espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποιες οφειλές αφορά το σχέδιο νόμου και ποιες κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις;

Το σχέδιο νόμου αφορά:

-          Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμβάσεων δανείων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς ή αγροτικούς σκοπούς που έχουν συνάψει φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πιστωτικά ιδρύματα. Η ρύθμιση αφορά τόσο συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί, όσο και συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί.

-          Ενήμερες οφειλές συμβάσεων δανείων για επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς  ή αγροτικούς σκοπούς που έχουν συνάψει φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθούν οι δικαιούχοι στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών;

Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2008 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου. Για την περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί, προϋπόθεση για τη ρύθμιση είναι να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών. Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται σε ρύθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου  (1.000.000) ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και των τριών εκατομμυρίων  (3.000.000) ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τι γίνεται με τους τόκους υπερημερίας και ανατοκισμού;

Από το υπό ρύθμιση συνολικά οφειλόμενο ποσόν αφαιρούνται και διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού.

Εάν οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες πριν από 1-1-2008 προβλέπεται κάποια ρύθμιση;

Ναι. Οι οφειλές από συμβάσεις που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, υπό τον όρο ότι θα αποπληρωθεί μέχρι την 15.4.2010 ποσόν ίσο με το δέκα επί τοις εκατό (10%) της οφειλής που προκύπτει, δίχως να υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού, για τους οποίους τηρείται χωριστός λογαριασμός. Εφόσον η ρύθμιση εξυπηρετηθεί από τον οφειλέτη  μέχρι την αποπληρωμή του 50% της οφειλής, επέρχεται η οριστική διαγραφή των τόκων υπερημερίας και ανατοκισμού. Σημειώνεται μάλιστα, ότι δεν επιτρέπεται η καταγγελία της ρύθμισης, αν δεν υπάρχει καθυστέρηση τεσσάρων τουλάχιστον μηνιαίων καταβολών.

Πώς γίνεται η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση;

Η αποπληρωμή της οφειλής που προκύπτει μετά τη ρύθμιση πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που απομένει μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη κατά δύο έτη. Στην περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί, θα πρέπει να έχει διάρκεια ίση με αυτή που θα απέμενε μέχρι τη λήξη της σύμβασης, προσαυξημένη και πάλι κατά δύο έτη. Σε αυτή την περίπτωση (καταγγελθείσα σύμβαση), επίσης, η διάρκεια της αποπληρωμής  δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά έτη.

Κατά τα δύο πρώτα έτη θα καταβάλλονται μόνο τόκοι και στη συνεχεία η αποπληρωμή της ρυθμισθείσας οφειλής θα γίνεται με ισόποσες περιοδικές δόσεις, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

Τι γίνεται με κινητές αξίες που έχουν δοθεί ως εγγύηση;

Οι πάσης φύσεως ρευστοποιούμενες κινητές αξίες που έχουν ημερομηνία λήξης και που έχουν δοθεί σε εγγύηση, θα μειώνουν το ρυθμιζόμενο ποσόν και θα αναπροσαρμόζεται έτσι το ποσόν των περιοδικών δόσεων.

Τι επιτόκιο θα ισχύει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης;

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης θα ισχύει το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Τι γίνεται με τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών;

Από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 30.6.2010 το πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αρχίσει ή να συνεχίσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, που μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Αυτό ισχύει για όσους έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

Γίνεται κάποια ιδιαίτερη ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταγγελθείσες συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμο;

Ναι. Ειδικά για ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταγγελθείσες συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού, η αποπληρωμή της οφειλής γίνεται όπως και παραπάνω,  σε επτά έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Υπάγονται στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων;

Ναι υπάγονται, εφόσον οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων δεν έχουν καταγγελθεί ή έχουν καταγγελθεί τον τελευταίο μήνα πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Τι είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου;

Δεν υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από ομολογιακά δάνεια και από δάνεια εγγυημένα ή επιδοτούμενα  από το Δημόσιο.

Στη ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί ο εγγυητής;

Ναι. Δικαίωμα να κινήσουν διαδικασία ρύθμισης έχουν εκτός από τους πρωτοφειλέτες, και εγγυητές και οι καθολικοί διάδοχοι αυτών.

Μέχρι πότε μπορεί ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Μέχρι την 15.3.2010. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον οφειλέτη εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης το ύψος της οφειλής που πλέον προκύπτει.

ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Τι δυνατότητες δίνονται στους δικαιούχους που έχουν ενήμερες οφειλές;

Τους δίνονται οι εξής δυνατότητες :

α) Περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και κεφαλαιοποίηση των τόκων στη λήξη της περιόδου χάριτος.

β) Αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση.

γ) Παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.

Όλες οι ενήμερες οφειλές μπορούν να υπαχθούν στις παραπάνω ρυθμίσει;

Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε χρήση του μέτρου να κάνουν στοχευμένα κατά βάση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πρόσκαιρα, λόγω της κρίσης, χρειάζονται μια ανάσα ρευστότητας. Συγκεκριμένα:

α). Για  ανεξόφλητο κεφάλαιο  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και πάντως στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων το ποσόν του  1.000.000 ευρώ:

ü  Φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία διατηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, και τα οποία κατά την τελευταία τους χρήση (μέχρι και τον Ιούνιο του 2009) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και εμφανίζουν ζημιογόνα αποτελέσματα χρήσης.

ü  Αγροτικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές ενώσεις και ομάδες παραγωγών, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούν, εφόσον ικανοποιούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

β). Για  ανεξόφλητο κεφάλαιο  που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και πάντως στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων το ποσόν του  300.000 ευρώ:

ü  Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και που κατά τη χρήση του 2008 εμφανίζουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των εκατό 150.000 ευρώ.

ü  Φυσικά πρόσωπα που  ασκούν κατά κύριο επάγγελμα αγροτική δραστηριότητα.

ü  Επιχειρήσεις  που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 και μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Πότε μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι;

Αιτήσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων   υποβάλλονται μέχρι την 15.3.2010, με την επισύναψη των εγγράφων που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση καταγγελίας ανοικτού λογαριασμού;

Σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 30η Ιουνίου 2011, ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να αποπληρώσει το κατάλοιπο του λογαριασμού σε 5 έτη με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, καταβάλλοντας κατά το πρώτο έτος μόνο τόκους με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής.

Το δικαίωμα του οφειλέτη  για ρύθμιση της οφειλής ασκείται εντός 1 μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της καταγγελίας. Η προθεσμία του 1 μηνός δεν αρχίζει, αν δεν ενημερωθεί ο οφειλέτης για το δικαίωμα αυτό.

Τι είδους ενήμερες οφειλές δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου;

Όπως και στην περίπτωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, από ομολογιακά δάνεια και από δάνεια εγγυημένα ή επιδοτούμενα  από το Δημόσιο.

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Ποιες δυσμενείς καταχωρήσεις διαγράφονται από τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

Δίνεται γενικευμένη αμνηστία για όλες τις καταγραφές δυσμενών δεδομένων στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ και αφορούν οποιαδήποτε οφειλή που είτε έχει εξοφληθεί ή θα εξοφληθεί μέσα σε 3 μήνες από τν ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της ρύθμισης αυτής αίρεται και το μέτρο της διοικητικής στέρησης βιβλιαρίου επιταγών.

Τι γίνεται με τα χρονικά διαστήματα τήρησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

Μειώνονται κατά ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της:

α) Για απλήρωτες επιταγές, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές,  γραμμάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων από 3 σε 2 έτη.

β) Για διαταγές πληρωμής από 4 σε 3 έτη.

γ) Για κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, από 4 σε 3 έτη.

Αλλάζει το ποσό μη εμφάνισης δυσμενών οικονομικών δεδομένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί;

Ναι. Από 500 ευρώ που είναι σήμερα αυξάνεται στα 1.000 ευρώ.

Και για το ποσό μη εμφάνισης δυσμενών οικονομικών δεδομένων στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ για οφειλές που έχουν εξοφληθεί;

Αυξάνεται και σε αυτή την περίπτωση. Από 1.000 ευρώ που είναι σήμερα σε 3.000 ευρώ.

Υπάρχει κάποια υποχρέωση από τις τράπεζες όταν εξοφλούνται οι οφειλές δυσμενών δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ;

Ναι. Οι τράπεζες υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ  μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από τότε που περιήλθε σε αυτές η απόδειξη για την εξόφληση της οφειλής. Η ενημέρωση αυτή από τις τράπεζες γίνεται χωρίς την αξίωση αμοιβής ή δαπάνης από τον οφειλέτη.

Όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι αμφισβήτησης της οφειλής τι δυνατότητες έχει ο οφειλέτης;

Του δίνεται η δυνατότητα να προσφεύγει με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο και να επιτυγχάνει να μην εμφανίζονται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ το δυσμενές δεδομένο της οφειλής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το δικαστήριο. Αυτό συμβαίνει μόνον όταν υφίστανται σοβαροί λόγοι για την αμφισβήτηση της οφειλής και όταν η οφειλή δεν επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του οφειλέτη.

Τι δυνατότητες δύνονται όταν στερείται κάποιος βιβλιάριο επιταγών;

Κατά τη διάρκεια της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών, επιτρέπεται στις τράπεζες να χορηγούν βιβλιάριο επιταγών ορισμένου συνολικού ύψους, εφόσον η πληρωμή των επιταγών που περιέχονται σε αυτό, είναι εγγυημένη από φερέγγυο, κατά την αξιολόγηση της τράπεζας, τρίτο πρόσωπο μέχρι του ύψους αυτού.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn