Ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συγκροτεί το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2010

Ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών συγκροτεί  το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός ενεργειών μεταξύ Υπουργείου και πιστωτικών ιδρυμάτων για  την απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών.

Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, με επιστολή της  στον πρόεδρο της Ε.Ε.Τ., κ. Β. Ράπανο, ζήτησε από τα μέλη της Ένωσης να υποδείξουν έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή εκπρόσωπό τους στην ομάδα εργασίας, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Την επόμενη  εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση εργασίας μεταξύ αρμόδιων στελεχών του ΥΠΟΙΑΝ και των εκπροσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να δοθούν αναγκαίες διευκρινίσεις και να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής των ρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι  ο νόμος 3816/2010 («Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις») έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από τις 26 Ιανουαρίου. Το ΥΠΟΙΑΝ έχει θέσει σε λειτουργία, για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επί των θεμάτων που αφορούν το νόμο και την εφαρμογή του, ειδικό τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν ατελώς τον τηλεφωνικό αριθμό  801 11 97 367.