσεις.

Και τέλος, εξασφαλίζεται η αμοιβαιότητα μεταξύ των τρίτων χωρών, τη σημαία των οποίων φέρουν τα πλοία που θα πραγματοποιούν κρουαζιέρες και των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ για τη διενέργεια αντίστοιχων ταξιδιών.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται αφενός μεν η άμεση εφαρμογή της άρσης του καμποτάζ για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αφετέρου δίνεται επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την ορθή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και την υπογραφή των συμβάσεων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε βέβαιοι ότι με τη διαρθρωτική αυτή αλλαγή που προωθούμε, αλλά και συνολικά με την πολιτική για την ανάπτυξη των λιμένων και μαρίνων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να αναδειχθεί σε κυρίαρχη δύναμη στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού.

Σας ευχαριστώbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn