espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Εισήγηση Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Ε.Τ.Ε.Α.Ν

Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη, αλλά και ιστορική καμπή για τη διάσωση και την πρόοδο της χώρας. Ο προϋπολογισμός που κατατίθεται σήμερα ολοκληρώνει μια χρονιά γενναίων και σκληρών αποφάσεων που κληθήκαμε να λάβουμε, σηματοδοτεί όμως και το πέρασμα σε μια νέα, απαιτητική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Προσδιορίζει το πλαίσιο για την αποστολή μας:  τη διάσωση της χώρας, την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος, τη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και την αναπτυξιακή ώθηση ως αντίδοτο στην ύφεση.

Σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τη σύσταση του Ελληνικού Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, το ΕΤΕΑΝ. Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί αποφασιστικό βήμα, μια θεσμική και χρηματο-οικονομική καινοτομία για τα δεδομένα της χώρας, προκειμένου να αναθερμάνουμε την οικονομία.

Τέσσερις είναι οι βασικές μας προτεραιότητες, προκειμένου να κερδίσουμε το εθνικό στοίχημα της ανάπτυξης:

  • Να αναθερμάνουμε και να επανεκκινήσουμε την οικονομία, μέσα από τα νέα χρηματοδοτικά μας εργαλεία, νέα Ταμεία με ανακυκλούμενα δάνεια, την ποσοτική και ποιοτική απορρόφηση του ΕΣΠΑ που ήδη βρίσκεται στο 14,5 % από 2% που το παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Να συμφωνήσουμε ότι θα «πάμε το ΕΣΠΑ ένα χρόνο μπροστά» με ισχυρή βούληση και καθημερινή συνεργασία.
  • Να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας, μέσα από μια νέα στρατηγική για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε λίγες ημέρες θα είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε το πλαίσιο στρατηγικής, τους φορείς και τα εργαλεία που αυτή εμπεριέχει.
  • Να δημιουργήσουμε ένα υγιές πλαίσιο για τον ανταγωνισμό και ταυτόχρονα να μειώσουμε τις τιμές των προϊόντων, σε ένα πλαίσιο συνευθύνης των επιχειρήσεων και σεβασμού του εισοδήματος των πολιτών
  • Να δημιουργήσουμε ένα εθνικό κίνημα για τη νέα-καινοτόμο και νεανική επιχειρηματικότητα. Ήδη είμαστε κοντά σε εκατοντάδες νέους επιχειρηματίες, τους ενημερώνουμε για τα προγράμματά μας, συνδιαμορφώνουμε τα αναπτυξιακά μας εργαλεία, δίνουμε έμφαση στην καινοτομία και στην έναρξη μικρών επιχειρήσεων, ενώ θα δημιουργήσουμε μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα δικτύωσης και αξιόπιστης πληροφόρησής τους.

 

Αυτά ως γενικοί πολιτικοί άξονες των θεσμικών πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, θα φέρουμε εξάλλου το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς και εμπεριστατωμένα.

Ας περάσουμε λοιπόν στο ΕΤΕΑΝ.

Η πρωτοβουλία που σας παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της προσπάθειάς μας για να δώσουμε νέα ώθηση στην ελληνική οικονομία. Για να ξεπεράσουμε τη σημερινή αρνητική συγκυρία και ψυχολογία και να διαμορφώσουμε ένα νέο, δυναμικό και υγιές επιχειρηματικό τοπίο στη χώρα.

Το Ελληνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) είναι ένα ισχυρό και σύγχρονο εργαλείο που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στη στροφή προς τη δυναμική επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιδιώκουμε.

Τι είναι όμως το ΕΤΕΑΝ;

Είναι ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, ένα Ταμείο που παρεμβαίνει στην οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέχοντας ενέσεις ρευστότητας σημαντικού ύψους με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Ο ειδικός αυτός φορέας, που ιδρύεται με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αναμένεται να  λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας το υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό σύστημα, μοχλεύοντας μέσω  ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών, συνολικούς πόρους άνω των 2,5 δις € για την επόμενη διετία.

Έχει σημασία εδώ να τονιστεί πως το ΕΤΕΑΝ δεν είναι Τράπεζα. Δεν έρχεται δηλαδή σε άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις προσφέροντας επιδοτήσεις ή εγγυήσεις. Ο ρόλος και ο τρόπος λειτουργίας του είναι πολύ διαφορετικός. Το ΕΤΕΑΝ θα παρεμβαίνει στην αγορά μέσω Τραπεζών ή άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με τα οποία κάθε φορά θα συνεργάζεται συν-επενδύοντας κεφάλαια.

Με την ίδρυση του ΕΤΕΑΝ επομένως έχουμε πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουμε ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη στις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στις μικρομεσαίες και στις καινοτόμες επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις με εξωστρεφή χαρακτήρα ή ακόμη σε εκείνες που παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η παρέμβαση του ΕΤΕΑΝ μπορεί να δώσει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους που σήμερα τους στερεί η χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα να υστερούν έναντι των ξένων ανταγωνιστών τους ακόμη και όταν διαθέτουν καλύτερες ιδέες και δυνατότητες ανάπτυξης. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικότερα τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων το ΕΤΕΑΝ και θα γίνει σαφές πως αποτελεί, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, κάτι πραγματικά πολύ νέο και προωθημένο σε σχέση με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το ΕΤΕΑΝ αναμένεται να αποτελέσει τον πιο σημαντικό σύμμαχο στον αγώνα των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στο καθεστώς πιστωτικής ασφυξίας που δυστυχώς σήμερα αποτελεί μια αμείλικτη πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία.

Τέλος, είναι βέβαιο πως το ΕΤΕΑΝ θα προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού που σήμερα ταλαιπωρεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, αξιοποιώντας τα κεφάλαιά του για το δραστικό περιορισμό των υψηλών επιτοκίων και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων που ισχύουν σήμερα στην αγορά.

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι ακριβώς περιλαμβάνει το νέο αυτό μεγάλο Ταμείο. Το ΕΤΕΑΝ είναι, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, ένα Ταμείο-ομπρέλα. Ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός ο οποίος θα προκύψει από την ενσωμάτωση του ΤΕΜΠΜΕ, του οποίου θα αποτελεί τη μετεξέλιξη. Επισημαίνω στο σημείο αυτό πως το σύνολο των κεφαλαίων του ΤΕΜΠΜΕ, ύψους άνω του 1,7 δις €, θα αποτελέσει το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ. Για την ίδρυση επομένως του ΕΤΕΑΝ δεν θα απαιτηθούν νέα κεφάλαια και δε θα υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Μετά λοιπόν από την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και αφού έχει ολοκληρωθεί η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε ΕΤΕΑΝ, το νέο ταμείο θα διαχειρίζεται τα νέα χρηματοδοτικά ταμεία που έχουμε ήδη δημιουργήσει ή πρόκειται να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον, προωθώντας την πολιτική μας για τη στοχευμένη ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Βλέπετε στο σχεδιάγραμμα πως στο ΕΤΕΑΝ θα ενταχθεί, για παράδειγμα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το οποίο σημειωτέον έχει ήδη θεσμοθετηθεί και χρηματοδοτηθεί και πολύ σύντομα θα αναλάβει δράση με ιδιαίτερα φιλόδοξους και προωθημένους στόχους όπως:

  • η ενίσχυση της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης
  • η προώθηση της παραγωγής και προσφοράς από τις ελληνικές επιχειρήσεις αγαθών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • η χρηματοδότηση της φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης
  • η παροχή διευκολύνσεων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά

 

Και βέβαια όλα αυτά δε σχεδιάζονται στον αέρα αλλά υποστηρίζονται από μια γενναία δημόσια χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ ύψους 460 εκατ. €, η οποία αναμένεται να ανέλθει μέσω της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων στο 1,4 δις €.

Αντίστοιχα εντάσσονται στο ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία που ήδη διαθέτουμε , όπως το γνωστό Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, ή πρόκειται σύντομα να δημιουργήσουμε, όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας που ήδη σχεδιάζουμε.

Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενισχυθεί στο μέλλον με τους πόρους που θα έχουν παραμείνει στα ταμεία των προγραμμάτων JEREMIE και JESSICA, μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι πόροι αυτοί θα παραχωρηθούν στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επισημάνω πως το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα δύο αυτά ταμεία μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αντλώντας πολύτιμη τεχνογνωσία καθώς τα ταμεία αυτά τα διαχειρίζονται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (JESSICA) και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (JEREMIE).

Το ΕΤΕΑΝ, λοιπόν, μέσω των ταμείων που θα διαχειρίζεται θα είναι σε θέση να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις μια σειρά έξυπνων και κατάλληλων προϊόντων, που καλύπτουν κενά της ελληνικής αγοράς όπως:

- ανακυκλούμενα δάνεια

- εγγυήσεις και αντεγγυήσεις

- συνεπενδύσεις και συμμετοχές

Θα προσφέρει επίσης εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, που μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν ανύπαρκτες στη χώρα μας. Θα εισάγει, παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά στην Ελλάδα την «υβριδική χρηματοδότηση» (mezzanine finance) των ΜΜΕ, τη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων μιας επιχείρησης (early-stage) και τη χρηματοδότηση «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (business angels). 

Είναι λοιπόν σαφές πως το ΕΤΕΑΝ δεν είναι απλώς ένα νέο Ταμείο. Το ΕΤΕΑΝ εισάγει στην ελληνική πραγματικότητα μια ολόκληρη γκάμα νέων, σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων και μαζί τους μια νέα κουλτούρα και νέες δυνατότητες για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Επίσης θα παρέχει την αναγκαία στήριξη που τόσο έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις μας. Και δε μιλάμε εδώ μόνο για οικονομική στήριξη, αλλά και για στήριξη  ενημερωτική και  συμβουλευτική, η οποία μάλιστα θα προσφέρεται με ευελιξία, αμεσότητα και ταχύτητα. Το ΕΤΕΑΝ θα λειτουργεί με στόχο τις γρήγορες λύσεις, την απλούστευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον περιορισμό της  γραφειοκρατίας.

Και βέβαια το ΕΤΕΑΝ, όπως έχουμε ήδη πει, θα βρίσκεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), από όπου θα αντλεί τεχνογνωσία και θα αξιοποιεί τις ανάλογες πρακτικές των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Στην οθόνη βλέπετε μια σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ από την οποία προκύπτουν όσα έχουμε ήδη πει. Δηλαδή ότι το ΕΤΕΑΝ αφενός λειτουργεί πάντοτε σε συνεργασία με άλλα χρηματοπιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ως συν-επενδυτής και αφετέρου ότι στοχεύει σε σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης και όχι, όπως μέχρι πρόσφατα είχαμε συνηθίσει, σε επιδοτήσεις. Πλέον δε μιλάμε για επιχορηγήσεις αλλά για ανακυκλούμενα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, για venture capital και για παροχή εγγυήσεων.

Το ΕΤΕΑΝ επομένως αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας:

1. Στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού συστήματος, παρέχοντας πρόσθετη και πολύτιμη ρευστότητα, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό μέσω ανοικτών, διεθνών διαδικασιών επιλογής συν-επενδυτών και κατευθύνοντας τα τραπεζικά κεφάλαια και την εθνική αποταμίευση προς τις επενδύσεις που χρειάζεται περισσότερο η χώρα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

2. Στο επίπεδο των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, θα βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση των επενδύσεων και της ανάπτυξής τους, δημιουργώντας μια πιο δυναμική αγορά επιχειρηματικού κεφαλαίου ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις.

3. Στο επίπεδο των αναπτυξιακών επενδύσεων, θα στηρίξει και θα πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τις επενδύσεις αστικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής χρήσης του υδατικού δυναμικού, μέσω ΣΔΙΤ, παραχωρήσεων και συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Στόχος μας είναι να διοχετευτεί στην αγορά συνολική ρευστότητα από δημόσιους πόρους ύψους περίπου 1 δις €, η οποία αναμένεται να φτάσει, μέσω της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων, σε συνολικό ύψος 2.5 δις € περίπου μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Στο διάστημα αυτό υπολογίζουμε ότι θα ωφεληθούν από τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ περίπου 25.000 επιχειρήσεις και, φυσικά, θα διατηρηθούν ή θα δημιουργηθούν χάρη στα νέα ταμεία δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε εδώ πως οι επενδύσεις του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μιας χρήσεως. Οι επενδυόμενοι πόροι με τη μορφή δανείου ή μετοχικού κεφαλαίου θα επιστρέφονται στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται.

Δημιουργούμε επομένως ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο και εργαλείο με υψηλά ίδια κεφάλια, τα οποία θα κινητοποιούν διαρκώς πολλαπλάσιους ιδιωτικούς πόρους. Οι πόροι αυτοί θα διοχετεύονται πάντοτε σε επενδύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα βιώσιμα και κερδοφόρα, προωθώντας συστηματικά τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Προχωρούμε λοιπόν άμεσα στη δημιουργία του ΕΤΕΑΝ, με δεύτερο στόχο να έχουμε μέχρι το τέλος του έτους δρομολογήσει την πρώτη προκήρυξη του Ταμείου Γενικής Επιχειρηματικότητας. Από το νέο έτος θα δρομολογηθεί η προκήρυξη σειράς προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος μας είναι να προκηρύσσεται τουλάχιστον ένα πρόγραμμα κάθε 2 με 3 μήνες.

Δείτε εδώ την parousiasi ETEAN

Δείτε εδώ τo Εnimerotiko Simeioma ETEANbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn