Νέες προσκλήσεις 165 εκ € από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την Παιδεία και την Υγεία

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανακοινώνει την έκδοση των προσκλήσεων 21.2, 22.1 και 22.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 165 εκ €.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.