espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Ομιλία της ΥΠΟΙΑΝ στη Συνέντευξη Τύπου με θέμα τη νέα στρατηγική και πορεία υλοποίησης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καλημέρα σας. Σκοπός της σημερινής  συνέντευξης είναι η ενημέρωση για τη νέα ψηφιακή στρατηγική που ακολουθούμε και την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», μέσω του οποίου πραγματοποιούνται και σχεδιάζονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι μαζί μου ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακής Σύγκλισης, ο Αντώνης Μαρκόπουλος.

Ο νέος σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για το 2010 που ανακοινώνουμε σήμερα, στόχο έχουν να ικανοποιήσουν αφ’ ενός τις άμεσες ανάγκες της στήριξης της ελληνικής οικονομίας και αφ’ ετέρου την ανάγκη για μια μακροπρόθεσμη προοπτική στην υλοποίηση έργων με προστιθέμενη αξία. Θα έλεγα ότι στο χώρο αυτό μπορούν να γίνουν μεγάλες τομές, μεγάλες επενδύσεις και συγχρόνως να προωθηθεί η διαφάνεια και η καλή ποιότητα διακυβέρνησης. Γιατί μέσα από τα έργα αυτά, περιορίζονται οι δαπάνες και προωθούνται η διαφάνεια και η λογοδοσία.

Βρισκόμαστε εν μέσω κρίσιμων εξελίξεων για την οικονομία της χώρας και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να επιστρατεύσουμε όλα τα σύγχρονα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και τέτοιο εργαλείο είναι οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού σε διάστημα λίγων μηνών έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων ώστε να εξορθολογήσει πρώτα απ’ όλα την κληρονομιά που παρέλαβε και να θέσει σε τροχιά επιτάχυνσης ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η πορεία του οποίου από το 2007 έως σήμερα, το 2010, ήταν απογοητευτική. Όχι μόνο ως προς την απορροφητικότητα, που τη βρήκαμε στο ποσοστό της τάξης του 0,24%  και σήμερα βρίσκεται στο 2,4%, αλλά κυρίως ως προς τη στρατηγική.

Τα νήματα του προγράμματος δε φάνηκε εκ του αποτελέσματος να οδηγούν στην έξοδο από λαβύρινθο καθυστερήσεων, αστοχιών, γραφειοκρατικών εμπλοκών και δε συνεισέφεραν στην υλοποίηση έργων, τα οποία θα μπορούσαν σήμερα να συμβάλλουν στην προσπάθεια για εξυγίανση και για ανάπτυξη. Γυρίζοντας, λοιπόν, σελίδα στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας και επιχειρώντας επιτέλους την ανάδειξη της ψηφιακής οικονομίας σε καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της χώρας, παρουσιάζουμε το πλαίσιο δραστηριοποίησης της Γραμματείας, όπως αυτό αποτυπώνεται με βάση τις παρεμβάσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε.

Είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην ψηφιακή Ελλάδα, στη νέα εποχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης που εκτελούμε, από τώρα μέχρι το 2015 στα ν+2, είναι 1,5 δις δημόσια δαπάνη. Και το πρόγραμμα αυτό θα το υλοποιήσουμε πάνω σε 5 μεγάλους άξονες πολιτικής: Νέα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ανάπτυξη ευρυζωνικότητας, νέα επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων με χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών και προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙCT).

Ας πω δυο λόγια για τον κάθε άξονα: Ο πρώτος άξονας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει ως στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων μέσω στοχευμένων προσκλήσεων ανά Υπουργείο που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ιδιαίτερα τώρα που το σύνολο των Ελλήνων  πολιτών έχει επωμισθεί βαρύ φορτίο, συμμετέχοντας σε όλη την κυβερνητική προσπάθεια, η εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να προωθήσουν συστήματα διαφάνειας και ελέγχου είναι προτεραιότητα για εμάς, για το Υπουργείο και για την Ειδική Γραμματεία.

Δεν αρκεί η έκδοση προσκλήσεων απλώς για ν’ αυξάνουμε τον αριθμό τους. Αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, πριν την έκδοση κάθε πρόσκλησης προηγείται συστηματική συνεργασία με το αντίστοιχο Υπουργείο και τους εποπτευομένους του φορείς ώστε όταν φτάσει η έκδοση της πρόσκλησης να έχουν καθορισθεί επακριβώς οι ανάγκες που καλείται να ικανοποιήσει καθώς και ο προσφορότερος τρόπος υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας, ένα task force από την Ειδική Γραμματεία με σκοπό να συνδράμει όλους τους φορείς υλοποίησης των δράσεων ώστε να παρακάμπτονται οι διαχειριστικές δυσκολίες και να επιταχύνονται οι διαδικασίες.

Μέσω, λοιπόν, αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις πρώτα απ’ όλα προς όλα τα Υπουργεία προκειμένου να μεταβούμε στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην ευρυζωνικότητα. Προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών. Προχωρήσαμε ήδη σε διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν με παρεμβάσεις τόσο φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και επιχειρήσεις του κλάδου και εμμέσως το 2010 θα έχουμε καταλήξει σε τελικές αποφάσεις. Η αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης σε ολόκληρη την επικράτεια και στις απομακρυσμένες περιοχές, είναι ο άμεσος στόχος. Αυτό θα είναι καλό και για τον τουρισμό και για την ποιότητα ζωής στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας αλλά και για κοινωνικές Υπηρεσίες.

Μέσω της Γραμματείας και του Υπουργείου, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Υποδομών θα τρέξουν δράσεις για να επεκταθεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους Έλληνες πολίτες, και να καταστούν επιτέλους κοινωνοί στην πρόσβαση στη γνώση μέσω σύγχρονων  ψηφιακών υπηρεσιών.

Ο τρίτος και ο τέταρτος άξονας αφορούν στην ανταγωνιστικότητα και τη νέα επιχειρηματικότητα. Έμφαση  δίνεται στη στήριξη νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών απ’ όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Το 1/3 του προϋπολογισμού του προγράμματος, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια, θα διατεθεί για την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, για την τόνωση δηλαδή της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, για την ανάκαμψη της αγοράς και την αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Θα αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο πόρο προς αυτή την κατεύθυνση με πρόγραμμα, σχεδιασμό και προοπτική.

Ο πέμπτος άξονας αφορά την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων στο χώρο του ICT έτσι ώστε να ενισχυθούν με νέα εργαλεία, όπως αυτά του JΕΡΕΜIE, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του νέου αναπτυξιακού νόμου. Συμπράξεις Επιχειρήσεων σε αυτό τον τομέα, ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών πάρκων, πράσινες επιχειρηματικές δράσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στο ICT, θα υποστηριχθούν στο έπακρο από τα νέα αυτά χρηματοδοτικά εργαλεία.  Γιατί ο δρόμος, τελικά, της ανάπτυξης περνάει μέσα από τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αυτή είναι η συνολική εικόνα της στρατηγικής μας. Αυτοί  είναι οι  πέντε πυλώνες της συνολικής στρατηγικής, οι οποίοι θα υλοποιηθούν, και γύρω από αυτούς θα κτίσουμε τα επόμενα χρόνια.

Ας έρθουμε τώρα στο 2010. Η Ειδική Γραμματεία, όπως φάνηκε κιόλας από τη γενική στρατηγική, για το σύνολο των ανωτέρω δραστηριοτήτων έχει ως αποδέκτες το κράτος, τα Υπουργεία και τους δημοσίους φορείς, τις επιχειρήσεις και τον πολίτη. Σκοπεύει με όλες τις ενέργειες, όπως είπαμε, να εισάγει αυτούς τους αποδέκτες στη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα.

Εξορθολογισμός του κράτους ως προς τη μέθοδο και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη συγκράτηση δαπανών, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Διευκολύνουμε τον πολίτη στις συναλλαγές με το Δημόσιο, συνδράμοντας και δρομολογώντας οριζόντιες παρεμβάσεις σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την άρση όλων των γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών με τις οποίες όλοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι: Ηλεκτρονικές προμήθειες, συνταγογράφηση, ηλεκτρονική παρακολούθηση αγοράς καυσίμων, το ΓΕΜΥ,  η ψηφιακή Δικαιοσύνη, η διαχείριση κρίσεων, το ψηφιακό σχολείο, η ηλεκτρονική υγεία, είναι μόνο κάποιες από τις δράσεις που θα τρέξουν μέσα από τις υπάρχουσες προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλησης που αποδέκτες έχουν τους πολίτες, κατά κύριο λόγο, αλλά και τους δημόσιους φορείς κατά δεύτερο λόγο.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, ο νέος αναπτυξιακός, οι κρατικές ενισχύσεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούμε αποδεικνύουν ξεκάθαρα την προσπάθειά μας να φέρουμε στο προσκήνιο την ελληνική επιχειρηματικότητα, να στηρίξουμε την ποιοτική ανταγωνιστική παραγωγή στον τόπο.

Θα ήθελα αμέσως να ανακοινώσω την παρουσίαση 47 προτάσεων, όπου η ένταξή τους είναι άμεση. Αφού ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή των παλιών έργων, που συμπληρώνουν το χάρτη των παρεμβάσεων στο δημόσιο τομέα, ανακοινώνουμε σήμερα πρώτα απ' όλα την άμεση ένταξη 47 προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» προϋπολογισμού 100 εκ.

Καλούμε μάλιστα τους δικαιούχους των προτάσεων αυτών, που φαίνονται στη διαφάνεια (τα Επιμελητήρια, την «Κοινωνία της Πληροφορίας», το Υπουργείο Πολιτισμού, τους ερευνητικούς φορείς και τους λοιπούς φορείς), να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη των έργων. Φορείς που δεν ανταποκρίνονται στην άμεση αυτή ανάγκη, έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο απένταξης του έργου τους.

Πρέπει όλοι αυτή τη στιγμή να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και να προχωρήσουμε άμεσα στην προκήρυξη των έργων.

Προσκλήσεις μη στοχευμένες, ανώριμες προτάσεις από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, σχέση κόστους – οφέλους των κατατεθειμένων προτάσεων, δυσχέρειες στη λειτουργία των προγραμμάτων μας οδήγησαν πολλές φορές στην απένταξη έργων και προχωράμε αυτή τη στιγμή στην άμεση ένταξη των έργων που πραγματικά είναι ώριμα να υλοποιηθούν. Είναι και ώριμα και σύγχρονα και χρήσιμα.

Πέρα από αυτά τα 100 εκ. άμεσων εντάξεων, από την περασμένη εβδομάδα, προχωρήσαμε στην έκδοση νέων προσκλήσεων ύψους 220 εκ. υποστηρίζοντας στο έργο τους το Υπουργείο Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Βλέπετε στη διαφάνεια τις ανοιχτές προσκλήσεις ύψους 220 εκ. και το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Υπουργείο, το οποίο είναι ήδη ανοιχτό από την προηγούμενη εβδομάδα.

Ταυτόχρονα ανακοινώνουμε σήμερα 5 νέες προκλήσεις για τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού, Άμυνας, Αγροτικής Ανάπτυξης και για τους Δήμους συνολικού προϋπολογισμού πρόσθετων 249 εκ.

Η πρόσκληση προς το Υπουργείο Παιδείας προϋπολογισμού 55 εκ. ευρώ απευθύνεται σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα και σε ερευνητικά Κέντρα, ενώ θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση για το «Ψηφιακό σχολείο». Η πολιτική για την αναμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μας βρίσκει αρωγούς.

Η πρόσκληση προς το Υπουργείο Πολιτισμού – Τουρισμού προϋπολογισμού 70 εκ. δίνει έμφαση στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση και τη βιωσιμότητα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά αφορά, επίσης, και το αρχαιολογικό Κτηματολόγιο.

Η πρόσκληση για το Υπουργείο Άμυνας προϋπολογισμού 30 εκ. είναι προσανατολισμένη στη βελτίωση των στρατολογικών Υπηρεσιών, αλλά θα οδηγήσει, επίσης, στην αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Υπηρεσίας Φάρων.

Τέλος, η πρόσκληση για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προϋπολογισμού 30 εκ είναι ιδιαίτερα σημαντική και αφορά το Ενιαίο Μητρώο Αγροτών, την υποστήριξη αγροτών στις δραστηριότητές τους, καθώς την πιστοποίηση καλών πρακτικών καλλιέργειας.

Άφησα τελευταία την πρόσκληση για τους Δήμους προϋπολογισμού 64 εκ. καθώς το θέμα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και διαβολεύσεων με το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά την ψήφιση του "Καλλικράτη" και τη νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανοίγονται τελείως καινούργιες ευκαιρίες για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συνδράμουμε καθοριστικά στην αναδιάρθρωση των δομών της Αυτοδιοίκησης, μέσω της υλοποίησης των ψηφιακών παρεμβάσεων που θα διευκολύνουν τη μετάβαση στο νέο καθεστώς, θα συμπορεύονται με τις νέες κατευθύνσεις και θα δώσουν ένα σύγχρονο στίγμα στη διακυβέρνηση όλων των ελληνικών Περιφερειών.

Είμαστε έτοιμοι ταυτόχρονα με το πέρασμα στη νέα δομή, να συμπράξουμε και να στηρίξουμε τα νέα διοικητικά σχήματα. Θα ακολουθήσει επόμενη πρόσκληση για τις Περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Τέλος, οι επόμενες προσκλήσεις θα αφορούν τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Περιβάλλοντος και Υποδομών, για τις οποίες θα υπάρξει χωριστή ενημέρωση.

Περνώντας τώρα από το δημόσιο τομέα και τις προσκλήσεις προς το δημόσιο τομέα τα Υπουργεία και τους φορείς τους, στον ιδιωτικό, όπως ανέφερα αποφασίστηκε η διάθεση του 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Για το 2010 και μόνο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα φτάσει τα 190 εκ. Τέσσερις είναι οι βασικές κατευθύνσεις κρατικών ενισχύσεων που ανακοινώνονται σήμερα και θα προδημοσιευτούν μέσα στον Ιούλιο. Η υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο.

100 εκ. στην κατεύθυνση της στήριξης του λιανεμπορίου. Ένας κλάδος, που αυτή τη στιγμή βιώνει στο μέγιστο βαθμό την κρίση. Η δράση αυτή θα έχει δυο κεντρικούς πυλώνες: συστήματα και υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και την εξοικονόμηση πόρων και δεύτερο και σημαντικότερο ίσως την προσέλκυση πελατών, την επικοινωνία, το marketing για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από εξατομικευμένες υπηρεσίες.

25 εκ. για την παραγωγή και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου. Η παραγωγή περιεχομένου από φορείς που διαχειρίζονται αυτό, όπως οι εκδοτικοί οίκοι και η σύγχρονη διάθεσή τους μέσα από νέα εργαλεία όπως τα e-readers θα περιλαμβάνονται σε αυτή τη δράση.

15 εκ. για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του τομέα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών στη Bόρεια Ελλάδα, μέσα από το πρόγραμμα «Εγνατία Πληροφορική ΙΙ», ύψους 15 εκ, το οποίο εξαγγέλλουμε σήμερα. Τέλος, 50 εκ. για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η χρηματοδότηση αυτή θα αλλάξει και ύφος και χαρακτήρα σε σχέση με το παρελθόν, θα στηρίξει την εργασία και θα επιβραβεύσει την εξωστρέφεια υπηρεσιών και προϊόντων.

Μερικοί είπαν ότι το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει εμπλακεί στα γρανάζια και έχει καθυστερήσει. Η λογική «λεφτά στην αγορά χωρίς στόχευση, χωρίς εξασφάλιση αποτελεσματικής αξιοποίησης, χωρίς προοπτική», δεν μας βρίσκει σύμφωνους και δεν την ακολουθούμε.

Σήμερα, μπορούμε να δεσμευτούμε όχι μόνο για τη διοχέτευση πόρων για τη στήριξη της «Ψηφιακής Σύγκλισης» αλλά για την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων που ανακοινώνουμε και αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η ανταγωνιστική Ελλάδα.

Συνοψίζοντας, έχουμε εντάξεις προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ. Νέες προσκλήσεις προϋπολογισμού 249 εκ., κρατικές ενισχύσεις για τον ιδιωτικό τομέα –τα πρώτα δυο έχουν να κάνουν με το δημόσιο τομέα- για το 2010 προϋπολογισμού 190 εκ. και επίσης προκηρύσσουμε την ανάδειξη διαχειριστή των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, μέσα στο ’10.

Σύνολο των τριών πρώτων πακέτων, αν θέλετε, για το 2010 είναι 539 εκ.

Μετά από όσα αναφέρθηκαν, νομίζω ότι έγινε σαφής η ψηφιακή στρατηγική που ακολουθούμε και η μέθοδος με την οποία η Ειδική Γραμματεία θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Ο ψηφιακός σχεδιασμός απαιτεί συνεργασίες με όλους τους φορείς, τα Υπουργεία, τις επιχειρήσεις. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας δουλεύουν μαζί.

Δεν πρόκειται, όμως, απλώς να διαχειριστούμε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θέλουμε, θέτοντας στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας το κράτος και το δημόσιο τομέα, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, να προωθήσουμε την ανάπτυξη, μέσα από την ψηφιακή ανάκαμψη της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ερώτηση, θα ήθελα να παρακαλέσω δυο πράγματα. Το πρώτο, επειδή υπάρχουν συνάδελφοι που για πρώτη φορά ερχόμαστε σε επαφή, αν είναι εύκολο να λέμε το όνομά μας και το μέσο.

Και το δεύτερο οι ερωτήσεις να περιοριστούν στο αντικείμενο της ψηφιακής σύγκλισης λόγω έλλειψης χρόνου της ίδιας της Υπουργού, έτσι ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε οποιοδήποτε ερώτημα πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

κ. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ («ΑΠΕ»): Ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι είδους προτάσεις θα μπορούν να υποβάλλουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή είναι λίγο γενικό αυτό το σημείο που μας είπατε και οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που λέτε και όλα αυτά.

Και το δεύτερο, όταν λέτε ότι εντάχθηκαν έργα 100 εκατομμυρίων, εννοείτε ότι, γιατί μετά διευκρινίσατε ότι «καλούμε τα Υπουργεία να κάνουν τώρα τις προκηρύξεις», αυτό σημαίνει ένταξη;

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας καλωσορίσω κι εγώ από την πλευρά μου στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Ξεκινώντας από το δεύτερο ερώτημά σας, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε πως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης, αλλά και η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Σύγκλισης, δεν είναι ο φορέας που υλοποιεί τα έργα. Είναι ο φορέας που σχεδιάζει κατόπιν συνεργασίας τα έργα, αξιολογεί, κρίνει, εντάσσει, παρακολουθεί, αλλά η προκήρυξη και υλοποίηση των έργων είναι ευθύνη των αντίστοιχων φορέων δημόσιας διοίκησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στην παρούσα κατάσταση, εγκρίνεται η χρηματοδότηση 47 έργων δημόσιων φορέων, προκειμένου να προβούν στην άμεση προκήρυξη αυτών. Ουσιαστικά, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση  γι’ αυτούς τους δημόσιους φορείς.

Πηγαίνοντας στο πρώτο ερώτημά σας, για τα 50 εκατομμύρια για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από την αγορά πληροφορικής.

Έχω την αίσθηση ότι είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, να ενισχύσουμε πάρα πολύ την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και νέων προϊόντων από τον ίδιο τον κλάδο πληροφορικής που βιώνει και αυτός από τη μεριά του μια σημαντική κρίση.

Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, χρηματοδοτούμε και επιδοτούμε κυρίως την αγορά εργασίας, άρα χρηματοδοτούμε τη στήριξη εργασίας, δεν προχωράμε σε επιδότηση διαφόρων τιμολογίων ή διαφόρων προϊόντων λογισμικού, χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη νέων καινοτομικών υπηρεσιών με στόχο αυτές οι υπηρεσίες να μπορέσουν να σταθούν καταρχήν και σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Νιώθω ότι ένας από τους κλάδους που μπορεί να προσφέρει στην ανάκαμψη και εν γένει στην ψηφιακή ανάκαμψη, είναι και ο κλάδος της πληροφορικής.

Άρα, υπηρεσίες για το χώρο της υγείας, για το χώρο του πολιτισμού, για το χώρο του τουρισμού, για το χώρο της ενέργειας και τέτοιου είδους υπηρεσίες, θα μπορέσουν να βρουν έδαφος στη νέα πρόσκληση που θα ανακοινώσουμε μέσα στον Ιούνιο και θα μπορέσουν να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια σημαντικά από το Σεπτέμβριο  και μετά.

Ένα παράδειγμα είναι στο χώρο του πολιτισμού, στο χώρο του τουρισμού. θα μπορούσε μια επιχείρηση να υλοποιήσει ολοκληρωμένες λύσεις, θα μπορούσε να υλοποιήσει παρεμβάσεις που αφορούν τη σύγκλιση των διαφόρων μέσων μεταξύ διαδικτύου, κινητού, ψηφιακής τηλεόρασης.

Νομίζω ότι οι ίδιες οι εταιρείες πληροφορικής έχουν στο μυαλό τους σημαντικές παρεμβάσεις, για τις οποίες θα ήθελαν να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» για πραγματική καινοτομία.

Θα ήταν τελείως ανώριμο και από τη δική μας πλευρά να κατευθύνουμε σε συγκεκριμένες λύσεις την αγορά. Αυτό που θέτουμε εμείς είναι τομείς, οι οποίοι νιώθουμε ότι μπορούν να συνεισφέρουν και στην εξωστρέφεια της ελληνικής επιχείρησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρθηκα πριν επιμόνως στο κομμάτι των υπηρεσιών, οπότε το hardware θα μπορούσε να είναι περιορισμένο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, για τη στήριξη του λιανεμπορίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου).

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Να κρατήσουμε μια σειρά για τη διευκόλυνση όλων μας, ευχαριστώ.

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν να αναφερθώ στη στήριξη του λιανεμπορίου. Η στήριξη λιανεμπορίου είναι ζήτηση υπηρεσιών από την αγορά πληροφορικής για συγκεκριμένους τομείς λιανεμπορίου.

Ενδεικτικά, θα αναφέρω 2 – 3 τομείς, τρόφιμα – ποτά, ένδυση – υπόδηση, λιανεμπόριο. Τι χρειάζονται αυτή τη στιγμή αυτές οι επιχειρήσεις; Χρειάζονται λύσεις σύγχρονες προκειμένου να κάνουν τι;

Καταρχήν να διευκολύνουν την αναδιοργάνωση της επιχείρησής τους και να μειώσουν τα κόστη λειτουργίας τους. Το δεύτερο είναι να προσελκύσουν ή να διατηρήσουν το πελατολόγιό τους.

Άρα, οι 2 κατευθύνσεις είναι πώς οι τεχνολογίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για την αναδιοργάνωσή τους, αλλά και να φέρουν το νέο πελάτη.

Θα σας πω ενδεικτικά ένα παράδειγμα για να αντιληφθείτε. Ένα mini market σήμερα έχει πολλά προβλήματα σε σχέση με την οργάνωση της επιχείρησης.

Υπάρχουν τεχνολογίες που αφορούν π.χ. την αυτόματη ανανέωση τιμών στα ράφια (electronic shelf labels) και πραγματικά βοηθούν μια επιχείρηση, γιατί η αλλαγή π.χ. τιμών στα ράφια για μια μεγάλη ή μια μεσαία επιχείρηση, ένα mini market, κοστίζει αρκετά τη σήμερον ημέρα.

Σκεφτείτε όμως και νέους μεθόδους επικοινωνίας με τον κόσμο. Σκεφτείτε χρήση των social media. Σκεφτείτε χρήση κουπονιών, εκδοτικών κουπονιών μέσα από το διαδίκτυο ή μέσα από τα κινητά. Σκεφτείτε λύσεις νέου marketing.

Άρα, η λογική είναι πώς βοηθάς το λιανεμπόριο να προσεγγίσει με την τεχνολογία πελάτες που σιγά – σιγά απομακρύνονται και πώς βοηθάς και το λιανεμπόριο προκειμένου να γίνει καλύτερη η επιχείρησή του και να εξοικονομήσει τους πόρους και τις δαπάνες.

Λύσεις τεχνολογικές υπάρχουν αρκετές. Άρα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις, για να αποκτήσουν μια νέα εικόνα προς τα έξω.

Για το κομμάτι της παραγωγής και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου. Απευθυνόμαστε κυρίως σε αυτούς που έχουν περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό; εκδοτικοί οίκοι – media.

Ψηφιοποίηση περιεχομένου, ψηφιοποίηση βιβλίων, ψηφιοποίηση τίτλων. Είτε αφορούν ακαδημαϊκό περιεχόμενο, είτε λογοτεχνικό, είτε οτιδήποτε.

Άρα στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περιεχόμενο στη χώρα μας. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή πάσχει σε ένα μεγάλο τομέα που λέγεται διάθεση και  χρησιμοποίηση ψηφιακού περιεχομένου. Ερχόμαστε να τονώσουμε με αυτή τη δράση τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου.

Έχετε αντιληφθεί ότι ο κόσμος προχωράει στην τεχνολογία. Νέες συσκευές δημιουργούνται, συσκευές έξυπνες, συσκευές φορητές, άρα πού πρέπει να πάμε; Πρέπει να πάμε στη δημιουργία περιεχόμενου και στη διάθεση μέσα από  τέτοιου είδους κανάλια.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχει μιλήσει και ο Πρωθυπουργός για το ψηφιακό βιβλίο.

Α. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η «Εγνατία – Πληροφορική» είναι μια συγκεκριμένη στοχευμένη δράση. Την έχουμε συζητήσει με το Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας, με το ΣΕΠΒΕ. Κατά τον άξονα της Εγνατίας υπάρχουν περίπου 250 επιχειρήσεις πληροφορικής, οι οποίες βιώνουν ακόμα περισσότερο την κρίση σήμερα.

Νιώθει και ο Σύνδεσμος, αλλά και εμείς, ότι χρειάζεται μια εξειδικευμένη προσοχή, προκειμένου αυτές οι επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή της χώρας μας, να αποκτήσουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, υπηρεσίες τις οποίες θα μπορέσουν άμεσα να τις προωθήσουν στις γειτονικές χώρες.

Έχουμε έρθει σε πλήρη συνεννόηση και με το Σύνδεσμο Εταιρειών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ στοχευμένη και πολύ αξιόλογη δράση.

Και για τις καινοτόμες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, είναι αυτό που ανέφερα πριν, πώς η ίδια η αγορά πληροφορικής, αξιοποιεί χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να παράξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Κυρίως εκεί όμως, επαναλαμβάνω, επιδοτούμε τη στήριξη εργασίας και το κομμάτι που λέγεται εξωστρέφεια. Βάζουμε, δηλαδή, ποιοτικούς δείκτες αποτελέσματος και η επιδότηση θα κρίνεται από το κατά πόσο στηρίζει την αγορά εργασία ο επιχειρηματίας  και κατά πόσο έχει στο μυαλό του το κομμάτι της ανάπτυξης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευχαριστώ Αντώνη, να πω κάτι, αυτό που συνδέει όλα τα προγράμματα, τα οποία έχουμε εξαγγείλει τους τελευταίους 3 μήνες, είναι προγράμματα στη μεταποίηση ή είναι προγράμματα για τις ΣΔΙΤ, ή είναι προγράμματα  για  την ψηφιακή σύγκλιση.

Δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον τόπο, στήριξη της εξωστρέφειας, στήριξη των ποιοτικών προϊόντων και των υπηρεσιών και σύγχρονων υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης. Αυτή είναι αν θέλετε και η φιλοσοφία, η αναπτυξιακή φιλοσοφία, της κυβέρνησης. Και αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά από ότι συνέβαινε μέχρι πέρυσι.

Θέλουμε να στηρίξουμε τις καινοτόμες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον τόπο μας, ώστε όχι μόνο να στηριχθούν εν μέσω της κρίσης, όχι μόνο να αναπτυχθούν, αλλά και να βγουν έξω από τα ελληνικά σύνορα, να κατακτήσουν μερίδια στη διεθνή αγορά.

A. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο χώρος της Πληροφορικής και των media είναι ένας χώρος που πραγματικά μπορεί με ελάχιστο, αν όχι πολύ μικρό, κόστος να παράξει προς τα έξω. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος κινείται με πολύ μεγάλες ταχύτητες στο κομμάτι της τεχνολογίας. Εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται για συγκεκριμένες κατασκευές, βγαίνουν στο Διαδίκτυο και μπορούν να παράξουν πωλήσεις, να παράξουν ανάπτυξη, μέσα από ελάχιστο κόστος.

Στόχος μας είναι να χρηματοδοτήσουμε, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, να παράξουν υπηρεσίες, άρα άυλες δαπάνες, κυρίως να μπορέσουν να αυτοβοηθηθούν για την συντήρηση τους και τα επόμενα χρόνια. Νιώθω ότι ο κλάδος μας είναι ένας από τους λίγους κλάδους που μπορούν να παράξει πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να βρουν έδαφος στη διεθνή αγορά.

Π. ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ («EXPRESS»): Υπουργέ, είπατε νωρίτερα ότι «καλούμε τους φορείς να κάνουν το ταχύτερο τις προκηρύξεις και σε περίπτωση που υπάρχει καθυστέρηση θα προχωρήσουμε σε απεντάξεις». Θα ήθελα να ρωτήσω τι χρονοδιάγραμμα έχετε βάλει πάνω σ’ αυτό, γιατί είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πρέπει να απορροφηθούν.

Και ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Βλέπω Επιμελητήρια 9 εκ. € αν καταλαβαίνω καλά. Αναφέρεστε στο έργο του ΓΕΜΗ;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το χρονικό διάστημα είναι 3 μήνες. Αυτό δεν αφορά στο ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ, όπως ξέρετε, θα λειτουργήσει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

A. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει η οριζόντια διάσταση των Επιμελητηρίων, που είναι η δημιουργία του συστήματος του one stop shop. Υπηρεσιών μιας στάσης. Αυτό είναι μια οριζόντια δράση. Η δράση αυτή θα «τρέξει» σε ένα έργο.

Αυτές οι εντάξεις που κάνουμε σήμερα αφορούν συγκεκριμένες, στοχευμένες και κάθετες δράσεις των Επιμελητηρίων της χώρας προκειμένου να παράξουν υπηρεσίες προς τις τοπικές επιχειρήσεις και να τις ενισχύσουμε στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας. Το ΓΕΜΗ «τρέχει» εν παραλλήλω, θα έρθει ως έργο στη νέα πρόσκληση που έχει ανοίξει για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

κα ΤΖΩΡΤΖΗ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Παρά την ανάγκη στοχευμένων δράσεων που επισημάνατε και εσείς, η αλήθεια είναι ότι ο κανόνας του ν+3 «τρέχει» και έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε σχέση με την Κοινότητα. Τόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης που έχει το χαμηλότερο, αν δεν κάνω λάθος, ποσοστό απορροφητικότητας, όσο και γενικότερα το πακέτο το ΕΣΠΑ θα ανταποκριθεί στο στόχο του ν+3;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Απολύτως. Ήδη όπως σας είπα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» η απορροφητικότητα έχει ξεπεράσει το 2%. Δεν είναι αρκετό. Περιμένουμε με το πρόγραμμα έτσι όπως θα υλοποιηθεί μέσα στο 2010 αυτό το ποσοστό να αυξηθεί αρκετά και στο σύνολο του ΕΣΠΑ να έχουμε ξεπεράσει το 15%.

A. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ αρχήν στο μυαλό μας και στην καθημερινότητα μας δεν είναι το ν+3. Στο μυαλό μας και στην καθημερινότητα μας είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Άρα ο στόχος μας είναι πιο ψηλός από το ν+3 και είναι σίγουρο ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί φέτος. Είναι δεδομένο ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί φέτος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει ως στόχο τα 100 εκ. απορροφητικότητα φέτος.

Υπάρχουν σημαντικές δράσεις που αναμένεται να τραβήξουν δαπάνες στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ουσιαστικά από μια απορροφητικότητα που ήταν η χαμηλότερη, του 0,24%, σήμερα είναι στο 2,4% και τις επόμενους μήνες προχωράμε ολοένα και περισσότερο στην ένταξη πράξεων και στη δήλωση δαπανών.

Ήδη έχουμε εκταμιεύσει έναν σημαντικό αριθμό χρημάτων που αφορούσε την πληρωμή του μαθητικού υπολογιστή 55 εκ. €, την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα της ψηφιακής ασφάλειας που έτρεξε με τις ψηφιακές ενισχύσεις 15 εκ. €, αλλά και προχωράμε σύντομα στην αποπληρωμή έργων που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα της χώρας που κατέθεσαν προτάσεις για συστήματα ηλεκτρονικών κρατήσεων κατά το προηγούμενο διάστημα.

Άρα υπάρχει μια σημαντική, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, ουρά έργων, η οποία μας εξασφαλίζει τη σίγουρη επίτευξη του στόχου, όχι όπως είπα πριν του ν+3, αλλά ακόμα και του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Επειδή ο χρόνος «τρέχει» μια τελευταία και σύντομη ερώτηση από τον κ. Μονεμβασιώτη, ΑΝΤ1.

ΣΤ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ («ΑΝΤ1»): Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα το σχόλιο σας στο εξής. Όλα αυτά που μας παρουσιάζετε σήμερα έχουν ως σημείο αναφοράς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σε αυτή την προσπάθεια, όμως, φαίνεται να βάζει τρικλοποδιά η πορεία των τιμών και ο πληθωρισμός.

Και θα ήθελα το σχόλιο σας εκεί, αν νομίζετε ότι μια προσπάθεια που μπορεί να ξεκινάει από εδώ, από κάποιο άλλη πλευρά της κυβέρνησης υποσκάπτεται κατά κάποιο τρόπο με τις πολιτικές στην φορολογία. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως είπε η κα Αναστασοπούλο,υ σήμερα δεν θα μιλήσουμε για τις τιμές. Ευχαρίστως όταν θα κάνουμε ειδική συζήτηση για τις τιμές να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn