espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Ομιλία Α. Χαρίτση Υφ. Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού στην πρώτη συνεδρίαση της Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020

xaritsisΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης γίνεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, εντός μιας εξαιρετικά κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη γενικότερα. Θα ξεκινήσω λέγοντας κάτι που ίσως ακουστεί παράδοξο, αλλά κατά τη γνώμη μου ισχύει. Παρ’ όλο το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον, πολλά από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας παραμένουν ενεργά και περιμένουμε εκείνες τις πολιτικές μακροοικονομικές και μικροοικονομικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν.

Αυτό το πλαίσιο προϋποθέσεων ευελπιστούμε ότι θα το επηρεάσουμε κι εμείς με βασικό μας εργαλείο το ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έτσι ώστε να προκύψει η πολυπόθητη επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας σε νέες ισχυρές και στέρεες βάσεις. Με τις δράσεις μας για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα θα επιδιώξουμε να παρέμβουμε στο επίπεδο της παραγωγής και με τις δράσεις μας στο κοινωνικό πεδίο γιατί η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το ανθρώπινο δυναμικό γενικότερα, τις υποδομές και το περιβάλλον, να εμπλουτίσουμε τους γενικούς όρους άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας προς μια νέα βιώσιμη κατεύθυνση.
Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα το ρόλο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Στο σημείο αυτό να επισημάνω μια λεπτομέρεια, ενδεικτική των προθέσεων σχεδιασμού της διακυβέρνησης της νέας προγραμματικής περιόδου. Παρά το ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν προβλέπεται από το γενικό κανονισμό, σωστά προβλέφθηκε από το νόμο 4514 η δημιουργία της, καθώς δίνει την ευκαιρία για καλύτερο συντονισμό όλων των προγραμμάτων, δίνει λύσεις συναινετικές σε οριζόντια θέματα, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη να παρακολουθούν την εξέλιξη των προγραμμάτων, να αναλαμβάνονται δεσμεύσεις και να κινητοποιούνται όλα τα επίπεδα προγραμματισμού και σχεδιασμού. Όπως θα δείτε και από τη θεματολογία η οποία σας έχει μοιραστεί της σημερινής ατζέντας, επιχειρείται μια σύνθεση των δυο πολύ βασικών αξόνων της πολιτικής μας. Αφ’ ενός θα συζητήσουμε τα προγραμματικά και ουσιαστικά προαπαιτούμενα ενεργοποίησης της νέας περιόδου, από κοινού με τις νέες κοινές μεθόδους, προσεγγίσεις της αλλαγής, του παραγωγικού υποδείγματος οι οποίες περιλαμβάνονται στη νέα προγραμματική περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρω τη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση και τις ολοκληρωμένες επενδύσεις. Από την άλλη, θα συζητήσουμε για τις ενέργειες που αποσκοπούν στην πρόσβαση του επενδυτικού και του ευρύτερου κοινού στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα ζητήματα δηλαδή πληροφόρησης και επικοινωνίας, στην «ανοιχτότητα» και φιλικότητα των δομών του ΕΣΠΑ και στην αναβαθμισμένη, εκσυγχρονισμένη και παραγωγικότερη διαχείριση της επιχειρησιακής καθημερινότητας. Μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης δίνεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν οι μέχρι τώρα εξελίξεις στα μεγάλα ζητήματα της νέας περιόδου και να συζητηθούν οι σημαντικότερες όψεις των αναπτυξιακών εργαλείων, αλλά και των θεσμικών και τεχνικών όρων απλούστευσης και συμμετοχής.
Στο σημείο αυτό να πω δυο λόγια για το κλείσιμο της περιόδου 713 πριν μπούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Με δεδομένο τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007 – 2013 ολοκληρώνονται στο τέλος του 2015 ως προς την επιλεξιμότητα της κοινοτικής συμμετοχής. Βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο μας, ως συντονιστικό Υπουργείο, αποτελεί το επιτυχές κλείσιμο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας όρων από την κοινοτική συμμετοχή, αλλά και ταυτόχρονα με την αποφυγή πρόσθετης επιβάρυνσης των εθνικών πόρων, αλλά και υπέρμετρης υπερδέσμευσης των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020. Θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι παρ’ όλο την πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και η οποία έχει αποδώσει καρπούς, υπάρχουν ακόμα επικινδυνότητες κλεισίματος σε επιμέρους επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και σε επιμέρους έργα. Παρ’ όλο το ιδιαίτερα δυσμενές ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, καθόλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου και ειδικά το τελευταίο διάστημα η Εθνική Αρχή Συντονισμού σε συνεχή συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, τους λοιπούς φορείς διαχείρισης και τους φορείς υλοποίησης των έργων, κατάφερε να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία στην ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και να αποτρέψει στο βαθμό του εφικτού την επιβάρυνση του εθνικού προϋπολογισμού, αλλά και των προγραμμάτων της νέας περιόδου.
Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σε μια συζήτηση η οποία έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σε σχέση με τον κίνδυνο απώλειας πόρων και τη διαχείριση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ σύντομη αναφορά για να περάσω στα ζητήματα της περιόδου 2014 – 2020. Λένε κάποιοι ότι παραλάβαμε πολύ υψηλή απορρόφηση και τώρα κινδυνεύουμε με απώλεια πόρων. Πράγματι εάν κάποιος σταθεί μόνο στην απορρόφηση που κατά μέσο όρο έφτανε στο 88% των πόρων του ΕΣΠΑ μέχρι τις 31/12/2014, θα μπορούσε να εφησυχάσει και να θεωρήσει ως δεδομένη την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων χωρίς τον κίνδυνο απώλειας πόρων. Ο μέσος όρος όμως δεν δείχνει πάντα υπαρκτά προβλήματα απορρόφησης σε συγκεκριμένα προγράμματα και τούτο ανεξαρτήτως των ζητημάτων χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπου βεβαίως το τελευταίο διάστημα, όπως όλοι γνωρίζουμε, παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. Από τη μεριά μας την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας και δράττομαι της ευκαιρίας να εξάρω την πολύ σημαντική δουλειά που έγινε ειδικά το τελευταίο διάστημα σε αυτή την κατεύθυνση, καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πλέον μπορούμε με αισιοδοξία να δηλώσουμε ότι τα προγράμματα θα κλείσουν ομαλά και χωρίς να υπάρξει η παραμικρή απώλεια πόρων από την κοινοτική συνδρομή.  Οι ενέργειές μας κινήθηκαν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας. Σε αυτό συνετέλεσε η πολύ στενή συνεργασία του Υπουργείου μας με το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι νέες δανειακές συμβάσεις τις οποίες υπογράψαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι οποίες ειδικά στην περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου που αντιμετωπίσαμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα ρευστότητας και υπήρχε η πολύ μεγάλη ανάγκη επιτάχυνσης των πληρωμών, μας βοήθησαν αποφασιστικά.

Και βεβαίως οι νέες ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως την DigiRegioοι οποίες συνέβαλαν αποφασιστικά στην ψήφιση αυτών των ρυθμίσεων, οι οποίες επίσης μας διευκολύνουν πολύ σημαντικά στο ζήτημα της ρευστότητας.

Θα πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι αυτή η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες και η οποία οδήγησε σε πλήρη αποκατάσταση των πληρωμών και άνοιγμα του συστήματος πληρωμών θα πρέπει να συνεχιστεί με τους ίδιους εντατικούς ρυθμούς και δε θα πρέπει να υπάρξει ούτε μία στιγμή χαλάρωσης των Διαχειριστικών Αρχών, των δικαιούχων, των αναδόχων έργων και συνολικά όλων των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση των έργων.

Τα έργα και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει όλοι να κρατήσουμε κι από τη σημερινή μας συνεδρίαση, θα πρέπει να ολοκληρωθούν, να παραλειφθούν, να πληρωθούν και να καταχωρηθούν στο ΟΠΣ ταχύτατα, χωρίς καμία χρονοτριβή.

Αυτά όσον αφορά το μεταβατικό αν θέλετε στάδιο μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Ας σταθούμε όμως τώρα λίγο περισσότερο στο καθαυτό αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης, την προγραμματική περίοδο δηλαδή ΕΣΠΑ 2014-2020 και να αναφέρουμε κάποιες βασικές προσεγγίσεις και προτεραιότητές μας γι΄ αυτή τη νέα προγραμματική περίοδο.

Παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας στο πως βρήκαμε το ΕΣΠΑ όταν αναλάβαμε και τα προγράμματά του, αποφασίσαμε να μην μπούμε σε χρονοβόρες διαδικασίες διαπραγμάτευσης για την αναθεώρηση των ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Αλλά αντίθετα να δώσουμε έμφαση στον μέσο της προβλεπόμενης εξειδίκευσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων αναπροσανατολισμό τους κατά προτεραιότητα σε εκείνες τις δράσεις και τα προγράμματα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών, δίνοντας έμφαση στα θέματα απασχόλησης και κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν οξυνθεί λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης και της δημοσιονομικής κρίσης.

Η πιο σημαντική κατά τη γνώμη μας παράμετρος του νέου αναπτυξιακού προτύπου είναι η αντιμετώπιση των παραγόντων που επιδεινώνουν το επιχειρηματικό και το γενικότερο αναπτυξιακό περιβάλλον, είναι θα έλεγε κανείς η ανυπαρξία εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Το ΕΣΠΑ έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρείται η μοναδική ουσιαστικά πηγή ρευστότητας και χρηματοδότησης των επενδύσεων. Εδώ βεβαίως δε φταίνε μόνο οι σκληρές πολιτικές λιτότητας που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αλλά και η εύκολη λύση της συνεχούς μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και ιδιαίτερα του εθνικού του σκέλους που συστηματικά ακολουθήθηκε την προηγούμενη περίοδο.

Η αποδυνάμωση του ΠΔΕ μαζί με τους άστοχους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του παρελθόντος που φόρτωσαν με υποχρεώσεις καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης στα δημόσια ταμεία και με ανολοκλήρωτες επενδύσεις στον αναπτυξιακό νόμο συνιστούν ένα γόρδιο δεσμό που μόνο με δυναμικές παρεμβάσεις γίνεται.

Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση των εθνικών πόρων και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αποτελεί βασική προτεραιότητα κι αυτή η προτεραιότητα στο βαθμό του εφικτού και βεβαίως δεδομένου του περιοριστικού δημοσιονομικού πλαισίου θα αποτυπωθεί και στον προϋπολογισμό του 2016.

Με αυτή την προτεραιότητα συνδέεται βεβαίως και η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων αναπτυξιακών εργαλείων, η ίδρυση λοιπόν της αναπτυξιακής τράπεζας η οποία έχει ήδη προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη χώρα μας.

Συνολικά αν θέλουμε να σχηματοποιήσουμε τις βασικές παρεμβάσεις μας για το επόμενο διάστημα, θα έλεγα ότι αυτές θα πρέπει να κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον στην αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της οικονομίας και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων υγιούς μόχλευσης των υπαρχόντων πόρων.

Δεύτερον στην παρέμβαση στο παραγωγικό πεδίο με την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικής ανακάλυψης. Και τρίτον με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, την αναβάθμιση της προγραμματικής ικανότητας των αναπτυξιακών θεσμών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς.

Κεντρική θέση στον δικό μας αναπτυξιακό σχεδιασμό κατέχει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, αλλά με σταθερό πάντα γνώμονα την ταχεία αύξηση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της εργασίας και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων. Όπως και την κατανομή των καρπών της ανάπτυξης με δίκαιο κοινωνικά τρόπο, τη στήριξη των ασθενέστερων και το σεβασμό για το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον.

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναμικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας, των νέων επιστημόνων. Βασική μας προτεραιότητα το επόμενο διάστημα θα πρέπει να είναι η επένδυση στο σημαντικότερο κεφάλαιο που έχει μία οικονομία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Η έμφαση σε σχέση αν θέλετε με την τομεακή διάρθρωση των προγραμμάτων και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων θα εστιάσει στην ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα, των φαρμάκων, των νέων τεχνολογιών, των logistics, της βιομηχανίας υλικών, στην περιβαλλοντική βιομηχανία και βεβαίως στον τουρισμό.

Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί στην οικολογική διάσταση του σχεδιασμού, προωθώντας την ολοκλήρωση υποδομών στον τομέα του περιβάλλοντος και την τροποποίηση του υποδείγματος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας κι εδώ τα κίνητρα είναι πολλαπλά.

Ξεκινάμε από την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους της παραγωγής που στην Ελλάδα είναι υψηλό λόγω τιμής και σπατάλης και αφορούν επίσης στη σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ΑΠΕ και των πολιτικών εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης, που καταλήγουν στη συμβολή της χώρας μας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα με τις αναπτυξιακές αυτές προτεραιότητες η πραγματικότητα που διαμόρφωσε η κρίση επιβάλλει μέρος του σχεδιασμού να εστιάσει στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη στήριξη των ασθενέστερων ομάδων οι οποίες υπέστησαν και τις μεγαλύτερες θυσίες τα προηγούμενα χρόνια.

Το έλλειμμα του κράτους την προηγούμενη πενταετία καλύφθηκε σε σημαντικό βαθμό από πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που γέννησε η ίδια η κοινωνία. Σε αυτές θέλουμε να σταθούμε αρωγός, να καλύψουμε κενά που αυτές αδυνατούν να αντιμετωπίσουν και να τις βοηθήσουμε όπου μπορούμε.

Για το λόγο αυτό θα στηρίξουμε εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, τα οποία επιπροσθέτως θα συμβάλλουν ώστε η κρίση να μετατραπεί σε ευκαιρία αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος από οικονομία συσσώρευσης κέρδους σε οικονομία των αναγκών.

Για μας είναι πολύ σημαντικό οι προτεραιότητες οι οποίες θέτουμε σε πολιτικό επίπεδο να μεταφράζονται και να αποτυπώνονται αν θέλετε και στα προγράμματα τα οποία εξαγγέλλουμε εκπονούμε και υλοποιούμε.

Σε αυτή τη λογική θεωρώ ότι ήδη οι πρώτες προδημοσιεύσεις των νέων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 τις οποίες έχουμε δημοσιοποιήσει και για τις οποίες οι επίσημες προσκλήσεις θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, δίνουν τα πρώτα δείγματα γραφής αυτών των νέων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.

Σε τίτλους μόνο θα τις αναφέρω, στη συνέχεια της συζήτησης μπορούν και οι αρμόδιοι Ειδικοί Γραμματείς να επεκταθούν και να αναφερθούν πιο αναλυτικά σε αυτές.

Έχουμε ήδη λοιπόν εξαγγείλει την πρόσκληση για τον τουρισμό για την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουρισμού για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών τους και των υπηρεσιών τους, με αυτή την πρόσκληση όπως και με άλλες αντίστοιχες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον θέλουμε να στρέψουμε τον πολύ σημαντικό αυτό κλάδο της ελληνικής οικονομίας προς μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που θα βρίσκονται αν θέλετε στον αντίποδα του σημερινού μοντέλου του μαζικού τουρισμού.

Έχουμε παρουσιάσει επίσης δράση ενίσχυσης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας που συνδέεται άμεσα με την απασχόληση και βεβαίως απαντάει και σε μια από τις βασικές προτεραιότητες τις οποίες ανέφερα πριν για την ενίσχυση νέων επιστημόνων και νέων επαγγελματιών που αποτελούν βασική στόχευση της νέας προγραμματικής περιόδου.

Μία τρίτη δράση αφορά σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφείς με την προηγούμενη την οποία μόλις ανέφερα και έρχεται να ικανοποιήσει τους ίδιους αναπτυξιακούς στόχους. Μία ακόμη τέταρτη δράση προδημοσίευσης από το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας, αφορά στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων, με τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους και την επέκτασή τους σε νέες αγορές, στους οκτώ βασικούς στρατηγικούς τομείς του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ τους οποίους ανέφερα και προηγουμένως και τους οποίους όλοι γνωρίζετε.

Επίσης είναι πολλή σημαντική η δράση την οποία ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία προετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και με τον ΟΑΕΔ και η οποία αφορά στην στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Μια δράση συνολικού προϋπολογισμού 57 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει κάποια πολύ σημαντικά καινοτομικά χαρακτηριστικά και στην οποία αποτυπώνεται ο στόχος μας για ενδογενή σύνδεση της απασχόλησης με τις άλλες πολιτικές ενίσχυσης του επιχειρείν. Στόχος, ο οποίος φιλοδοξούμε στη νέα προγραμματική περίοδο να αποτελέσει οριζόντιο χαρακτηριστικό όλων των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ.

Κλείνοντας θα πρέπει να τονιστεί ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και όχι με όρους πελατειακής σκοπιμότητας. Απαιτείται ουσιαστικός εκδημοκρατισμός των εμπλεκόμενων θεσμών και διαδικασιών με αναβάθμιση του τελικού ρόλου του κεντρικού κράτους αλλά και των Διευθύνσεων Προγραμματισμού των Περιφερειών, με ενίσχυση των Επιτροπών Παρακολούθησης, ενεργοποίηση δομών ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες και ανάπτυξης περιφερειακών θεσμών διαβούλευσης και συμμετοχής κοινωνικών Οργανώσεων, τοπικών Κινημάτων και κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ανασυγκρότησης της κοινωνικής και της παραγωγικής δομής.

Με καθιέρωση επαρκούς χρόνου προδημοσίευσης δράσεων κρατικών ενισχύσεων, με υλοποίηση προγραμμάτων σε κύκλους και διεύρυνση των κατηγοριών επιλέξιμων επιχειρήσεων σε αυτές. Με επανασχεδιασμό των ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης και την καθιέρωση θεσμών διαφάνειας και ανοιχτότητας της πληροφορίας. Με αυστηρό έλεγχο όλων των δημοσίων συμβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των εμπλεκόμενων.

Όλα τα παραπάνω τα οποία μόνο σε τίτλους ανέφερα μόλις προηγουμένως, συνιστούν ένα πλέγμα σημαντικών κατά τη γνώμη μας παρεμβάσεων στις οποίες θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση το επόμενο διάστημα.

Οι διαθέσιμοι πόροι είναι βεβαίως πεπερασμένοι και δεν επαρκούν για να καλύψουν το σύνολο των οικονομικών κοινωνικών αναγκών ιδιαίτερα στις σημερινές εξαιρετικά πιεστικές δημοσιονομικές συνθήκες. Οι πολιτικές πρωτοβουλίες όμως και οι στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις με την ποιότητα και την ευστοχία τους, μπορούν και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουν να αντισταθμίσουν τη χρηματοδοτική στενότητα και να θέσουν τις βάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Θα μου επιτρέψετε ως ένα τελευταίο σχόλιο αυτής της εισηγητικής παρένθεσης, να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως εκ πρώτης όψεως να μην συναρτάται του περιεχομένου της σημερινής εκδήλωσης, αλλά το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε κάθε περίπτωση θα επηρεάσει τη δουλειά μας και τις πολιτικές αλλά και υπηρεσιακές προτεραιότητές μας το επόμενο διάστημα.

Αναφέρομαι βεβαίως στο προσφυγικό. Θεωρώ και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, ότι δεδομένων των εξελίξεων των τελευταίων μηνών και βεβαίως των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ημερών στο Παρίσι στη Γαλλία, δεν έχουμε ως Ευρώπη την πολυτέλεια να αναλωθούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες και σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Σε αυτές τις εξαιρετικά κρίσιμες και πρωτόγνωρες συνθήκες δεν μπορεί πλέον η Ευρώπη να λειτουργεί με όρους, θα μου επιτρέψετε να πω, businessasusual. Αν θέλουμε να φανούμε πραγματικά αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, θα πρέπει να λειτουργήσουμε δημιουργικά και αποφασιστικά.

Η επείγουσα, πιεστική αν θέλετε ιστορικών διαστάσεων αυτή πρόκληση προϋποθέτει την πολιτική, επιχειρησιακή, αλλά κι εκεί που χρειάζεται χρηματοδοτική στήριξη των χωρών εκείνων όπως η Ελλάδα που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος και καλούνται ουσιαστικά να υλοποιήσουν προγράμματα δημιουργίας υποδομών υποδοχής, κοινωνικής ένταξης και συνοχής, όχι αποκλειστικά για τις ίδιες αλλά για το σύνολο της Ευρώπης.

Δεν μπορεί αυτή η προτεραιότητα να βρει ως εμπόδιο κανονιστικούς ή άλλους περιορισμούς. Χρειάζεται τολμηρές αποφάσεις που θα αποδείξουν έμπρακτα ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εμπνέεται από τις αρχές της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής και θα αποτρέψουν την ενδυνάμωση μισαλλόδοξων φωνών που απειλούν να μας γυρίσουν πίσω στις πιο σκοτεινές σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Σας ευχαριστώ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn