Ανάλυση στοιχείων πληθωρισμού Ιουνίου 2010 από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Η ανάλυση των στοιχείων για τον πληθωρισμό του Ιουνίου 2010 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του ΥΠΟΙΑΝ (www.gge.gr).

Η κατά μήνα ανάλυση των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της εξέλιξης των τιμών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, κατόπιν σχετικής εντολής της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκας Τ. Κατσέλη.

Το πλήρες κείμενο της ανάλυσης βρίσκεται στην ακόλουθη σύνδεση:

http://www.gge.gr/up/files/ANALYSI_PLITHORISMOU_ENDTK_2010.pdf