Αγορανομική Διάταξη, με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες του γάλακτος

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

Από σήμερα, 1 Ιανουαρίου 2010, τίθεται σε ισχύ, μετά την προσωρινή αναστολή ισχύος της, η Αγορανομική Διάταξη, με την οποία καθιερώνεται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στις συσκευασίες του γάλακτος.

Η διαπραγμάτευση για το θέμα, που ξεκίνησε η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Τ. Κατσέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η ηγεσία του Υπουργείου δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απάντηση της Επιτροπής.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου θα υποβάλει εντός της ερχόμενης εβδομάδας πρόταση για νέα Αγορανομική Διάταξη με δύο βασικές κατευθύνσεις:

1.         Θα αντιμετωπίζεται το θέμα ως ζήτημα προστασίας του Έλληνα καταναλωτή από παραπλανητικές πρακτικές και θα είναι απόλυτα εναρμονισμένη με το σχετικό κοινοτικό Δίκαιο.

2.         Η νέα Διάταξη θα είναι ακόμη αυστηρότερη στο πεδίο εφαρμογής της, καθώς θα επεκτείνεται και στα τυροκομικά προϊόντα, τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στην προηγούμενη διάταξη.

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει αρχίσει διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΦΕΤ, βιομηχανία και παραγωγούς γάλακτος) για τη δημιουργία εγκεκριμένου σήματος ελληνικού προϊόντος (σήμα προέλευσης).

Η τοποθέτηση του σήματος θα είναι μεν προαιρετική, αφού θα τοποθετείται στα προϊόντα με πρωτοβουλία των βιομηχανιών, αλλά όσες βιομηχανίες το επιλέξουν θα είναι υποχρεωμένες να τηρούν αυστηρούς όρους πιστοποίησης της προέλευσης των προϊόντων.