Συνάντηση της ΥΠΟΙΑΝ με εκπροσώπους της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού συνάντησε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιουλίου, η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη . Κατά τη διάρκεια  της συνάντησης η κ. Κατσέλη ενημέρωσε τους εκπροσώπους της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα, που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας και ειδικότερα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και προώθησης των ελληνικών εξαγωγών.

Συγκεκριμένα, η ΥΠΟΙΑΝ ανέλυσε τα μέτρα ανάκαμψης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και δέσμη μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού κατέθεσαν την εμπειρία τους στους τομείς ειδίκευσής τους, οι οποίοι αποτελούν και τομείς αιχμής για την ανάπτυξη της Ελλάδας (ΑΠΕ, βιοτεχνολογία, νέες τεχνολογίες, αγροτοδιατροφικός τομέας), προτείνοντας ευρύτερη συνεργασία για την περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Επισημάνθηκε το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση, ενώ οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού χαιρέτησαν τις πρωτοβουλίες, που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, σημαντική αναφορά έγινε και στον εξέχοντα ρόλο, που διαδραματίζει η Ελληνική Ομογένεια στη στήριξη και προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα.