Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

 

equi fund

infogov

progamma eidikou skopou aigaiou

Εποπτευόμενοι Φορείς

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) - www.oe-e.gr

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) - www.kepe.gr

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) - www.oaep.gr

Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Κοινωνία της Πληροφορίας –www.observatory.gr

Κέντρο Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) –www.cieel.gr

Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) –www.oadyk.gr

Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΑΝ.Κ.) –www.oanak.gr

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.) Α.Ε. - www.hepo.gr

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) Α.Ε. – www.tif.gr

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο.) Α.Ε. - www.taneo.gr

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Στήριξης (Μ.Ο.Δ.) Α.Ε. - www.mou.gr

Ελληνικές Εκθέσεις – ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. –www.helexpo.gr

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑ.ΝΕ.Ο.) Α.Ε. –www.taneo.gr

Invest In Greece A.E. –www.investingreece.gov.gr

Ψηφιακές Ενισχύσεις (ΨΗ.ΕΝ.) Α.Ε. –www.digitalaid.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ένωση Ελλήνων Χημικών –www.eex.gr

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) –www.eim.gr

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.) Α.Ε. - www.elot.gr

Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε. - www.eommex.gr

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης - http:///www.etean.gr

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) Α.Ε. - www.esyd.gr

Aλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. –www.thessinnozone.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά (Ο.Λ.Α.Α.Π) - www.olaap.gr

Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) - www.olath.gr

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.) - www.uhc.gr

Επιμελητήρια (Εμπορικά, Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά) –www.gge.gr

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών - http:///www.acsmi.gr/

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης - http:///www.veth.gov.gr/

- Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά - http:///www.bep.gr/

Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) Α.Ε. –www.okaa.gr

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Θ.) Α.Ε. –www.kath.gr

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Επιτροπή Ανταγωνισμού –www.epant.gr

Συνήγορος του Καταναλωτή –www.synigoroskatanaloti.grbanner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn