espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Ομιλία Υπουργού Λούκας Τ. Κατσέλη στο Συνέδριο Financial Times

Κυρίες και Κύριοι.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε όπως γνωρίζετε  ως μια απρόβλεπτη σημαντική  απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων τραπεζών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, ως αποτέλεσμα επισφαλών τοποθετήσεων στις αγορές στεγαστικών δανείων μετά από μια περίοδο αλόγιστης πιστωτικής επέκτασης και χρηματοοικονομικής μόχλευσης.   Η κρίση εξελίχθηκε με αστραπιαία ταχύτητα σε κρίση φερεγγυότητας μεγάλων πιστωτικών ιδρυμάτων στις ώριμες αγορές, σε κρίση εμπιστοσύνης στις διατραπεζικές συναλλαγές, σε παγκόσμια κρίση ρευστότητας, και τέλος σε κρίση στην παγκόσμια πραγματική οικονομία. Δίαυλος οι συστημικές διασυνδέσεις τόσο εντός της διεθνοποιημένης χρηματοπιστωτικής αγοράς και των τριών επιμέρους τομέων της – του χρηματιστηριακού, του επενδυτικού και του ασφαλιστικού , όσο και οι συστημικές διασυνδέσεις μεταξύ χρηματοπιστωτικού  τομέα και πραγματικής οικονομίας. Η μετάδοση της κρίσης στην πραγματική οικονομία δημιούργησε με τη σειρά της νέες επισφάλειες και  αύξησε τους κινδύνους για τους ισολογισμούς των Τραπεζών, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα για μελλοντικές απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης.

Η κατανόηση των διασυνδέσεων αυτών μεταξύ χρηματοπιστωτικού και πραγματικού τομέα της κάθε οικονομίας αποτελεί προυπόθεση για την διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Οι Ελληνικές τράπεζες εισήλθαν στην κρίση από προνομιακή θέση: με υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.

Οι Ελληνικές τράπεζες ενισχύθηκαν περαιτέρω το 2008 από το Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο της κρίσης, αν και με τρόπο που αποδείχθηκε ανεπαρκής και αναποτελεσματικός για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, όπως έγκαιρα είχαμε επισημάνει. Εμείς από τότε είχαμε προτείνει τη δημιουργία Ταμείου Αναχρηματοδότησης το οποίο θα διασφάλιζε τη διοχέτευση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Η κρίση στην πραγματική οικονομία

Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα η κρίση έχει αγγίξει την πραγματική οικονομία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2009, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ για όλο το έτος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 1,2%. Το 2010 θα εξακολουθήσει να έχει αρνητικό πρόσημο και θα αρχίσει να ανακάμπτει, με θετικούς ρυθμούς από το τέλος του 2010 και το 2011.

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα μειωθεί, σε σταθερές τιμές, κατά 18,8% το 2009, με σημαντικότερη συρρίκνωση να εντοπίζεται στις επενδύσεις στον τομέα της στέγασης (-22,5% το α’ 9μηνο 2009), στα μηχανήματα (-21,3% το α’ 9μηνο 2009) και στον εξοπλισμό μεταφορών (- 19,1% το α’ 9μηνο 2009).

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών το 2009 αναμένεται να μειωθούν κατά 16%.

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι ανησυχητικές, καθώς το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε κατά 9,3%, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, ενώ εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 9,9% το 2010.

Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης κυμάνθηκε γύρω στο 4%  έναντι πρόβλεψης της  Τράπεζας της Ελλάδος για 10%,  για το 2009. Πριν δύο μόλις χρόνια η πιστωτική επέκταση κινείτο γύρω στο 20%!

Δεν πρέπει, επομένως, να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι το 2009, η αξία των ακάλυπτων επιταγών ξεπέρασε τα 3 δις. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 130% σε σχέση με το 2008 που κινείτο στα 1,3 δις ευρώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Ένα σημαντικό συμπέρασμα εξάγεται από τα παραπάνω:

Η ανταγωνιστικότητα της πραγματικής οικονομίας συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος με όρους υγιούς ανταγωνισμού και η διασφάλιση αποτελεσματικής εποπτείας και διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές, ενισχύει την ανταγωνιστικότητας της πραγματικής οικονομίας.

Από την άλλη, η ανταγωνιστικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαρτάται από τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και η στήριξη της πραγματικής οικονομίας, στηρίζει ουσιαστικά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μέτρα και πολιτικές που ενισχύουν βιώσιμους κλάδους και επιχειρήσεις, μέτρα που τονώνουν την αγορά, πολιτικές που βάζουν μπροστά τις μηχανές της οικονομίες,  βοηθούν ταυτόχρονα και την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Αυτές οι δύο διαπιστώσεις, οδηγούν στην αδήριτη ανάγκη να κατανοήσουμε ότι όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο καράβι. Ότι όλοι καλούμαστε να δώσουμε έναν κοινό αγώνα για να ανταποκριθούμε σε κοινές προκλήσεις.

Συνεργασία Ελληνικού Δημοσίου – Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Κυρίες και Κύριοι,

Η επαναφορά της χώρας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, αποτελεί προνομιακό πεδίο συνεργασίας μεταξύ Κυβέρνησης και παραγωγικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι τράπεζες αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό μοχλό της αναπτυξιακής προσπάθειας. Η συνεργασία μεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι συνεχής. Αναφέρω μερικά παραδείγματα:

Πρώτον, τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που προωθεί το ΥΠΟΙΑΝ μέσω του ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν ως φορείς διαχειρίσεις.

Υπάρχουν δύο προγράμματα. Το ένα έχει προϋπολογισμό 1,3 δις, ευρώ έχουν εκταμιευθεί μέχρι σήμερα 360 εκατ. ευρώ, και στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο εμπόριο και τις υπηρεσίες συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δις ευρώ. Το άλλο, είναι το πρόγραμμα για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, συνολικού προϋπολογισμού 2 περίπου δις ευρώ, του οποίου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της α’ φάση ύψους περίπου 570 εκατ. ευρώ. Οι αξιολογήσεις των αιτήσεων των επιχειρήσεων έχουν αρχίσει από τα τραπεζικά ιδρύματα και αναμένεται να ολοκληρωθουν σε ένα περίπου τρίμηνο, οπότε και θα προκηρύξουμε την β’ φάση του προγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό, με τη χρήση δηλαδή πόρων του ΕΣΠΑ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ελκυστικά χρηματοδοτικά «πακέτα» προς επιχειρήσεις, και να αναπτύξουν πρόσθετες συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Δεύτερον, αντίστοιχο όφελος απολαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μέσω των επιχορηγήσεων που δίνει το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό της χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, περίπου 35%-40%, είναι τραπεζική χρηματοδότηση.

Τρίτον, η συνεργασία του ΥΠΟΙΑΝ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την προώθηση προγραμμάτων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως το JEREMI και το JESSICA, υλοποιείται, όπως γνωρίζεται, επίσης μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Τέταρτον, το ΤΕΜΠΜΕ αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο επενδυτικής σύμπραξης του Υπουργείου με τις τράπεζες, για την παροχή εγγυήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πέμπτον, σημαντικές συνέργιες μεταξύ του ΥΠΟΙΑΝ και του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορούν να προκύψουν στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.

Για την ισχυροποίηση της παρουσίας της χώρας μας στην περιοχή αυτή, ο επιχειρηματικός και χρηματοπιστωτικός τομέας αποτελούν παράγοντες – κλειδιά.  Μπορούμε μαζί να κερδίσουμε μερίδια σε νέες αγορές και το στοίχημα της εξωστρέφειας. Μπορούμε μαζί να αναπτύξουμε νέα χρηματοδοτικά μοντέλα και να ενισχύσουμε το ρόλο της Ελλάδας ως Περιφερειακό Χρηματοπιστωτικό Κέντρο. Γιατί η διεθνοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί, όντως, μία εθνική επένδυση.

Κυρίες και Κύριοι,

Για να υπάρξει ισχυρό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, δεν αρκούν μόνο οι συμπράξεις σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρειάζεται και από τις δυο μεριές, Ελληνικό Δημόσιο και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, σοβαρός σχεδιασμός, διαφάνεια και στοχευμένες πολιτικές. Χρειάζεται η Κυβέρνηση να προωθεί στοχευμένες πολιτικές που παράγουν υψηλό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, χρειάζεται και οι τράπεζες να λειτουργούν με διαφάνεια, στηρίζοντας τις αποφάσεις στη λειτουργία αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Διαφορετικά, θα δαπανώνται πόροι, δήθεν για την ανάπτυξη και τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς όμως καμία προστιθέμενη αναπτυξιακή αξία.

Κλασικό παράδειγμα μιας τέτοιας πολιτικής στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρξε η χρήση του ΤΕΜΠΜΕ. Τα προγράμματα προκηρύσσονταν χωρίς στόχευση, με αποτέλεσμα οι εγγυήσεις να διοχετεύονταν χωρίς ουσιαστικά κριτήρια και προϋποθέσεις. Ωφελήθηκαν έτσι πολλές επιχειρήσεις που δεν χρειάζονταν στήριξη. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκαν φαινόμενα όπου το τραπεζικό σύστημα προωθούσε επιλεκτικά αιτήσεις επιχειρήσεων για ένταξη στο ΤΕΜΠΜΕ, προς συγκεκριμένους πελάτες τους.

Γι’ αυτό και εμείς προχωράμε στην άρση όλων των αντικινήτρων και δυσκολιών στον σχεδιασμό του ΤΕΜΠΜΕ, προκειμένου να στηρίξει βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με αύξηση του προϋπολογισμού του και επέκτασής του και για τις επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα.

Κυρίες και Κύριοι,

Στόχοι του ΥΠΟΙΑΝ: στήριξη διαρθρωτικής και τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας

Το ΥΠΟΙΑΝ σχεδιάζει 5 μεγάλες δράσεις για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και την επαναφορά της χώρας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

  1. Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού.
  2. Προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και τομών, ρυθμιστικών τομών, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων.
  3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των εξαγωγών μας.
  4. Ενίσχυση του ανταγωνισμού και της εποπτείας στις αγορές.
  5. Συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Πρώτη μεγάλη προτεραιότητα, αποτελεί η αναδιάρθρωση παραγωγικού ιστού με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη. Βασική επιλογή του προγράμματός μας είναι η αναδιάρθρωση δαπανών και η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2010 ανέρχεται σε πάνω από 10 δις ευρώ, 10,3 δις ευρώ για την ακρίβεια, που αντιστοιχεί σε 4,2% του ΑΕΠ με προοπτική να αυξηθεί σταδιακά στο 5% του ΑΕΠ το 2013.

Βασικός μοχλός είναι η αναθεώρηση και η αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2007-2013, δηλαδή η χρήση και η κινητοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων για τις επενδύσεις, για τις δημόσιες επενδύσεις και τις κρατικές ενισχύσεις.

Προχωράμε μέσα στο 2010 και μάλιστα μέσα στο 1ο τρίμηνο του 2010, με την αναμόρφωση του Νόμου 3614 για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για τη δημιουργία, οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

Αναθεωρούμε και επαναπροσανατολίζουμε τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του υπάρχοντος προγράμματος, προς την κατεύθυνση πράσινων δραστηριοτήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και καινοτομίας, καλύτερων θέσεων εργασίας, ήδη εντός του 1ου εξαμήνου του 2010 σε στενή συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και όλες τις Περιφέρειες.

Αναθεωρούμε τον Επενδυτικό Νόμο με στόχο την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος τίθεται σε εφαρμογή εντός του 1ου εξαμήνου του 2010 με προσανατολισμό και ενίσχυση των δράσεων προς την κατεύθυνση της Πράσινης Ανάπτυξης,.

Μέσα στους επόμενους μήνες, μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, προωθούμε μια συνολική πολιτική εγγυήσεων προς επιχειρήσεις.

Προωθούμε τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και εντός της τετραετίας θα προωθηθεί η ευρύτερη εφαρμογή του Νόμου περί συμπράξεων, για την ανάπτυξη έργων μαζί με τον ιδιωτικό τομέα σε διάφορους τομείς.

Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα αφορά την προώθηση ρυθμιστικών αλλαγών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση των επενδύσεων. Για να γίνουν επενδύσεις στον τόπο μας αυτή τη στιγμή, το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό, το κόστος το αισθάνεται κάθε πολίτης που θέλει να κάνει δουλειές στην Ελλάδα, να επενδύσει, να ιδρύσει μία επιχείρηση.

Αλλάζουμε το νομοθετικό πλαίσιο ακολουθώντας αυτό που έχει γίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απλουστεύοντας όλες τις διαδικασίες έναρξης, ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας.

Η απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης των επιχειρήσεων ξεκινάει άμεσα εντός του α’ τριμήνου του 2010 με την κατάθεση νόμου στη Βουλή. Συνεχίζουμε με την απλοποίηση και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της αδειοδότησης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2010, το α’ εξάμηνο.

Και τέλος πάλι με νομοθετική πρωτοβουλία επισπεύδονται οι αδειοδοτήσεις μεγάλων ιδιωτικών επενδύσεων μέσα από υπηρεσίες μίας στάσης. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων είναι προϋπόθεση για αύξηση των επενδύσεων, για την αναθέρμανση της οικονομίας, για την παραγωγική ανασυγκρότηση μαζί με τη στοχοθετημένη διοχέτευση δημόσιων επενδύσεων για τους ίδιους σκοπούς.

Τρίτη μεγάλη προτεραιότητα του ΥΠΟΙΑΝ αποτελεί η  ενίσχυση της εξωστρέφειας και η προώθηση των εξαγωγών. Η προώθηση των εξαγωγών αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στοχεύουμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια πραγματικά να έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, ώστε η χώρα μας στο σταυροδρόμι των τριών Ηπείρων να γίνει ένας πόλος εξαγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών για την ευρύτερη αγορά τόσο της Ευρώπης, όσο και την περιφερειακή αγορά της Ν.Α. Ευρώπης και της Μεσογείου.

Η τέταρτη προτεραιότητα πολιτικής αφορά στην εποπτεία των αγορών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας για τον αντιμονοπωλιακό έλεγχο θα εποπτεύει την αγορά και τις εναρμονισμένες πρακτικές.

Με την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου  της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού έτσι ώστε πραγματικά να μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε περίπτωση στρατηγικών κλάδων της οικονομίας.

Με την βελτίωση του ρυθμιστικού περιβά για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών και τέλος προωθούμε ένα σύγχρονο ενοποιημένο σύστημα κρατικών προμηθειών.

Τέλος, πέμπτη μεγάλη προτεραιότητα αποτελεί η συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων, ουσιαστικά στην τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα, στην προώθηση της τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας.

Νόμος για ενίσχυση της ρευστότητας

Κυρίες και Κύριοι,

Προχθές, ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων, επαγγελματικών και αγροτών, και τις αλλαγές στο ΤΕΙΡΕΣΙΑ.

Με το νόμο αυτό, εφαρμόσαμε την προεκλογική μας δέσμευση για παροχή πολύτιμης ρευστότητας στους χιλιάδες επιχειρηματίες που δοκιμάζονται από πρωτοφανή πιστωτική ασφυξία.

Με ένα πρωτοποριακό νομοσχέδιο για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, οδηγηθήκαμε σε μια ιστορική κοινοβουλευτική επιτυχία. Οι προτάσεις μας υπερψηφίσθηκαν, χωρίς καμία πρόσθετη αλλαγή, από 266 βουλευτές, τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων του ελληνικού λαού.

Αυτή η κοινοβουλευτική επιτυχία αποτέλεσε απόρροια ενός ουσιαστικού διαλόγου που είχε το Υπουργείο με όλους τους φορείς, λαμβάνοντας ουσιαστικά υπόψη και τις παρατηρήσεις της ΕΚΤ. Έγινε διάλογος με τους πολίτες, διάλογος με τα επιμελητήρια της χώρας μας, διάλογος με τους φορείς της αγοράς, διάλογος με το τραπεζικό σύστημα.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προέκυψαν μέσω του διαλόγου, οι ρυθμίσεις έγιναν ακόμα πιο στοχευμένες σε βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που πλήττονται από την κρίση. Με κριτήρια και ασφαλιστικές δικλείδες που θέσαμε αποκλείστηκαν ουσιαστικά περιπτώσεις καταχρηστικής εφαρμογής, εξαλείφθηκαν κίνδυνοι χρηματοοικονομικής αστάθειας, νομικής αβεβαιότητας, ηθικού κινδύνου, αλλά και πιθανής διασυνοριακής εφαρμογής.

Επομένως όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση του μέτρου, αλλά οι ρυθμίσεις δίνουν ανάσα στην αγορά σε περίοδο ύφεσης και στηρίζουν επιχειρήσεις που αντιπαλεύουν τις επιπτώσεις της κρίσης. Ταυτόχρονα η αποφυγή μετάπτωσης ενήμερων οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων σε ληξιπρόθεσμες, μειώνει το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στην Οικονομία.

Ας μην ξεχνάμε ότι τον πιστωτικό κίνδυνο στην οικονομία τον προκαλεί κατά κύριο λόγο η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Και σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ECONOMIST, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι επιχειρηματίες αναφέρουν ως πρώτο και σοβαρότερο πρόβλημα τους τη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Η δυνατότητα που δίνει το Νομοσχέδιο στις επιχειρήσεις να βγουν από τον Τειρεσία, εφόσον τακτοποιήσουν όλες τις οφειλές τους προς τις Τράπεζες, αυξάνει την ρευστότητα των Τραπεζών. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όσο για τις ενήμερες οφειλές δεν διαταράσσεται η συνολική ρευστότητα στην οικονομία αλλά η κατανομή ρευστότητας μεταξύ δανειοληπτών. Τα μέτρα δε αυτά είναι έκτακτα και προσωρινά εν όψει της ύφεσης και τελικά επωφελή για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Το Νομοσχέδιο όχι μόνο δεν επιβαρύνει τις Τράπεζες αλλά στηρίζοντας τις επιχειρήσεις αμβλύνει το ενδεχόμενο δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών και μελλοντικών επισφαλειών για τις Τράπεζες. Άρα βελτιώνει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους μειώνοντας το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο στην οικονομία.

Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Κυρίες και Κύριοι,

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει της πολιτικές της για την αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας και την προώθηση της ανάπτυξης. Έχουμε δεσμευτεί για την υλοποίηση Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Οι  προεργασίες για την υλοποίηση του έργου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Στόχος μας είναι να έχουμε το σχέδιο νόμου για τη ίδρυση του Ταμείου να είναι έτοιμο για δημόσια διαβούλευση στα μέσα του 2010. Το Ταμείο έχει ήδη ενσωματωθεί στο 3-ετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της κυβέρνησης για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στόχος μας είναι το Ταμείο, ως χρηματοδοτικό εργαλείο, να λειτουργήσει καταλυτικά για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας νέα μοντέλα χρηματοδότησης.

Το Ταμείο δε θα ανταγωνίζεται σε καμία περίπτωση το τραπεζικό σύστημα. Οι χρηματοδοτικές δράσεις του Ταμείου θα εστιάζονται σε τομείς κλειδιά για την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου σε τομείς όπως: η πράσινη ενέργεια, οι αστικές αναπλάσεις, η καινοτόμος επιχειρηματικότητα, η βιοτεχνολογία, ICT και τεχνολογικές καινοτομίες, τα μεγάλα έργα υποδομής.

Οι χρηματοδοτικές δράσεις του Ταμείου θα αναχρηματοδοτούνται μέσω των διεθνών κεφαλαιαγορών. Θα έχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων σε στοχευμένους τομείς ανάπτυξης, μέσω της ικανότητάς του να:

  1. Εξορθολογεί (streamline) οικονομικά βιώσιμα έργα.
  2. Συντονίζει και να συμμετέχει στη χρηματοδότηση έργων.
  3. Επιβλέπει την εξέλιξη επενδυτικών σχεδίων.
  4. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση για νομοθετικά μέτρα που θα διευκόλυναν τις επενδύσεων και θα προωθούσαν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου.
  5. Συνάπτει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως υπουργεία, κρατικούς φορείς και εμπορικές τράπεζες.

Πρωτοβουλίες μακρόπνοου χαρακτήρα, και δη εν ώρα κρίσης, αποτελούν αναμφίβολα και τις καλύτερες ευκαιρίες για να ενώσουν τις δυνάμεις τους αξιόπιστοι σύμμαχοι. Και το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί διαχρονικό συνοδοιπόρο του κράτους σε θέματα ανάπτυξης.

Με όχημα συνεργασίας το Ταμείου θα επιδιώξουμε ευρύτερες χρηματοδοτικές συμπράξεις και συνεργασίες με ιδιωτικές τράπεζες και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας.

Επιδίωξή μας αποτελεί η προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων μέσω χρηματοδοτικών συμπράξεων του Ταμείου με το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά και η προώθηση χρηματοδοτικών προϊόντων του Ταμείου για επενδύσεις μικρότερης κλίμακας μέσω του υπάρχοντος  δικτύου εμπορικών τραπεζών.

Επίλογος

Κυρίες και Κύριοι,

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες. Η Κυβέρνηση, με το έργο της τις πρώτες 100 ημέρες απέδειξε ότι μπορεί να προωθήσει τις μεγάλες εκείνες τομές που έχει ο τόπος, ώστε η χώρα να επανέλθει σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής.

Τις προκλήσεις αυτές θα τις πετύχουμε μόνο με τη συνεργασία και την υποστήριξη όλων των παραγωγικών φορέων και δυνάμεων του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn