espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σχετικά με παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (1η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής) από το Σεπτέμβριο 2009, συμμετέχει μαζί και με τις αρχές εποπτείας της αγοράς άλλων κρατών (Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σλοβακία) στο κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον ασφάλεια των παιχνιδιών που προορίζονται για παιδιά μικρότερα των τριών ετών και περιέχουν μικρά τεμάχια που ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, καθώς και βαρέα μέταλλα. Επίσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς από την Κύπρο και την Τουρκία συμμετείχαν ενεργά στο κοινό πρόγραμμα.

Οι κύριοι στόχοι αυτής της κοινής δράσης, η οποία συντονίζεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of Europe) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι οι ακόλουθοι:
• να διασφαλισθεί ότι τα παιδικά παιχνίδια διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. και τα οποία προορίζονται για παιδιά μικρότερα των 3 ετών και περιέχουν μικρά τεμάχια ή/και έχουν υποστεί χημική επεξεργασία (βαφές, χρώματα κ.α.), είναι ασφαλή
• να αποκτηθεί πείρα τεχνικών βέλτιστης πρακτικής στον τομέα της επιτήρησης της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης κοινών δοκιμών και να προωθηθεί η συνεργασία των εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών αρχών και
• να αποκτηθεί εμπειρία σχετικά με τη χρήση της συσκευής φθορισμού αχτίνων Χ (XRF) για τον έλεγχο ασφαλείας των παιχνιδιών ως προς την περιεχόμενη ποσότητα των βαρέων μετάλλων σε αυτά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια του 2009, περίπου 14.000 παιχνίδια, από 1.400 επιχειρήσεις, ελέγχθηκαν αρχικά μακροσκοπικά, από τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε παιχνίδια που παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη πιθανότητα απόσπασης μικρών τεμαχίων και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πνιγμό. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, περίπου 2.300 παιχνίδια, από 360 οικονομικούς φορείς, εξετάστηκαν με τις φορητές XRF συσκευές για την παρουσία βαρέων μετάλλων.

Στη συνέχεια, 576 δείγματα παιχνιδιών εξετάστηκαν σε εργαστήριο, ως προς το αν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας όπως ορίζονται στην Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71.1 «Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 1: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες».

Παράλληλα 227 δείγματα παιχνιδιών, τα οποία βρέθηκαν, ύστερα από χρήση της φορητής συσκευής XRF (προκαταρκτική εξέταση), από τις αρχές εποπτείας αγοράς, να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων εξετάστηκαν στη συνέχεια σε εργαστήριο ως προς τη μετανάστευση των βαρέων μετάλλων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 71.3, «Ασφάλεια παιχνιδιών, Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων».
Κατά τη διάρκεια της τελικής ημερίδας στις 15 Απριλίου 2010, στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα της κοινής δράσης εποπτείας της αγοράς: Τα δείγματα που ελέγχθηκαν ως προς τις μηχανικές – φυσικές απαιτήσεις του προτύπου απέτυχαν σε ποσοστό 35% να συμμορφωθούν με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας και περιέχουν είτε μικρά κομμάτια που μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή απέτυχαν να συμμορφωθούν σε άλλες απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία των παιδιών. Τα δείγματα παιχνιδιών που ελέχθησαν για τη μετανάστευση βαρέων μετάλλων απέτυχαν σε ποσοστό 7,5% να συμμορφωθούν με τα όρια μετανάστευσης που καθορίζονται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο.

Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια του προγράμματος και οι βέλτιστες πρακτικές καταγράφηκαν σε εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών για τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Οι κύριες διορθωτικές ενέργειες, απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, καθώς και απόσυρση, η/και επιβολή κυρώσεων επιβάλλονται από τις εθνικές αρχές, βάσει των αποτελεσμάτων των δοκιμών του εν λόγω κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος εποπτείας της αγοράς. Πολλά από αυτά τα μέτρα κοινοποιήθηκαν ήδη στο σύστημα RAPEX του 2009.

Οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς έχουν την κύρια ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι τα παιχνίδια που διαθέτουν στην αγορά είναι ασφαλή. Οι διανομείς και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται επίσης να ενεργούν με τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που προμηθεύουν στους καταναλωτές είναι ασφαλή.

H Βιομηχανία κατασκευής παιχνιδιών, μέσω του ευρωπαϊκού τους συνδέσμου «Toy Industries of Europe» «Βιομηχανίες Παιχνιδιών στην Ευρώπη» έχει συμβάλει ενεργά στο κοινό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και παρέχοντας συμβουλές σχετικά με πτυχές της ασφάλειας των παιχνιδιών σε όλο το πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της κοινής δράσης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.prosafe.org

Στη χώρα μας, οι αρχές εποπτείας της αγοράς, η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της ΓΓΚ, η 1η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γ.Γ.Β. του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και οι Δ/νσεις Εμπορίου και Ανάπτυξης των Ν.Α. συνεργάστηκαν από κοινού για να πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι εποπτείας της αγοράς σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών και παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών, ως προς τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες και ως προς τη μετανάστευση των βαρέων μετάλλων. Συνολικά, στη χώρα μας εξετάσθηκαν 33 οικονομικοί φορείς από τους οποίους οι 20 είναι εισαγωγείς και εξετάσθηκαν προκαταρκτικά περισσότερα από 200 δείγματα παιδικών παιχνιδιών ως προς την περιεχόμενη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων με τη συσκευή XRF (φθορισμού αχτίνων Χ).

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από την 1η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΑΝ, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής των. Στη συνέχεια τα μη ασφαλή παιχνίδια θα κοινοποιηθούν μέσω του συστήματος RAPEX και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Κ. (www.efpolis.gr).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ – ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά των κατάλληλων παιχνιδιών και στην επίβλεψη των παιδιών τους, ενώ αυτά παίζουν. Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία για τα παιδιά μας, οι γονείς να έχουν κατά νου τα ακόλουθα για την ασφάλεια των παιχνιδιών:


• Κατά την επιλογή ενός παιχνιδιού:
• Αγοράζετε παιχνίδια από αξιόπιστα καταστήματα και σημεία πώλησης.
• Διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες - ποτέ μην αγοράζετε παιχνίδια που ΔΕΝ φέρουν το σήμα CE
• Επιλέξτε τα παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία, τις ικανότητες του παιδιού και το επίπεδο δεξιοτήτων. Ποτέ μην αγοράζετε ένα παιχνίδι που φέρει την ακόλουθη προειδοποίηση για ένα παιδί κάτω των 3 ετών.

• Μην αγοράζετε παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα κομμάτια για παιδιά κάτω των 3 ετών.
• Μετά την αγορά ενός παιχνιδιού:
• Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού και τη χρήση.
• Παρακολουθείτε τα παιδιά καθώς παίζουν.
• Βεβαιωθείτε ότι τα παιχνίδια παίζονται όπως έχουν σχεδιαστεί και σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες χρήσης. Επίσης ότι είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητες του παιδιού.
• Ελέγξτε τα παιχνίδια από καιρού εις καιρόν αν εγκυμονούν κινδύνους για την για την υγεία και την ασφάλεια του παιδιού.
• Πετάτε όλες τις συσκευασίες για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας.
• Τηρείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης
• Διδάξτε στα παιδιά σας να μαζεύουν τα παιχνίδια τους
• Αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα ασφάλειας ενός παιχνιδιού στον λιανοπωλητή ή τον κατασκευαστή.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων on-line κοινοποιήσεων μέσω του συστήματος ταχείας ενημέρωσης RAPEX για να ενημερωθούν σχετικά με τις πιο πρόσφατες κοινοποιήσεις σχετικά με τα παιχνίδια που είναι μη ασφαλή στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm ή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr), όπου δημοσιεύονται μεταφρασμένες στα ελληνικά οι εβδομαδιαίες ανασκοπήσεις του RAPEX: www.efpolis.gr.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn