Άρθρο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην "Εφημερίδα των Συντακτών""

Το Σάββατο 6 Μαϊου δημοσιεύτηκε το άρθρο του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου στην "Εφημερίδα των Συντακτών", με τίτλο "Η ανεργία, το Αναπτυξιακό Σχέδιο και οι εμμονές του ΣΕΒ". Κλικ εδώ.