• Διήμερη επίσκεψη Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή

  Διήμερη επίσκεψη Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή

 • Επισκέψεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής

  Επισκέψεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης σε επιχειρήσεις της Δυτικής και Ανατολικής Αττικής

 • Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με εκπροσώπους του κινεζικού επενδυτικού ομίλου EasternCapital

  Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με εκπροσώπους του κινεζικού επενδυτικού ομίλου...

 • Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ κ.Wilbur Ross

  Συνάντηση Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον Υπουργό Εμπορίου των...

espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Εξωστρέφεια

Διαμορφώνοντας μία στρατηγική εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας.

Μία από τις σημαντικότερες πλευρές του ελλείμματος της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν οι εξαγωγές, η καχεκτική επίδοση των οποίων αντικατοπτρίζεται τόσο στη χαμηλή συμμετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας, όσο και στο χρονίως ελλειμματικό εμπορικό μας ισοζύγιο.
Άρα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να διευκολυνθεί με κάθε δυνατό τρόπο η στήριξη των εξαγωγών και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτές.
Βέβαια, για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, πρέπει, πριν απ’ όλα, να θεραπεύσουμε τη διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας να εκπονήσει μια συνεκτική και συνεπή στρατηγική εξωστρέφειας. Μία στρατηγική που θα οργανώνει, θα κατευθύνει και θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των εξαγωγέων σε τομείς και αγορές όπου εντοπίζονται ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η αδυναμία αυτή οφείλεται πρωτίστως σε δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και, ειδικότερα, στην απουσία αποτελεσματικού συντονισμού των φορέων και των υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εξωστρέφειας, με επικαλύψεις δράσεων και αρμοδιοτήτων αλλά και σπατάλη πόρων.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ανέλαβε την πρωτοβουλία να καταρτίσει ένα όσο το δυνατό ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό «Σχέδιο Προώθησης των Εξαγωγών», με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Οργανισμό Enterprise Greece. Το Σχέδιο αυτό, αφού τέθηκε σε διαβούλευση με τους φορείς εκπροσώπησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οριστικοποιήθηκε στην τελική του μορφή, μετά τις υποχρεωτικές διαβουλεύσεις με τους Θεσμούς, τον Μάρτιο του 2016 και σήμερα βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.
Το Σχέδιο εστιάζει στην κάλυψη διαπιστωμένων αναγκών που οφείλονται κυρίως σε αδυναμίες των δημόσιων φορέων, και οι οποίες υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορούν να καλυφθούν από την ελεύθερη αγορά. Με άλλα λόγια, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των θεσμικών ικανοτήτων του κράτους, ως προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προώθησης των εξαγωγών. Για τον σκοπό αυτό, οι δράσεις που περιλήφθηκαν στο Σχέδιο αναπτύσσονται γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες:
Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης, που τίθενται στη διάθεση τόσο των εξαγωγέων, όσο και των διαμορφωτών πολιτικής.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει δράσεις για την ενδυνάμωση των δομών και λειτουργιών της Οικονομικής Διπλωματίας, με πυρήνα το ευρύ δίκτυο των γραφείων ΟΕΥ στο εξωτερικό.
Ο τρίτος άξονας, αφορά τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των κρατικών αλλά και ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με την προώθηση της εξωστρέφειας. Κύριος πυλώνας του νέου αυτό συστήματος, είναι η «Επιτροπή Εξωστρέφειας». Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε (με απόφαση του Πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2016) ως όργανο χάραξης πολιτικής προκειμένου να αποτελέσει τον πυρήνα ενός συστήματος παραγωγής αποφάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας και την επίτευξη καθορισμένων και μετρήσιμων στόχων.
Τέλος, μία αναγκαία διευκρίνιση: η εξωστρέφεια είναι έννοια ευρύτερη των εξαγωγών, καθώς περιλαμβάνει πεδία όπως είναι το Διεθνές Εμπόριο Αγαθών, το Διεθνές Εμπόριο Υπηρεσιών, τις Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και άλλα.

Είναι αναγκαίο, επομένως, να ορίσουμε έναν δικό μας, εθνικό, δείκτη εξωστρέφειας - δικό μας, εννοούμε, με τις μεταβλητές που αντιστοιχούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο δείκτης θα αποτελεί τη βάση επάνω στην οποία θα μπορέσει να τεκμηριωθεί και να δομηθεί ένα πλέγμα στρατηγικής και επιμέρους πολιτικών για την επίτευξη του στόχου της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn