Ομιλία Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη στο Υπουργικό Συμβούλιο με θέμα την παρουσίαση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Το πρόγραμμά μας, όπως είπε ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, είναι ένα Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ένας Οδικός Χάρτης ανασυγκρότησης της χώρας.

Ανάπτυξη σημαίνει αναθέρμανση της οικονομίας μας. Ο στόχος είναι να έχουμε σχετικά θετικούς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης το έτος 2013, ξεκινώντας ήδη από μέσα από το 2010. Ανάπτυξη σημαίνει παραγωγική αναδιάρθρωση, με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, το νέο πρότυπο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Σημαίνει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ώστε να μην χάνουμε αλλά να κερδίζουμε μερίδια στις διεθνείς αγορές. Και σημαίνει βεβαίως δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για τους πολίτες της χώρας μας. Το πρόγραμμα αυτό το υλοποιούμε με πέντε άξονες πολιτικής:

  1. Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού.
  2. Συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.
  3. Προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και τομών, ρυθμιστικών τομών, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.
  4. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των εξαγωγών μας.
  5. Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της εποπτείας στις αγορές.

Πέντε μεγάλες πολιτικές που συνθέτουν και το πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Θα μου επιτρέπετε δε να πω δυο λόγια για τον κάθε άξονα πολιτικής.

Πρώτος άξονας: Αναδιάρθρωση παραγωγικού ιστού με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη. Βασική επιλογή του προγράμματός μας είναι η αναδιάρθρωση δαπανών και η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Όπως ήδη τονίστηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2010, ανέρχεται σε πάνω από 10 δις ευρώ, 10,3 δις ευρώ για την ακρίβεια, που αντιστοιχεί σε 4,2% του ΑΕΠ με προοπτική να αυξηθεί σταδιακά στο 5% του ΑΕΠ το 2013.

Βασικός μοχλός είναι η αναθεώρηση και η αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2007-2013, δηλαδή η χρήση και η κινητοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για τις επενδύσεις, για τις δημόσιες επενδύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.

Προχωράμε μέσα στο 2010 και μάλιστα μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2010, με την αναμόρφωση του Νόμου 3614 για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη δημιουργία, οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Κάνουμε πράξη αυτό που είχαμε δεσμευτεί ότι θα πρέπει η Περιφέρεια πραγματικά να είναι ο αναπτυξιακός πυρήνας, το αναπτυξιακό όργανο, ένα θεσμικό όργανο το οποίο αναπτύσσει, σχεδιάζει, υλοποιεί αναπτυξιακά προγράμματα.

Αναθεωρούμε και επαναπροσανατολίζουμε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του υπάρχοντος προγράμματος, προς την κατεύθυνση πράσινων δραστηριοτήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και καινοτομίας, καλύτερων θέσεων εργασίας, ήδη εντός του 1ου εξαμήνου του 2010 σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες.

Αναδιάρθρωση παραγωγικού ιστού με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη σημαίνει επίσης αναθεώρηση του Επενδυτικού Νόμου. Ο Επενδυτικός Νόμος που υπάρχει, παύει να ισχύει στο τέλος Ιανουαρίου του 2010 και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με προσανατολισμό και ενίσχυση των δράσεων προς την κατεύθυνση της Πράσινης Ανάπτυξης, τίθεται σε εφαρμογή εντός του 1ου εξαμήνου του ’10.

Αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη σημαίνει επίσης εξασφάλιση επάρκειας ρευστότητας και χρηματοδότησης υγιούς χρηματοδότησης, για τη στήριξη της ανάπτυξης. Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται σήμερα για τη διοχέτευση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσα από την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών και εμπορικών χρεών και οφειλών προς τα πιστωτικά Ιδρύματα, είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Μέσα στους επόμενους μήνες μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών προωθούμε μια συνολική πολιτική εγγυήσεων, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό του ΤΕΜΠΜΕ για την παροχή στοχοθετημένων κρατικών εγγυήσεων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την κρίση.

Προωθούμε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εντός της τετραετίας θα προωθηθεί η ευρύτερη εφαρμογή του Νόμου περί συμπράξεων, για την ανάπτυξη έργων μαζί με τον ιδιωτικό τομέα σε διάφορους τομείς.

Και τέλος συστήνουμε όπως είχαμε δεσμευτεί, το ελληνικό αναπτυξιακό Ταμείο εντός του 2010, μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη της Πράσινης Ανάπτυξης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναδιοργάνωση των επενδύσεων, στο συντονισμό της χρηματοδότησης των έργων και στη χορήγηση πόρων για οικονομικά βιώσιμα έργα.

Ο δεύτερος μεγάλος άξονας πολιτικής αφορά στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων, ουσιαστικά στην τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα, στην προώθηση της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με δυο τρόπους.

Από τη μια μεριά ενεργοποιούμε τη νέα Υπηρεσία εποπτείας αγοράς, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο, η οποία δραστηριοποιείται για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου τιμών το οποίο ήδη εγκαταστάθηκε και λειτουργεί, για την εφαρμογή των νέων κανόνων ελέγχου για τις τιμές μεταβίβασης, για την παρακολούθηση και σωστή εποπτεία των τιμών στη χονδρική και στη λιανική.

Ταυτόχρονα αναβαθμίζουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με τη δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας για τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο μέσα στο Υπουργείο και την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τρίτον, μαζί με συναρμόδια Υπουργεία προωθούμε συγκεκριμένες πολιτικές όπως παραδείγματος χάριν στα φάρμακα με την επανατιμολόγηση 6.000 φαρμάκων, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να αισθανθεί πραγματικά ότι είχε μια ουσιαστική μείωση στο κόστος της υγείας και της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Η τρίτη μεγάλη τομή αφορά τη Ρυθμιστική Μεταρρύθμιση, μία προώθηση ρυθμιστικών αλλαγών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση των επενδύσεων. Για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας αυτή τη στιγμή, το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, το κόστος το αισθάνεται κάθε πολίτης που θέλει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα, να επενδύσει, να ιδρύσει μία επιχείρηση.

Αλλάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο ακολουθώντας αυτό που έχει γίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απλουστεύοντας όλες τις διαδικασίες έναρξης, ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας.

Η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης των επιχειρήσεων ξεκινάει άμεσα εντός του α’ τριμήνου του 2010 με την κατάθεση νόμου στη Βουλή. Συνεχίζουμε με την απλοποίηση και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της αδειοδότησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2010, το α’ εξάμηνο.

Και τέλος πάλι με νομοθετική πρωτοβουλία επισπεύδονται οι αδειοδοτήσεις μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από υπηρεσίες μίας στάσης. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων είναι προϋπόθεση για αύξηση των επενδύσεων, για την αναθέρμανση της οικονομίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση μαζί με τη στοχοθετημένη διοχέτευση δημόσιων επενδύσεων για τους ίδιους σκοπούς.

Τέταρτος στόχος του προγράμματός μας και του προγράμματος της Κυβέρνησης, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προώθηση των εξαγωγών. Η προώθηση των εξαγωγών αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Προωθείται με την αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου, την ενίσχυση της δυναμικότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης και την προώθηση και ανασύσταση όλων των οργανισμών οι οποίοι εμπλέκονται στην προώθηση και στην δυναμική αν θέλετε προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά.

Στοχεύουμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια πραγματικά να έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, ώστε η χώρα μας στο σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων να γίνει ένας πόλος εξαγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για την ευρύτερη αγορά τόσο της Ευρώπης, όσο και την περιφερειακή αγορά της Ν.Α. Ευρώπης και της Μεσογείου.

Και τέλος ο 5ος άξονας πολιτικής αφορά στην εποπτεία των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Στο πρόγραμμά μας αναφέρονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ήδη ανέφερα η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο θα εποπτεύει την αγορά και τις εναρμονισμένες πρακτικές.

Αναθεωρείται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της ίδιας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε περίπτωση στρατηγικών κλάδων της οικονομίας.

Προωθούμε μετά από διάλογο και προσεκτικά βήματα στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Βελτιώνεται το ρυθμιστικό περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και τέλος προωθούμε ένα σύγχρονο ενοποιημένο σύστημα κρατικών προμηθειών.

Αγαπητέ κ.Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι αυτές είναι οι πέντε δέσμες πολιτικών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά μας, έτσι ώστε να προωθηθεί η αναθέρμανση της οικονομίας, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η βελτίωση τόσο της τιμολογιακής, όσο και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Ευχαριστώ.