Εντάξεις 57 νέων επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 519,3 εκατ. ευρώ, στον Αναπτυξιακό Νόμο – Αποπληρώνονται οφειλές 66,4 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένα σχέδια

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 57 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 519.363.865 ευρώ, εκ των οποίων η συνολική εγκεκριμένη κρατική επιχορήγηση ανέρχεται σε 197.166.035 ευρώ, ενέκρινε στις πέντε τελευταίες συνεδριάσεις της η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Επιπλέον, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αναπτυξιακού Νόμου ενέκρινε στις ίδιες συνεδριάσεις την ολοκλήρωση 36 ήδη ενταγμένων στο Νόμο επενδυτικών σχεδίων, συνολικού τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού 153.487.351 ευρώ, εκ των οποίων τα 66.422.448,25 εκατ. ευρώ αποτελούν κρατική επιχορήγηση.

Μετά και τις εγκρίσεις αυτές, το ύψος των αποπληρωμένων οφειλών προς επιχειρήσεις, για επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο και ήδη ολοκληρώθηκαν, υπερβαίνει τα 566 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ως το τέλος του έτους θα έχουν αποπληρωθεί οφειλές ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, με στόχο την ταχύτερη προώθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έχει δώσει εντολή στη Γνωμοδοτική Επιτροπή να ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις και εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων το ταχύτερο δυνατό.

Ειδικότερα, στις πέντε συνεδριάσεις της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής, που έγιναν από τις 17 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Ιουλίου, αποφασίστηκαν τα εξής:

Συνεδρίαση Νο 532, 17/6/2010

Εξετάστηκαν συνολικά 16 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

5 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου Π/Υ 18.981.976€, εκ των οποίων 9.996.897,52€ κρατική επιχορήγηση.

Τουρισμός: Π/Υ 2.610.300€ , Ενίσχυση 1.174.635€

Μεταποίηση: Π/Υ 3.585.186€ , Ενίσχυση 1.792.578€

Λοιπά: Π/Υ 12.786.520€ , Ενίσχυση 7.029.684,52€

11 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου Π/Υ 35.833.429€, εκ των οποίων 16.493.768€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 38 νέες θέσεις εργασίας (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ).

Τουρισμός: Π/Υ 8.497.584€ , Ενίσχυση 4.431.219€

Μεταποίηση: Π/Υ 4.750.000€ , Ενίσχυση 2.375.000€

ΑΠΕ: Π/Υ 7.009.900 € , Ενίσχυση 3.467.960€

Λοιπά: Π/Υ 15.575.945€ , Ενίσχυση 6.219.590€

Συνεδρίαση Νο 533, 24/6/2010

Εξετάστηκαν συνολικά 12 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

7 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου Π/Υ 21.999.987€, εκ των οποίων 9.958.944 € κρατική επιχορήγηση.

Τουρισμός: Π/Υ 3.764.680€ , Ενίσχυση 1.317.638€

ΑΠΕ: Π/Υ 6.035.985€ , Ενίσχυση 3.017.992,5€

Λοιπά: Π/Υ 12.199.322€ , Ενίσχυση 5.623.313,5€

5 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου Π/Υ 12.634.950€, εκ των οποίων 6.629.331€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 28 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).

Τουρισμός: Π/Υ 11.211.000€ , Ενίσχυση 6.316.062€

Λοιπά: Π/Υ 1.423.950€ , Ενίσχυση 313.269€

Συνεδρίαση Νο 534, 1/7/2010

Εξετάστηκαν συνολικά 26 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

9 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου Π/Υ 75.742.998,40€, εκ των οποίων 31.765.540€ κρατική επιχορήγηση.

Τουρισμός: Π/Υ 22.675.722€ , Ενίσχυση 11.337.861€

Μεταποίηση: Π/Υ 14.664.838€ , Ενίσχυση 6.701.085,7€

ΑΠΕ: Π/Υ 33.268.863,00€ , Ενίσχυση 11.770.563€

Λοιπά: Π/Υ 5.133.575,40€ , Ενίσχυση 1.956.030,2€

17 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου Π/Υ 285.209.422€, εκ των οποίων 95.155.288,4€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 172 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).

Τουρισμός: Π/Υ 149.381.235€ , Ενίσχυση 51.732.860,2€

Μεταποίηση: Π/Υ 32.929.887€ , Ενίσχυση 10.910.738,3€

ΑΠΕ: Π/Υ 102.898.300€ , Ενίσχυση 32.511.690€

Συνεδρίαση Νο 535, 7/7/2010

Εξετάστηκαν συνολικά 20 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

6 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου Π/Υ 9.393.977,00€, εκ των οποίων 3.033.811,42€ κρατική επιχορήγηση.

Τουρισμός: Π/Υ 4.640.000€ , Ενίσχυση 1.392.000€

Μεταποίηση: Π/Υ 1.919.273€ , Ενίσχυση 652.552,82€

ΑΠΕ: Π/Υ 282.287€ , Ενίσχυση 112.914,8€

Λοιπά: Π/Υ 2.552.417,00€ , Ενίσχυση 876.343,8€

14 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου Π/Υ 84.876.778€, εκ των οποίων 41.434.303,54€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 115 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).

Τουρισμός: Π/Υ 56.982.900€ , Ενίσχυση 27.596.207,54€

ΑΠΕ: Π/Υ 21.217.990€ , Ενίσχυση 10.596.737,2€

Μεταποίηση: Π/Υ 1.534.323€ , Ενίσχυση 920.593,8€

Πρωτογενής τομέας: Π/Υ 3.820.870€ , Ενίσχυση 1.528.348€

Λοιπά: Π/Υ 1.320.695€ , Ενίσχυση 792.417€

Συνεδρίαση Νο 536, 15/7/2010

Εξετάστηκαν συνολικά 19 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

9 Ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου Π/Υ 27.368.413,00€, εκ των οποίων 11.667.255,31€ κρατική επιχορήγηση.

Τουρισμός: Π/Υ 6.922.755€ , Ενίσχυση 2.769.102€

Μεταποίηση: Π/Υ 13.286.849,00€ , Ενίσχυση 6.187.585,65€

ΑΠΕ: Π/Υ 5.560.809€ , Ενίσχυση 2.151.267,656€

Λοιπά: Π/Υ 1.598.000€ , Ενίσχυση 559.300€

10 Υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου Π/Υ 100.809.286€, εκ των οποίων 37.453.344,4€ κρατική επιχορήγηση. Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 547 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ).

Τουρισμός: Π/Υ 72.787.430€ , Ενίσχυση 31.113.284,8€

Μεταποίηση: Π/Υ 7.170.756€ , Ενίσχυση 2.847.714,6€

Λοιπά: Π/Υ 20.851.100€ , Ενίσχυση 3.492.345€