Ομιλία ΥΠΟΙΑΝ στη συζήτηση για το σχέδιο νόμου «Εκτέλεση Περιηγητικών Πλόων από Πλοία με Σημαία Τρίτων Χωρών με Αφετηρία Ελληνικό Λιμένα» στην Ολομέλεια της Βουλής

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με τη σημερινή συζήτηση, και την ψήφιση αύριο, ολοκληρώνεται μια σημαντική πρωτοβουλία στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Μια μεγάλη ιστορική τομή από την οποία ωφελημένη θα είναι η εθνικής μας οικονομία, καθώς αίρει περιορισμούς και εμπόδια και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για έναν τομέα στον οποίο η χώρα μας διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Με την άρση του καμποτάζ στη θαλάσσια κρουαζιέρα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ώστε η χώρα μας να μπορεί να γίνει ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό κέντρο θαλάσσιας κρουαζιέρας για όλη τη Μεσόγειο. Ουσιαστικά δημιουργούμε μια νέα αγορά στο θαλάσσιο τουρισμό.

Ανοίγουμε καινούργιες προοπτικές σε έναν καινούργιο κλάδο. Για να γίνει η χώρα μας κέντρο υποδοχής και διαχείρισης επιβατών, αλλά ακόμη και ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.

Η άρση του καμποτάζ είναι ένα μόνο κομμάτι σε μια ολοκληρωμένη πολιτική, ώστε να αναπτυχθεί ο κλάδος. Χρειάζονται σύγχρονες λιμενικές υποδομές αναβαθμισμένες, νέες υπηρεσίες γύρω από κάθε λιμάνι, συμπληρωματικά έργα αστικής ανάπλασης και ανάδειξης των πόλεων, και το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον Πειραιά είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Σήμερα, επίσης, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τις προοπτικές ανάπτυξης και αναβάθμισης του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Στόχος είναι κάθε λιμάνι που αποβιβάζονται τουρίστες να γίνει αναπτυξιακός πόλος.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Άκουσα από τις εισηγήσεις των συναδέλφων της αντιπολίτευσης, αλλά και από ορισμένους φορείς που προσήλθαν στη συζήτηση στην Επιτροπή, διάφορα επιχειρήματα που προσπαθούν να υποβαθμίσουν και να μειώσουν τη σημασία της νομοθετικής πρωτοβουλίας.  Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα ένα προς ένα.

Πρώτον, άκουσα ότι το σχέδιο νόμου δεν προωθεί την ουσιαστική άρση του καμποτάζ και ότι θα έπρεπε να επιδιώξουμε την πλήρη απελευθέρωση που δήθεν ισχύσει στις άλλες χώρες.

Κατέθεσα στα πρακτικά κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή ένα κατάλογο με το τι ισχύει σε όλες τις άλλες χώρες για τα πλοία με ξένη σημαία. Σε καμία χώρα δεν ισχύει άνευ όρων η απελευθέρωση των περιηγητικών πλόων. Αντίθετα, ισχύουν πληθώρα διατάξεων σε άλλες χώρες που καθιερώνουν, τις περισσότερες φορές, αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο από αυτό που σήμερα εισηγούμεθα για την εκτέλεση των αντίστοιχων πλόων. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, υπάρχουν κίνητρα για τους ναυτεργάτες με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Επομένως, η πραγματικότητα είναι ότι το σχέδιο νόμου που καταθέσαμε και συζητάμε είναι πολύ καλά σχεδιασμένο, καθώς, ενώ λαμβάνει υπόψη τη διεθνή εμπειρία, είναι ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο πραγματικά να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον.

Δεύτερον, άκουσα ότι αφήνουμε «παραθυράκι», ώστε κάθε Υπουργός να κάνει ό,τι θέλει και να αλλάζει τους όρους κατά το δοκούν.

Ακριβώς το αντίθετο διασφαλίζουμε. Με τη Σύμβαση, πρότυπο της οποίας θα περιληφθεί σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, και θα  την καταθέσω αύριο, δημιουργείται μια ασφάλεια δικαίου επιτρέποντας στις εταιρείες να κάνουν έναν μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό. Οι σοβαρές εταιρείες ήθελαν πενταετή σύμβαση. Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις όλων των φορέων, κάναμε μέχρι τριετή σύμβαση.

Προβλέπεται η ενιαία εφαρμογή της Σύμβασης για όλα τα πλοία και προσδιορίζονται τα κριτήρια για κάθε πλοίο, όπως η μεταφορική ικανότητα, η στελέχωση του πλοίου, ο αριθμός των δρομολογίων, η συχνότητα και η περιοδικότητα των προσεγγίσεων σε ελληνικούς λιμένες, η τήρηση των διεθνών συμβάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα. ‘Έτσι, δε δίνει τη διακριτική ευχέρεια στον εκάστοτε Υπουργό να κάνει ό,τι θέλει.

Τρίτον, άκουσα ότι το σχέδιο νόμου θέτει περιοριστικές δεσμεύσεις για τις εταιρείες, διότι υπάρχει υποχρεωτική δέσμευση για απασχόληση Ελλήνων ναυτικών.

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση. Το σχέδιο νόμου δεν επιβάλει σύνθεση πληρώματος με Έλληνες ναυτικούς ούτε ποσόστωση, όμως δίνει τη δυνατότητα παροχής κινήτρων για πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών. Για όποιους Έλληνες προσλαμβάνονται, οι συμβάσεις τους διέπονται από τις εκάστοτε, ισχύουσες στην Ελλάδα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας της ειδικότητάς τους. Οι εργαζόμενοι παραμένουν ασφαλισμένοι στον φορέα ασφάλισης τους, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και με τους ίδιους όρους ασφάλισης.

Τέταρτον, άκουσα για περιορισμούς σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού και την παραμονή στα λιμάνια. Αυτό που προβλέπουμε είναι η διάρκεια του ταξιδιού να είναι κατ’ ελάχιστον 48 ώρες, για να υπάρχει διάκριση με το yachting, ενώ μειώνουμε τις ώρες παραμονής στον αφετήριο λιμένα, ανταποκρινόμενοι στις προτάσεις φορέων,  στις 8 ώρες από 12 που είχαμε αρχικά προβλέψει. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Εφόσον η εταιρεία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς, ρυθμίζουμε το πλαίσιο.

Πέμπτον, σε ό,τι αφορά την ειδική εισφορά, αυτό που είπαμε είναι ότι θα επιβάλλεται για κάθε επιβάτη ο οποίος επιβιβάζεται στον λιμένα αφετηρίας του ταξιδιού και ότι τα έσοδα θα κατατεθούν υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας των Ναυτικών δημιουργώντας ένα σημαντικό απόθεμα πόρων για εκπαίδευση και κατάρτιση των ναυτικών. Το ύψος της εισφοράς αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του ΥΠΟΙΑΝ, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι δίνουμε ένα οικονομικό κίνητρο για όσα περισσότερα λιμάνια προσεγγίζει το πλοίο. Μειώνεται δηλαδή η εισφορά που θα καθορισθεί, κατά ποσοστό 7% για κάθε επιπλέον ελληνικό λιμένα, εκτός από τον αφετήριο, τον οποίο προσεγγίζει το πλοίο κατά τη διάρκεια του ίδιου περιηγητικού πλου.  Ουσιαστικά δίνουμε κίνητρο για επισκέψεις σε περισσότερα λιμάνια.

Έκτον, ακούστηκε από πολλούς ότι η άρση του καμποτάζ από μόνη της δεν επαρκεί για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

Συμφωνώ απολύτως. Η άρση του καμποτάζ είναι ενδεχομένως αναγκαία όχι όμως και ικανή συνθήκη, ώστε να τονωθεί ουσιαστικά ένα κλάδος στον οποίο έχουμε ισχυρό εν δυνάμει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό, στη Σύμβαση θα προβλέπεται ότι η εταιρεία που εκτελεί κρουαζιέρα μπορεί να υποβάλλει προς το ΥΠΟΙΑΝ προτάσεις για την περεταίρω βελτίωση των λιμενικών υποδομών τις οποίες χρησιμοποιεί, καθώς και να προτείνει επενδυτικά σχέδια και παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στη χώρα μας.

Προβλέπουμε στο σχέδιο της Σύμβασης ότι όλες αυτές οι προτάσεις θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες Αρχές, στα πλαίσια είτε παραχωρήσεων σε ιδιώτες λειτουργιών στους εμπορικούς Λιμένες είτε Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είτε τέλος σε παροχή ενισχύσεων και κινήτρων με βάση τον ισχύοντα Αναπτυξιακό Νόμο και την κείμενη εθνική νομοθεσία.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Με τη διαρθρωτική αυτή αλλαγή που προωθούμε, αλλά και συνολικά με την πολιτική για την ανάπτυξη λιμένων και μαρίνων, δημιουργούμε σταδιακά τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να αναδειχθεί σε μια κυρίαρχη δύναμη στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού. Αυτό είναι το εθνικό στοίχημα, διότι ο θαλάσσιος τουρισμός έχει πολλά να δώσει στον τόπο μας. Σας καλώ να υπερψηφίσετε το σχέδιο νόμου.

Σας ευχαριστώ.