Παρουσίαση του Σχεδίου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που συζητήθηκε στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.