Νέες εντάξεις πράξεων 12,21 εκ € στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών και νέα Πρόσκληση για δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Τέσσερις νέες εντάξεις πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 12,21 εκ € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»  ανακοινώνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για δράσεις του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την έκδοση της Πρόσκλησης 23, προϋπολογισμού 25 εκ € για τη δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Δεδομένων.

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο.